Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

BIOMASA
7.-11.4. 2024

Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví

Zvýšení energie z obnovitelných zdrojů do roku 2020 bude obtížné

 

Bilance výroby a hrubé spotřeby standardizovaných fosilních, biogenních a směsných pohonných hmot na trhu ČR byla náplní přednášek odborníků z Ministerstva průmyslu a obchodu. Specialisté o tom diskutovali na 2. Mezinárodním semináři s názvem Od konvenčních k moderním směsným a biogenním palivům pro dopravu, který se uskutečnil v rámci veletrhu Techagro.

V Národním akčním plánu pro energii z obnovitelných zdrojů je stanoveno, že do roku 2020 má být 14 procent energie z obnovitelných zdrojů a 10,8 procenta biopaliv. „Problém je v tom, že tento cíl - 10,8 procenta – nelze dosáhnout standardním přimícháváním biopaliv do klasických motorových benzínů a nafty. Množství, které se do těchto paliv přimíchává, nemůže splnit požadovaná procenta předepsané v rámci EU. Česko bude muset využít ještě další cesty, což znamená používat biopaliva a vysokoprocentní biopaliva jako je E85 nebo E95. Ty mají vysoký podíl biosložek a pomohou dosáhnout požadovaného procenta požadovaného EU,“ konstatoval Luděk Dušek z MPO.

Možnost splnění tohoto cíle se dá zřejmě využitím čistých a vysokoprocentních biopaliv, zvýšením podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie u elektropohonu v dopravě a použitím biopaliv druhé a třetí generace. O tom však hovořili odborníci v otaznících, protože není zatím jasné, jakou cestou se bude ČR v tomto směru ubírat. Úkoly Národního akčního plánu pro obnovitelné zdroje energie v oblasti biopaliv jsou: vytvořit koncepci uplatňování alternativních paliv z OZE do roku 2020, vytvořit podmínky pro širší uplatnění čistých biopaliv a vysokoprocentních biopalivových směsí, podporovat výzkum a vývoj biopaliv druhé a třetí generace, vytvořit podmínky uplatňování alternativních paliv z OZE srovnatelné s uplatňováním CNG pro dopravu, vytvořit podmínky pro urychlení obnovy vozového parku a vypracovat potřebnou legislativu pro potřeby realizace uvedených opatření.

„Tato problematika je velmi složitá. Zatím se vede diskuse o omezení využívání biopaliv vyrobených z „potravinářské biomasy“ a stanovení minimálního podílu energie z pokročilých biopaliv.  Navíc se také diskutuje o tom, jak definovat cíle do roku 2020. Zda mají být povinné či nepovinné, ale bez sankcí. Zatím nebyla v rámci EU nalezena shoda,“ Antonín Beran z Ministerstva průmyslu a dopravy.

Datum: 1.4.2014 14:28:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Facebook

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště