Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

BIOMASA
7.-11.4. 2024

Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví

Zpracování biomasy se rozmáhá, biomasa musí být efektivně využita

 

Velká pozornost je na letošním čtyřlístku veletrhů věnována biomase, a to nejen na samostantém veletrhu BIOMASS, ale věnují se jí též veletrhy Techagro a Silva Regina. Na volné ploše před pavilonem Z se denně konají ukázky zpracování dřeva stroji velkých firem z tohoto oboru.  Desítka jich tam každý den od 10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 hodin předvádí drcení, štěpkování dřeva apod. v praxi. Jde například o firmy Karlow-Karlshof, Dřevopodnik, Bandit, Agama, Malcom, Hammel, Some, Jenz atd. O ukázky je zájem zejména z řad podnikatelů v tomto oboru, který v Česku začíná v posledních dvou letech nabírat dech.

„U biomasy je otázkou, co přinese budoucnost. Tím, že technologií na zpracování dřeva je stále více, materiálu ubývá. Otázkou je také jak se zachová trh. Situace by se měla ustálit na určité hranici, aby produkce biomasy, která je přirozeně vyprodukovaná a následně zpracovaná na energetické využití, našla určitou rovnováhu,“ uvedl Martin Hejlíček, zástupce Malcom CZ.

Tématu Biomasy je věnován také bohatý doprovodný program, jehož přednášky se týkají mimo jiné vývoji trhu s biomasou v ČR, těžebních zbytků u Lesů ČR, výroby a uplatnění  energetické štěpky v podmínkách ČR, komplexního zpracování těžebních zbytků apod. Část programu je věnována nové legislativě v oblasti bioplynových transformací, strategickým možnostem energetického využití zemědělské biomasy, využití tepla u bioplynových stanic atd.

Například zástupce Ministerstva zemědělství ČR Tereza Musilová hovořila o strategických možnostech energetického využití zemědělské biomasy v ČR. Hlavním cílem Akčního plánu biomasy na období 2012-2020 je propojit strategickou prioritu využití zemědělské půdy pro zajištění potravinové bezpečnosti země s možností efektivního využití zbývajícího potenciálu zemědělské půdy a lesních pozemků pro energetické využití. Při stanovení energetického potenciálu biomasy byla mimo zmíněnou potravinovou produkci zohledněna i další role biomasy tj. suroviny pro průmyslové využití.

„Jedním z hlavních výstupů APB je upřesnit odhad potenciálního přínosu biomasy pro energetickou bilanci ČR za předpokladu maximálně efektivního využití zemědělské půdy a lesů. Při určování potenciálu byl brán zřetel na všechny hlavní oblasti energetického využití biomasy, tzn. výrobu bioplynu, využití pevné biomasy pro přímé spalování a výrobu pohonných hmot pro využití v dopravě,“ uvedla ve své přednášce Musilová.

Datum: 31.3.2014 18:00:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Facebook

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště