Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Středoevropský veterinární kongres
--

Středoevropský veterinární kongres

Ocenění veterinárních osobností

 

Generální ředitel a.s. Veletrhy Brno, Ing. Jiří Kuliš, předal Ocenění veterinární osobnosti při příležitosti 5. středoevropského veterinárního kongresu, který byl doprovodným programem 11. mezinárodního veterinárního veletrhu ANIMAL VETEX. Ocenění byla udělena na návrh profesních institucí a asociací v České a Slovenské republice.

MVDr. Jan Bažant
Ocenění veterinární osobnosti uděleno na návrh Státní veterinární správy ČR, zastoupené ústředním ředitelem docentem Milanem Malenou – za dlouholetou činnost na úseku veterinární medicíny.

Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
Ocenění veterinární osobnosti uděleno na návrh Komory veterinárnych lekárov SR, zastoupené prezidentem Dr. Ladislavem Stodolou – za dlouholetou činnost na úseku veterinární medicíny.

Prof. MVDr. Čeněk Červený, CSc.
Ocenění veterinární osobnosti je uděleno na návrh Komory veterinárních lékařů ČR zastoupené prezidentem Dr. Ondřejem Rychlíkem – za dlouholetou činnost na úseku veterinární medicíny.

Doc. MVDr. Josef Drábek CSc.
Ocenění veterinární osobnosti uděleno na návrh České společnosti veterinárních lékařů – specialistů na nemoci prasat, zastoupené prezidentem Dr. Markem Žižlavským – za význam pro rozvoj oboru porcinní medicína.

Doc. MVDr. Vladimír Dubanský, CSc.
Ocenění veterinární osobnosti uděleno na návrh České společnosti veterinárních lékařů – specialistů na nemoci prasat, zastoupené prezidentem Dr. Markem Žižlavským – za dlouholetou činnost na úseku veterinární medicíny a za práci na virologickém výzkumu v oboru chorob prasat.

Prof. MVDr. Jaroslav Hanák, DrSc., Dipl. ECEIM
Ocenění veterinární osobnosti uděleno na návrh České hipiatrické společnosti, zastoupené prezidentkou doc. Janou Mezerovou – za celoživotní přínos rozvoji oboru choroby koní, klinické fyziologie a tréninku sportovních a dostihových koní.

Prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.
Ocenění veterinární osobnosti uděleno na návrh Státní veterinární správy ČR zastoupené ústředním ředitelem docentem Milanem Malenou – za dlouholetou a význačnou činnost na úseku veterinární medicíny.

Prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc.
Ocenění veterinární osobnosti uděleno na návrh Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, zastoupené rektorem prof. Vladimírem Večerkem – za dlouholetou pedagogickou a vědeckou činnost na úseku veterinární medicíny.

Prof. MVDr. Karel Hruška, CSc.
Ocenění veterinární osobnosti je uděleno na návrh Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, zastoupeného ředitelem prof. Miroslavem Tomanem – za dlouholetou činnost na úseku veterinární medicíny.

MVDr. Karel Kovařík
Ocenění veterinární osobnosti uděleno na návrh České asociace aviární medicíny, zastoupené předsednictvem asociace – za celoživotní dílo na poli aviární medicíny u příležitosti jeho životního výročí.

MVDr. Josef Krejčí
Ocenění veterinární osobnosti je uděleno na návrh České buiatrické společnosti, zastoupené prezidentem doc. Josefem Illkem – za rozvoji bovinní medicíny v oblasti imunologie a nemocí telat.

MVDr. Josef Kukla
Ocenění veterinární osobnosti je uděleno na návrh České buiatrické společnosti, zastoupené prezidentem doc. Josefem Illkem – za rozvoj veterinární medicíny v oblasti chorob skotu a prasat.

MVDr. Jiří Lacina
Ocenění veterinární osobnosti je uděleno na návrh Asociace veterinárních lékařů ČR, zastoupené prezidentkou Dr. Zuzanou Kolomazníkovou – za celoživotní práci v oboru veterinárního lékařství, mimořádnou společenskou angažovanost, dlouhodobou propagaci oboru veterinárního lékařství a trvalé zvyšování prestiže veterinárního stavu ve veřejnosti.

MVDr. Jiří Ládr
Ocenění veterinární osobnosti je uděleno na návrh Komory veterinárních lékařů ČR zastoupené prezidentem Dr. Ondřejem Rychlíkem – za dlouholetou činnost na úseku veterinární medicíny.

Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
Ocenění veterinární osobnosti je uděleno na návrh Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, zastoupeného ředitelem prof. Alfredem Herou – za dlouholetou činnost na úseku veterinární medicíny a zásadní podporu veterinární lékové politiky v rámci ES.

Prof. MVDr. Ladislav Němeček, CSc.
Ocenění veterinární osobnosti je uděleno na návrh České buiatrické společnosti, zastoupené prezidentem doc. Josefem Illkem – za rozvoj bovinní medicíny v oblasti anesteziologie, ortopedie a břišní chirurgie.

Doc. MVDr. Milan Pavlas, DrSc.
Ocenění veterinární osobnosti je uděleno na návrh Klubu dějin veterinární medicíny a farmacie VFU Brno, zastoupené přednostou Ústavu cizích jazyků a dějin veterinárního lékařství Dr. Pavlem Braunerem – za celoživotní přínos veterinární medicíně a trvalý zájem o dění ve veterinární medicíně a farmacii.

Doc. MVDr. Vladimír Pleva, CSc.
Ocenění veterinární osobnosti je uděleno na návrh Klubu dějin veterinární medicíny a farmacie VFU Brno, zastoupené přednostou Ústavu cizích jazyků a dějin veterinárního lékařství Dr. Pavlem Braunerem – za celoživotní přínos pro veterinární medicínu a její dějiny.

MVDr. Eduard Slanec
Ocenění veterinární osobnosti uděleno na návrh Státní veterinární správy ČR, zastoupené ústředním ředitelem docentem Milanem Malenou – za dlouholetou význačnou činnost na úseku veterinární medicíny.

MVDr. Ladislav Sovík
Ocenění veterinární osobnosti uděleno na návrh Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv v Nitře, zastoupené ředitelkou Dr. Juditou Hederovou – za dlouholetou významnou činnost na úseku veterinární medicíny, především v oblasti veterinárních farmaceutik a medikovaných krmiv, jejich výroby, schvalování a kontroly.

Prof. MVDr. Zdeněk Věžník, DrSc.
Ocenění veterinární osobnosti je uděleno na návrh Komory veterinárních lékařů ČR, zastoupené prezidentem Dr. Ondřejem Rychlíkem – za dlouholetou významnou činnost na úseku veterinární medicíny a zrodu Komory veterinárních lékařů ČR.

Blahopřejeme!

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště