Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

BRNOSAFETY 2014
15.-16.9. 2014

Mezinárodní konference o bezpečnosti silničního provozu

Program akce

 

Pondělí 15. 9. 2014

9,15 – 9,55 hod
registrace účastníků a občerstvení

Blok 1: 10,00 – 12,30 hod

Slavnostní zahájení provozu Dopravního VaV centra a konference BRNOSAFETY 2014 u příležitosti 60. výročí Centra dopravního výzkumu/ Výzkumného ústavu dopravního

Zahájení konference: ředitel CDV Karel Pospíšil

Projevy představitelů ČR:

 • náměstek ministra dopravy Karel Dobeš
 • zástupkyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová

Projevy zahraničních hostů:

 • president ECTRI George Giannopoulos
 • výkonný ředitel ETSC Antonio Avenoso
 • výkonný předseda FEHRL Bojan Leben
 • zástupce KFV Klaus Rosino
 • zástupce BASt, generální tajemník FERSI Raschid Urmeew
 • generální ředitel VÚD Lubomír Palčák

Oficiální zahájení provozu Dopravního VaV Centra

12,30 – 13,30 hod
oběd

13,30 – 14,00 hod
ukázka vyšetřování dopravní nehody

Blok 2: 14,00 – 17,30 hod

BrnoSafety - Směrování k VIZI 0

Úvod k Směrování k VIZI 0 - Josef Mikulík
Úvod k tématu bezpečnosti a dopravního inženýrství - Jindřich Frič
Strategické řízení bezpečnosti - Jindřich Frič
Mezinárodní souvislosti bezpečnosti dopravy - Josef Mikulík
Databáze nehodovosti (IRTAD, CARE, …) - Jan Tecl
Národní observatoř bezpečnosti silničního provozu - Jiří Ambros

15,30 – 16,00 hod
přestávka

Ekonomické dopady nehod, financování opatření NSBSP - Ondřej Valach
Hloubková analýza dopravních nehod - Jiří Juza
Legislativní aktivity - Jindřich Frič
Diskuze
Shrnutí a další směrování - Josef Mikulík

17,30 hod
ukončení 1. dne akce

18,15 hod
odjezd soukromou tramvají na společenský večer

19,30 hod - 23,00 hod
společenský večer

V průběhu odpoledního bloku budou připraveny ukázky výzkumných aktivit v rámci doprovodného programu, které budou organizovány ve dvou kolech - 1. sk. od 14,00 hod a 2. sk. od 15,50 hod, paralelně s blokem 2:

 • Laboratoř a měřicí přístroje životního prostředí
 • Laboratoř dopravního značení, optická laboratoř
 • Psychologická laboratoř 
 • Záznamové zařízení TRIPOD
 • Laboratoř dopravních nehod 
 • Měřicí vozidlo
 • Měřicí vozík 
 • FWD/HWD
 • Laboratorní geotechnické pole 
 • Ukázka SW pro „Hodnocení efektivity úpravy neřízených křižovatek“
 • Georadar 
 • Ukázka modulu umožnující grafické znázornění dopravního zatížení křižovatek


Úterý 16. 9. 2014

8,30 – 8,55 hod
občerstvení

Blok 3: 9,00 – 12,30 hod SÁL 1

Bezpečnější silnice a vozidla

Úvod k tématu bezpečnějších silnic a vozidel - Josef Mikulík
Hodnocení plánovaných pozemních komunikací - Petr Pokorný
Hodnocení bezpečnosti stávajících pozemních komunikací - Radim Striegler
Hodnocení efektivity úpravy neřízených křižovatek - Jan Novák
Dopravní nehody – srážky se zvěří - Michal Bíl

10,30 – 11,00 hod
přestávka

Aktivní a pasivní prvky bezpečnosti motorových vozidel - Jakub Motl
Zklidňování dopravy, nemotorová doprava - Eva Simonová, Pavel Havránek, Martin Lipl
Chování účastníků silničního provozu na železničních přejezdech - Pavel Skládaný
Dopravní značení na pozemních komunikacích - Pavel Tučka
Řízení provozu na silničních uzavírkách - Pavel Tučka, Marek Ščerba
Diskuze
Závěry, shrnutí a další směrování - Jindřich Frič

Blok 4: 9,00 – 12,30 hod SÁL 2

Bezpečnější chování účastníků silničního provozu
Úvod k tématu lidského faktoru v bezpečnosti dopravy - Petr Šenk
Dopravní výchova a vzdělávání - Zuzana Strnadová
Kampaně, prevence a rehabilitační programy - Petr Zámečník
První pomoc – faktor zvyšující bezpečnost silničního provozu - Veronika Kurečková
Rizikové chování mladých řidičů - Pavel Řezáč
Mobilita a bezpečnost stárnoucí populace - Kamila Paráková
Sociální předpisy v silniční dopravě - Jiří Novotný
Měření spokojenosti zaměstnanců pomocí metody Imposat - Veronika Kurečková

10,30 – 11,00 hod
přestávka

 Postoje k bezpečnému chování v dopravě - Petr Zámečník
Porovnání postojů českých řidičů (SARTRE) - Pavlína Skládaná
Dopravní chování a expozice riziku dopravní nehody - Petr Šenk
Využití multiagentních modelů k identifikaci rizikových oblastí - Michal Šimeček
Diskuse
Závěry, shrnutí a další směrování - Petr Šenk

12,30 – 14,30 hod
oběd

Doprovodný program

1. Laboratoř životního prostředí, vč. přístrojů na venkovní měření
14:00 – 14:15 a 15:55 - 16:10 hod
(3. patro, Mgr. Roman Ličbinský)
Zařízení pro mikrovlnný rozklad, laboratorní autokláv, klimatizovaná váhovna, čelisťový drtič, analytický síťovací stroj, analytický mlýn.

2. Laboratoř dopravního značení, optická laboratoř
14:15 – 14:20 a 16:10 - 16:15 hod
(přízemí, Ing. Martin Lipl)
Měření barevné jakosti světel, viditelnost dopravního značení, hodnoty drsnosti povrchu vodorovného značení, jas osvětlovaných dopravních značek a další.

3. Psychologická laboratoř
14:20 – 14:25 a 16:15 - 16:25 hod
(přízemí, Mgr. et Mgr. Petr Zámečník)
Testování řidičů, kteří přišli o řidičské oprávnění a testování profesionálních řidičů. Z přístrojového vybavení EEG biofeedback a přístrojová diagnostika.

4. Tripod
14:25 – 14:30 a 16:25 - 16:30 hod
(budova 3, Ing. Jan Novák)
Automatické monitorování a vyhodnocování provozu na křižovatkách

5. Měřicí vozidlo
14:30 – 14:40 a 16:30 - 16:40 hod
(budova 3, Ing. Ondřej Gogolín)
Inspekční vozidlo slouží především k passportu pozemních komunikací a jejich vybavení.

6. Laboratoř dopravních nehod
14:40 – 14:50 a 16:40 - 16:50 hod
(budova 3, Ivo Hlavůněk)
Laserový skener ke snímání havarovaných vozidel a místa nehody, přístroj k diagnostice palubní elektroniky a další.

7. FWD/HWD
14:50 - 15:00 a 16:50 - 17:00 hod
(budova 3, Ing. Ilja Březina)
Zařízení slouží k měření průhybů vozovek silnic a letištních ploch tlumeným rázem.

8. LGZP
15:00 – 15:10 a 17:00 - 17:05 hod
(budova 3, Ing. Petr Zedník)
Laboratoř geotechniky se zaměřuje zejména na problematiku zemního tělesa a podkladních vrstev vozovek pozemních komunikací.

9. Georadar
15:10 – 15:20 a 17:05 - 17:15 hod
(budova 3, Ing. Radek Matula, Ph.D.)
Nedestruktivní zkušební zařízení, které se používá k diagnostice vozovek pozemních komunikací.

10. Měřicí vozík
15:20 – 15:30 a 17:15 - 17:25 hod
(garáž, Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.)
Specializované jediné a jedinečné zařízení na území ČR na měření hlučnosti povrchů vozovek pomocí metody CPX.

 

Mohlo by vás zajímat

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště