Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

CEVC
5.-6.4. 2016

Středoevropský veterinární kongres

Program kongresu

 

MIKROBIÁLNÍ REZISTENCE – VÝZVA PRO VŠECHNY

Úterý, 5. dubna 2016

Veletrhy Brno, Kongresové centrum, sál A

 • 08:30
  Registrace účastníků
  Kongresové centrum – vstupní hala

Předsedající: prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.

 • 09:30
  Zahájení
  Alfred Hera (CZE)
 • 09:40
  Antibiotická politika z pohledu MZe ČR
  Jiří Šír (CZE)

 • 10:00
  Antibiotická politika z pohledu MPRV SR
  bude upřesněno (SVK)
 • 10:20
  Státní veterinární správa ČR a antimikrobiální rezistence
  Zbyněk Semerád (CZE)

 • 10:40
  Státní veterinární a potravinová správa SR a antimikrobiální rezistence
  Jozef Bíreš (SVK)

 • 11:00
  Antibiotická politika v humánní oblasti
  Helena Žemličková (CZE)

 • 11:20
  Antibiotická politika z pohledu České lékařské komor
  y
  Václav Dostál (CZE)

 • 11:40
  Antibiotická politika z pohledu Komory veterinárních lékařů ČR
  Karel Daniel (CZE)

 • 12:00
  Antibiotická politika z pohledu chovatelů

  Josef Kučera (CZE)

 • 12:20
  Antibiotická politika v potravinářské praxi
  Miroslav Koberna (CZE)

 • 12:40
  Polední přestávka – oběd

Předsedající: MVDr. Jiří Bureš

 • 14:00
  Strategie antibiotické politiky z pohledu IFAH-Europe
  Olivier Espeisse (EU)

 • 14:50
  Antibiotická politika z pohledu lékových agentur v ČR
  Jiří Bureš (CZE)

 • 15:05
  Informace o vývoji spotřeb antimikrobik v ČR a EU – data z programu ESVAC a perspektiva systému sběru dat v ČR a v EU
  Lucie Pokludová (CZE)

 • 15:20 Informace o vývoji spotřeb antimikrobik v SR
  Judita Hederová (SVK)

 • 15:35
  Monitoring antimikrobiální rezistence ve veterinární praxi
  Ota Huml (CZE)

 • 15:50
  Přestávka – káva/čaj

Moderátor: Ing. Josef Duben

 • 16:15
  Kulatý stůl –
  názory, stanoviska, usnesení
  IFAH-Europe, MZe, SZÚ, Chovatelské svazy, PK ČR, SVS ČR, SVPS SR, KVL ČR, KVL SR, ÚSKVBL Brno, ÚSKVBL Nitra apod.

 • 17:30
  Závěr, tisková zpráva
 • 18:30
  Společenský večer –
  galerie pavilonu A

Středa, 6. dubna 2016

Veletrhy Brno, Kongresové centrum, sál A

Předsedající: MVDr. Tibor Brauner

 • 09:30
  Mechanizmy rezistencie na antibiotika u animalných stafylokokov
  Vladimír Kmeť, Štefan Miholics, Gabriela Gadusová (SVK)

 • 09:50
  Žádná antibiotika – žádná léčba v dermatologii společenských zvířat
  Marcel Kovalík (SVK)

 • 10:10
  Zásady racionální antimikrobiální terapie v chovech skotu
  Josef Illek (CZK)

 • 10:30
  Zásady racionální antimikrobiální terapie v chovech prasat
  Jiří Smola (CZK)

 • 10:50
  Zásady racionální antimikrobiální terapie v chovech drůbeže
  Tomáš Černý (CZK)

 • 11:10
  Přestávka – káva/čaj
 • 11:40
  Sledování rezistencí veterinárních patogenů k antimikrobikům v roce 2015
  Kateřina Nedbalcová (CZK)

 • 12:00
  Výskyt, vlastnosti a zoonotický potenciál LA-MRSA v chovech potravinových zvířat v ČR – aktuální situace
  Renata Karpíšková, Ivana Koláčková (CZK)

 • 12:20
  Odpadní vody – významný zdroj bakterií rezistentních k antimikrobiálním látkám
  Lucia Birošová (SVK)

 • 12:40
  Závěr

Změna programu vyhrazena!

Exkurze veletrhů TECHAGRO – ANIMAL VETEX – SILVA REGINA – BIOMASS

Pořadatel kongresu:

Veletrhy Brno, a.s.

 

Informace a přihlášky:

www.cevc.cz

 

 

 

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště