Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

BIOMASA
31.3. - 4.4. 2012

Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví

JOSEF ŠREFL: Biomasa je důležitým přírodním zdrojem pro veškerý život na Zemi.

 

Na přípravě veletrhu BIOMASA se podílí řada odborníků, mezi nimi i Ing. Josef Šrefl CSc., vedoucí sekce kompostování ve sdružení CZ Biom a zástupce firm Agrointeg s.r.o. V rozhovoru s ním jsme si povídali o přípravě veletrhu a také o nakládání s bioodpady v České republice.

Připravujete první ročník samostatného veletrhu BIOMASA, co od něj vystavovatelé a návštěvníci mohou očekávat?
Veletrhy Brno si zájem o biomasu vyzkoušely již v předcházejících dvou ročnících, kdy byla Biomasa zvýrazněný obor veletrhů TECHAGRO A SILVA REGINA. Odborná, ale i laická veřejnost si stále více uvědomují, že biomasa je důležitým přírodním zdrojem nejen pro energetické využití, ale vlastně pro veškerý život na Zemi. Bez biomasy se neobejdou ani masožravci, byť transformovaně přes býložravce. Nejčastějším energetickým výstupem mohou být teplo, elektřina nebo bioplyn. Snahou organizátorů je proto zapojit do veletržních aktivit i firmy, které se těmito medii zabývají profesionálně.

Součástí výstavy je přednáškové fórum, na jaké témata se zaměří v oblasti kompostování?
Obecně platí, že doprovodný program by měl být podporou a řízeným prostorem pro vystavující firmy. U kompostování je však tuto zásadu velmi obtížné dodržet, vystavujících firem je minimum. Proto je přednáškové fórum koncipováno spíše jako podpora oboru, který může nepochybně očekávat progresivní rozvoj. Je to trochu o osvětě, ale také o několika dobrých příkladech. Zemědělců, kteří se jimi již mohou pochlubit, pomalu přibývá. Důležitý je ale integrovaný přístup. Biomasa je lokální až regionální zdroj, její využití tak musí vycházet z konkrétních podmínek, které mohou být rozdílné zcela diametrálně. Důležité je proto objektivní zmapování inputů a podle toho optimalizace outputů, což by mělo vést k volbě té nejvhodnější technologie. A k tomu by přednáškové fórum mělo přispět.

Jste odborníkem na bioodpady a kompostování, jak hodnotíte rozvoj tohoto oboru v České republice?
Záleží na tom, z kterého úhlu se na obor budeme dívat. Zatím převládá povědomí, které logicky vychází z názvu „bioodpad“ a odpad je obvykle něco, co nás nepříjemně obtěžuje, musíme platit za jeho likvidaci a z toho pochopitelně radost nemáme. Chybí nám zde poučení z přírody, která sama o sobě odpady nezná. Naopak, každý „odpad“ je pro ni cennou surovinou pro další rozvoj života. To samozřejmě platí i pro lidskou společnost, ale fosilní paradigma, kterým se stále ještě opájíme, naše vidění přírodních cyklů zkresluje nesprávným směrem. Jenom pomalu si začínáme uvědomovat, že biologické zákony fungují cyklicky a že pokud chceme energii z půdy získat, musíme jí na oplátku energii v organické (živé) formě také dodat. Zde patří nepochybně dík společnosti BVV a týmu, který se podílí na přípravě výstavy BIOMASA, kteří si tuto skutečnost uvědomují a aktivně celý obor podporují. Významná podpora využívání biologicky rozložitelných odpadů, tedy i kompostování je zakotvena v legislativě EU, která řadu projektů podporuje i ekonomicky.

Kdo by se mohl nebo měl primárně zabývat nakládáním s bioodpady a jejich využíváním, jsou to zemědělci nebo spíš obce, regiony a samospráva nebo i někdo jiný?
0dpověď na vaši otázku není jednoznačná. Každý z uváděných činitelů má jiné kvalifikační předpoklady, jiné klady, jiné zápory. Pro zemědělce hovoří několik skutečností – jsou producenty značného množství „zbytkové“ biomasy, jsou vybaveni (drahou) univerzální technikou, která je potřebná i v technologiích zpracování biomasy. A pokud zůstaneme u kompostů, jsou schopni jejich podstatnou vyprodukovanou část využít na svých půdách. Dá se předpokládat, že pokud si budou kompost sami produkovat, budou k němu mít i důvěru.

A co hovoří pro obce?
Pro obce hovoří legislativní povinnost postarat se o zhodnocení („likvidaci“) biologicky rozložitelných komunálních odpadů a s tím jsou spojené i finanční podpory. Často ale chybí potřebná kvalifikace a schopnost zhodnotit konečný produkt.

Jaký význam mají v tomto procesu odpadářské firmy?
Odpadářské firmy jsou důležitým hráčem, mají k dispozici input materiál, ovládají administrativu i legislativu, mají zpracovanou logistiku, mohou použít značnou část univerzální techniky. Jejich prioritou však není konečný kvalitní produkt ani jeho tržní zhodnocení. Optimum pak mohou pomoci vytvořit regiony a samospráva vytvořením podmínek pro efektivní spolupráci všech možných partnerů v dané oblasti.

Můžete jmenovat nějaké ukázkové projekty využití bioodpadů jako zdroje energie, které byly zrealizovány v České republice?
Dnes již najdeme v ČR řadu projektů, které snesou přívlastek ukázkové. Je celá řada projektů obecních či lokálních kotelen, které realizuje např. firma VERNER, v posledních letech vyrostla celá řada bioplynových stanic v zemědělských provozech. Pokud bychom chtěli zůstat u kompostáren, je dobrých příkladů poněkud méně. Jako zemědělce s dobrým přístupem ke kompostům bych možná jmenoval BEMAGRO Malonty nebo VINDEX JIH se sídlem v Týnu nad Vltavou. Moderní kompostárnu s automatizovaně řízeným provozem již třetí rok provozuje EKODENDRA Bílina. A pozitivní je, že přibývají zemědělci, které projekty moderních kompostáren připravují.

Čím se zabývá společnost AGROINTEG?
Biomasa je pro AGROINTEG s.r.o. zcela zásadní obor. Akreditovaným poradenstvím se zabýváme v podstatě v celé šíři oboru. Obchodně jsme specializování směrem k péči o úrodnost půdy, což znamená technologie pro kompostování a vedle toho technika pro aplikaci průmyslových hnojiv. V obou těchto částech spolupracujeme se špičkovými evropskými firmami. U kompostování je to rakouská firma COMPOST SYSTEMS a u rozmetadel průmyslových hnojiv německá firma RAUCH.

Jaké novinky, chystáte představit, na veletrhu BIOMASA?
Na veletrhu BIOMASA budeme prezentovat technologie moderních kompostáren a chceme představit špičkový, nesený překopávač kompostu určený pro výkonné traktory, který by mohli využívat zejména výkonní zemědělci. Firma RAUCH se tentokrát bude prezentovat v samostatné expozici, na které se budeme podílet. I zde bude řada novinek. Trend směřuje k co nejpřesnější aplikaci, ovládání přes GPS systémy je již dnes pro firmu RAUCH standardní nabídkou.

Současně také

TECHAGRO
8.-12.4. 2018


SILVA REGINA
8.-12.4. 2018

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Facebook

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště