Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Prodeje obytných vozidel v ČR

 

Situace z roku 2010, kdy byli prodejci obytných vozidel (OV) v ČR ze známých krizových důvodů na dně, je již sedmým rokem minulostí. V dalších letech již sledujeme jen rostoucí trend především díky zlepšující se situaci v ekonomickém rozvoji ČR i dalších zemích a tak rostoucí potřeba využít volný čas formou caravaningu přispívá k jeho rozvoji a tím i vyšším prodejům OV. Přesné výsledky podle údajů Českého statistického úřadu jsou uvedeny v grafu níže (rok 2017 jen do 08).

Ve statistice nejsou uvedeny údaje o „ojetých“ OV, protože získat potřebné údaje pro prodeje „ojetých“ OV, individuálně i jinak dovezených, je v ČR téměř nemožné. Evidence je velmi nepřesná i v rejstříku vozidel na MD ČR, protože jsou v evidenci chyby, vyplývající z chyb při zavádění OV do ústřední evidence. Proto sdružení OSCAR sleduje již deset let jen nová vozidla, dovezená oficiálně.

Jak je patrné z grafů dále, největším exportérem OV do ČR je NSR, dále následují Itálie, Španělsko, Slovinsko, Francie, Polsko a Velká Británie. Tento stav je jednoznačný, protože nemáme žádného výrobce OV (až na malé výjimky), proto každý kus OV pro zákazníky v ČR musí být dovezen.

Podíl českého trhu obytných vozidel na trhu evropském je v caravanech 0,9% a u obytných automobilů je to 1,2%. Z tohoto hlediska je nutno také hodnotit vztah dodavatelů k českým prodejcům. Pro lepší pochopení situace českého trhu v kontextu světa doporučuji seznámit se s výsledky evropského a světového trhu OV za rok 2016 a tím získat potřebné informace vč. prodejních čísel v jednotlivých kategoriích OV. Přikládám i údaje z NSR, jako největšího dodavatele pro ČR, jsou zajímavé, čtěte. 

Již v současné době jsou na českém trhu zastoupeny prakticky všechny evropské značky, je zde i zastoupení některých dalších výrobců i z USA. Také v současné době však vznikají nové firmy s předmětem podnikání v oblasti prodeje a pronájmu OV. Svědčí o tom i rostoucí zájem o jejich prezentaci na výstavě CARAVANING Brno 2017. U prodejců je důležité dodržení zásady, že prodejem OV péče o zákazníka nekončí, ale jen začíná. Tato zásada je velmi často porušována dovozci ojetých OV, kteří nemají vybudovánu potřebnou logistickou a servisní základnu. Tyto chyby musí pak odstraňovat oficiální dovozci příslušných značek.

V ČR zatím chybí komplexnost služeb, poskytovaných caravanistům – od kvalitních půjčoven OV, přes prodej doplňků a příslušenství až po organizování společných výjezdů skupin caravanistů – rodin, seniorů, mladých a jiných specifických skupin tak, jak to je běžné v zahraničí. Rovněž celková úroveň autocampingů (až na výjimky) není na potřebné mezinárodní úrovni.

Svůj podíl na stavu má i garant cestovního ruchu - MMR, kde není téměř vůbec brán v úvahu ekonomický přínos caravaningu, skládající se z platby za nákup OV, dále z poplatků za servis, garážování nebo uložení, z nákupu příslušenství a doplňků, náhradních dílů apod. Další přínos vyplývá z osobní útraty caravanistů vlastních i zahraničních za noclehy, stravu, návštěvy památek, koncertů, a dalších historických míst a kulturních programů.

Nedocenění ekonomiky cestovního ruchu, kam caravaning patří, dokumentuje i seznam vystavovatelů z resortu autocampů, kde chybí prezentace takto orientovaných českých cestovních kanceláří nebo agentur. Až na výjimky, se zde neprezentují autocampy, poskytující „široké caravanistické“ služby. 

Příjem z cestovního ruchu ČR je však v současnosti omezen vysokými poplatky mýtného za užití těžko průjezdných dálnic a zpoplatněných silnic, jejich velmi špatným stavebním stavem, nízkou bezpečností silničního provozu. Z těchto důvodů se zahraniční mototuristé ČR vyhýbají a místo k návštěvě jsou tito turisté doma vyzývání k objezdu ČR. Podle výsledků výzkumu ve střední a východní Evropě má ČR po Chorvatsku druhý nejvyšší podíl 12 % s výnosu cestovního ruchu. Zvýšit podíl lze jen za předpokladu vstřícného chování k cizím i vlastním návštěvníkům a dobře vybudované infrastruktury.

I přes snahu a zájem sdružení OSCAR o řešení těchto otázek na MMR ČR i na MD ČR nebyly aktivity ke změně výše uvedených problémů na státních orgánech aktivně přijaty. Typickým příkladem bylo více než pětileté řešení změn v platbě mýtného pro obytné automobily nad 3,5 t, když MD ČR muselo nakonec přiznat, že není technické řešení problému podle smlouvy se společností Kapsch, platné po problematickém prodloužení ještě do konce roku 2019. MD ČR pod vedením hnutí ANO (ministr Dan Ťok) nedokázalo za období několika let připravit výběrové řízení na provozovatele mýtného systému od roku 2017. Sdružení se touto problematikou intenzivně zabývalo, ale současný ministr dopravy ani jeho 8 předchůdců o spolupráci a řešení nejevilo zájem a již přijatou dohodu o realizaci změny současný ministr zrušil.   

I přes tento vývoj je zřejmé, že trend spolupráce sdružení OSCAR s organizátory mezinárodního veletrhu CARAVANING Brno 2017 je správný, protože tento veletrh je jedním z těch, kde nedochází k poklesu počtu vystavovatelů ani návštěvníků a výstavní plocha musela být pro tento rok rozšířena o jeden celý pavilon F, byla plně obsazená vystavujícími subjekty. Potěšil i velký  zájem o využití elektronické registrace s uplatněním slevy na vstupném.

I zahraniční vystavovatelé a zástupci „mateřských“ společností uznávají odbornou výši českých návštěvníků a nízký podíl „nezainteresovaných“ příchozích a vystavovatelé tak jsou spokojeni i s obchodními výsledky.

V této výstavní „politice“ je nutno také vidět skutečnost, že i při rychlém rozvoji mobilních aplikací a v době internetu je osobní kontakt s prodejcem a prohlídka exponátů „na vlastní oči a ruce“ nenahraditelná.

Potěšitelný je i zájem návštěvníků ze zahraničí, který potvrzuje, že prvotní volba místa výstavy - Brno, byla správná. Letošní 15. ročník bude mít opět několik novinek, které potěší návštěvníky i vystavovatele, včetně tematicky zajímavě koncipovanému doprovodnému programu.

Lze předpokládat, že několik výstavních dní s caravaningem pomůže k tomu, aby stále více lidí v ČR poznalo, jak je výhodné cestovat po světě ve svém, nebo půjčeném mobilním domově, který je nezávislý na nepojištěných cestovkách. O výhodách, trendech a technice caravaningu vč. besed o cestování budou jednotlivé části doprovodného programu. Poskytováno bude i odborné poradenství na stánku sdružení OSCAR, nabízena bude i odborná literatura a časopisy.

Caravaning je pořád samostatný životní styl a i přes postupující modernizaci jeho prostředků zůstane jedním z nejlepších prostředků, jak poznávat dosud nepoznané v pohodlném mobilním obydlí. Při cestování za hranice ČR je nutno ovšem vybrat destinace s dostatečnou úrovní osobní bezpečnosti a nejezdit do rizikových oblastí. Pro informaci uvádím graf OV, které jsou užívány a registrovány v uvedených zemích Evropy. Nemáte-li u sebe kalkulačku, tak vězte, že v evropských zemích je v provozu 5,747.600 OV.

Doporučuji proto stát se alespoň na den výstavně „hladovým“ caravanistou – a přijít na mezinárodní veletrh CARAVANING BRNO 2017. Během něj bude otevřen i minicamp v těsné blízkosti výstaviště, připraven bude i bazar OV s nabídkou již použitých vozidel.

I když přijedete jen na jeden den, jistě to bude velmi dobře strávený den. A přijedete-li jako rodina, bude postaráno i o Vaše dítě v dětském koutku tak, abyste měli možnost co nejlépe poznat ten „svůj“ model.

Již nyní Vás proto jménem sdružení OSCAR zvu na tuto akci v listopadu 2017 do Brna.

Kontakt: Ing. Jan Bízik, T: +420 774 181 771, E-mail: bizik@os-oscar.cz

Datum: 8.10.2017 8:33:00

Současně také

GO, REGIONTOUR
20.-23.10.2022


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

Data platná pro katalog 2022

 

Facebook

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště