Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

BIOMASA
8.-12.4. 2018

Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví

Doprovodný program BIOMASA 2018

 

8. 4. 2018, neděle

10.00 – 14.00 hod
ŽIVOT V PŮDĚ

Místo konání: expozice Agrointeg, pavilon C, stánek č. 8

 • 10.00 – 11.00
  Aktuální stav půdy
  Přednášející: J. Vopravil
  Degradační změny středoevropské krajiny
  Přednášející: B. Šarapatka
 • 13.00 – 14.00
  Život v půdě – parametr produkční schopnosti půdy
  Přednášející: J. Záhora


9. 4. 2018, pondělí

10.00 – 12.00 hod
VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE DŘEVNÍ HMOTY I.

Místo konání: pavilon Z, přízemí, podium U Topolu

 • 10.00 – 10.30 hod
  Co je důležité vědět při výběru nového kotle na dřevo, pelety a štěpku
  Přednášející: Mendelova univerzita v Brně, Ing.et Ing. Jan Klepárník, Ph.D.
 • 10.30 – 11.00 hod
  Od pěstování RR topolů k regionálnímu vytápění
  Přednášející: Rychle rostoucí topoly, Ing. Radim Luňáček
 • 11.00 – 11.30 hod
  Výroba palivového dřeva – návrhy technologií, příklady výroby, různé pracovní postupy
  Přednášející: DŘEVO-PRODUKT SV, spol. s r.o., Ing. Oldřich Václavek
 • 11.30 – 12.00 hod
  Vytápění peletami pro každého: trh s peletami - jejich dostatek a kvalita, peletové kotelny, nabídka kotlů, rady pro kotlíkové dotace
  Přednášející: Klastr Česká peleta, Ing. Vladimír Stupavský

10.00 – 14.00 hod
ŽIVOT V PŮDĚ

Místo konání: expozice Agrointeg, pavilon C, stánek č. 8

 • 10.00 – 11.00
  Technologie kompostování, projekce kompostáren
  Přednášející: J. Šrefl
  Utužený půda a kořenové systémy
  Přednášející: E. Erhart
 • 13.00 – 14.00
  Zemědělský podnik s RV i ŽV, BPS a kompostárnou. Systémy pro efektivní využití vlastních i externích zdrojů
  Přednášející: L. Civín
  Potenciál půdy v regionech
  Přednášející: K. Vítek


10. 4. 2018, úterý

10.00 – 11.45 hod
VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE DŘEVNÍ HMOTY II.

Místo konání: pavilon Z, přízemí, podium U Topolu

 • 10.00 – 10.30 hod
  Od pěstování RR topolů k regionálnímu vytápění
  Přednášející: Rychle rostoucí topoly, Ing. Radim Luňáček
 • 10.30 – 11.00 hod
  Co je důležité vědět při výběru nového kotle na dřevo, pelety a štěpku
  Přednášející: Mendelova univerzita v Brně, Ing.et Ing. Jan Klepárník, Ph.D.
 • 11.00 – 11.45 hod
  Diskusní fórum na téma paliv na bázi dřeva (štěpka, pelety, kusové dřevo)
  DŘEVO-PRODUKT SV, spol. s r.o., Ing. Jaroslav Cink, Ing. Stanislav Václavek
  TÜV NORD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Brno, RNDr. Alice Kotlánová

13.00 – 14.00 hod
ŽIVOT V PŮDĚ
Místo konání: expozice Agrointeg, pavilon C, stánek č. 8

 • 13.00 – 14.00
  Život v půdě - parametr produkční schopnosti půdy
  Přednášející: J. Záhora
  Kvalita kompostu, certifikace
  Přednášející: K. Hejátková


11. 4. 2018, středa

10.00 – 12.40 hod
VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE DŘEVNÍ HMOTY III.

Místo konání: pavilon Z, přízemí, podium U Topolu

 • 10.00 – 10.30 hod              
  Lesní a zemědělská biomasa – jejich společné využití kompostováním
  Přednášející: Mendelova univerzita v Brně, Prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc., AGROINTEG s.r.o., Ing. Josef Šrefl, CSc.
 • 10.30 – 11.00 hod
  Příprava, doprava a skladování štěpky a pelet (rady, zkušenosti). Důsledky topení pro kotel nevhodným palivem
  Přednášející: DŘEVO-PRODUKT SV, spol. s r.o., Ing. Jaroslav Cink
 • 11.00 – 11.30 hod
  Využití tepla a energie z biomasy v různých průmyslových oborech a zejména v zemědělsko-potravinářském sektoru
  Přednášející: Agrární komora ČR, Lesnicko-dřevařská komora ČR, ing. Andrea Pondělíčková, Komoditní rada pro biomasu, Ing. Oldřich Václavek
 • 11.30 – 12.00 hod
  Kvalita a certifikace paliv – pelet a štěpky
  Přednášející: TÜV NORD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Brno, RNDr. Alice Kotlánová
 • 12.00 – 12.20 hod
  MULTIFERM – zařízení k produkci energetického kompostu ze zbytkové i cíleně pěstované fytomasy
  Přednášející: VIA ALTA, a.s., Ing. Jakub John spolu s Ústavem zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, MENDELU
 • 12.20 – 12.40 hod
  Strojní linka ke sklizni fytomasy pro zpracování v zařízení MULTIFERM
  Přednášející: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, MENDELU, Ing. Jiří Pospíšil, CSc., prof. Ing. Jan Mareček, DrSc.

10.00 – 14.45 hod
Současné postavení a výhled využívání certifikovaných biopaliv v nízkoemisní mobilitě
13. mezinárodní konference
Místo konání: Výšková budova areálu výstaviště, sál č. 102
Organizační garant: Ministerstvo zemědělství České republiky & Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha & Sdružení pro výrobu bionafty Praha & Veletrhy Brno, a.s.
Odborný garant: Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. – VÚZT, v.v.i. & SVB Praha

 • 10.00 - 10.05
  Zahájení
 • 10.05 - 10.20
  Udržitelné využívání zemědělské biomasy a související cíle na rok 2030 podle návrhu směrnice Evropské komise a Rady o energii z obnovitelných zdrojů
  Ing. Vlastimil Zedek, Ing. Karel Trapl, Ph.D. - Ministerstvo zemědělství ČR
 • 10.20 - 10.35
  Novelizace zákona o ochraně ovzduší a nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv
  Ing. Jiří Hromádko, Ph.D. - Ministerstvo životního prostředí ČR
 • 10.35 - 10.50
  Úloha udržitelných biopaliv v sektoru dopravy vzhledem k národním energeticko-klimatickým plánům
  Ing. Antonín Beran - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • 10.50 - 11.05
  Bilance výroby a hrubé spotřeby motorové nafty, benzinu, biopaliv a směsných paliv na trhu ČR
  Ing. Luděk Dušek - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • 11.05 - 11.20
  Bilance rostlinných olejů
  Ing. Miroslav Bažata - Glencore Grain Czech, s.r.o. Ústí/L.
 • 11.20 - 11.30
  Přestávka
 • 11.30 - 11.45
  Transpozice směrnic o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a kvalitě paliv do slovenské legislativy a jejich naplňování
  Ing. Zuzana Jakubičková - ZVVB Bratislava
 • 11.45 - 12.00
  Projekt výroby bioethanolu z lignocelulózové biomasy
  Ing. Peter Ševčík, PhD., Ing.Petra Ondrejíčková,PhD. - Envien Group Leopoldov
 • 12.00 - 12.15
  Možnosti využití oleje z Camelina sativa, sp. na výrobu biopaliv
  Ing. Jozef Mikulec - VÚRUP, a.s. Bratislava, Vlčie Hrdlo
 • 12.15 - 12.30
  Technologie výroby bionafty z nízkouhlíkových surovin a zbytků - rodinná tradice CBM Italy v oleochemické branži
  Tomasz Nowak - C. M. Bernardini, Řím
 • 12.30 - 12.45
  Nové cesty plnění cílů snižování emisí skleníkových plynů v ČEPRO, a.s.
  Ing. Pavel Cimpl, Ing. Jaromír Hynek, Ing. Michaela Rážková - ČEPRO, a.s. Praha
 • 12.45 – 13.00
  Přestávka
 • 13.00 – 13.15
  Praktický vliv zákona o ovzduší na paliva pro dopravu a suroviny pro jejich výrobu
  Ing. Dalibor Delong - Andone, s.r.o. Dobronín
 • 13.15 – 13.30
  Použití paliva s vysokým obsahem obnovitelných parafinických složek z hydrogenační rafinace
  Ing. Vladimír Třebický, CSc., Bc. Jan Špinka - SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv
 • 13.30 – 13.45
  Zkoušky paliva s vysokým obsahem obnovitelných parafinických složek z hydrogenační rafinace na motorech
  Ing. Ivo Krajíček - SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv
  Ing. Petr Jevič, CSc. - VÚZT, v.v.i. & SVB, Praha
 • 13.45 – 14.00
  Nové požadavky na stanovení emisních faktorů biopaliv, biokapalin a surovin pro jejich výrobu
  Ing. Petr Jevič, CSc., Ing. Zdeňka Šedivá - VÚZT, v.v.i. & SVB, Praha
 • 14.00 – 14.45
  Diskuze a závěr

10.00 – 14.00 hod
ŽIVOT V PŮDĚ

Místo konání: expozice Agrointeg, pavilon C, stánek č. 8

 • 10.00 – 11.00
  Synergie zeleného hnojení a kompostu – eroze, sucho
  Přednášející: B. Badalíková
  Klima a půda
  Přednášející: J. Rožnovský
 • 13.00 – 14.00
  Technologie kompostování, projekce kompostáren
  Přednášející: J. Šrefl
  Potenciál půdy v regionech
  Přednášející: K. Vítek


12. 4. 2018, čtvrtek

10.00 – 11.00 hod
ŽIVOT V PŮDĚ – KVALITA KOMPOSTU, CERTIFIKACE

Místo konání: expozice Agrointeg, pavilon C, stánek č. 8
Přednášející: K. Hejátková

Stav k 12. 3. 2018. Změna programu vyhrazena.


Půda – základ naší civilizace

V přízemí pavilonu C bude umístěna expozice „Půda – základ naší civilizace“. Cílem této společné expozice je názorně ukázat mechanismus a principy zdravého rozvoje života v půdě s ucelenými systémy hospodaření a technologiemi, které takové principy umožňují. V expozici budou probíhat diskuzní fóra.

Mohlo by vás zajímat

Současně také

Vybíráme z firem

 

Facebook

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště