Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

CEVC
12.-13.5. 2017

Středoevropský veterinární kongres

Pavilon P - Kongresový sál P1

Veletrhy Brno V areálu BVV Kongres
CEVC visual

Profil:

Základní téma kongresu: Společné choroby lidí a zvířat – fakta a mýty

8. středoevropský veterinární kongres má za cíl podpořit fakta a rozptýlit mýty společným chorobám lidí a zvířat, k čemuž přispěla letošní epidemiologická a epizootologická situace při výskytu chřipkových virů.

Výskyt vysoce patogenní ptačí chřipky otevřel otázku, do jaké míry jsou zvířata pro člověka nebezpečná. Zatím co se sezónní výskyt chřipky u lidí každoročně opakuje bez vážnějších komplikací (epidemie), tak několikrát za století hrozí rozsáhlá pandemie postihující populaci lidí s vysokými ztrátami. Rozhodující roli při pandemiích hrají především volně žijící vodní ptáci a prasata, při jejichž infekci dochází k rekombinacím lidských a živočišných chřipkových virů.

Na vzájemné souvislosti variability a nebezpečí chřipkových virů upozorní vystoupení odborníků z humánní i veterinární medicíny.

Součástí programu je i aktuální problematika vybraných zoonóz, jako jsou chlamydiové infekce a toxoplazmóza v praxi humánních a veterinárních lékařů.

Kongres organizují Veletrhy Brno a.s. pod záštitou Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Komory veterinárních lékařů ČR a SR, Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Výzkumného ústavu veterinárního lékařství Brno, Státní veterinární správy ČR, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a České a Slovenské asociace veterinárních farmaceutických společností.

Program kongresu: „Společné choroby lidí a zvířat – fakta a mýty“


Pátek 12. 5. 2017
Variabilita a nebezpečí chřipkových virů
Chlamydiové infekce a toxoplazmóza               
Společenský večer

Sobota 13. 5. 2017
Návštěva veletrhů ANIMAL TECH a NATUR EXPO BRNO, Národní výstavy hospodářských zvířat, Národní výstavy myslivosti

Podrobný program

  • Podtitul: Středoevropský veterinární kongres
  • Termín konání: 12.-13.5. 2017
  • Místo konání: Výstaviště Brno
  • Pořadatel: Veletrhy Brno

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště