Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

95 let brněnského výstaviště
27.-28.5.2023

Město Brno – Odbor životního prostředí


Loňskou marketingovou novinkou bylo vytvoření nafukovacího modelu tuny CO2 s rozměry 8x8x8 metru. Pokud tunu oxidu uhličitého stlačíme do krychle, vznikne nám právě tento model. Každý z nás vyprodukuje ročně přes 12 tun CO2, tady asi 12 takových krychlí. Město Brno se připojilo k iniciativě měst, obcí a Evropské Komise, k Paktu starostů a primátorů pro klima a energii a zavázalo se do roku 2030 snížit emise CO2 o 40 %. Tento model má upozornit na problematiku snižování emisí CO2, která je spjata s brněnskou kampaní Připrav Brno - #PripravBrno.

Podrobnější informace o adaptačních a mitigačních opatřeních města, zapojení brněnských firem nebo možnostech zapojení občanů najdete na webu priprav.brno.cz.

 

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště