Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

BIOMASA
7.-11.4. 2024

Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví

Výstava o Johannu Gregoru Mendelovi

 

Pod věží pavilonu G je instalována expozice, která návštěvníkům ve velmi zkráceném symbolickém rozsahu přibližuje život a dílo Johanna Gregora Mendela. Byla uspořádaná ke 150. výročí zveřejnění  základního díla genetiky práce  Gregora Mendela „Pokusy s hybridy rostlin“. Jubileum sice  připadá na rok 2015, avšak odkaz jeho bádání nemá časové omezení.

A tak  ve dvouletých cyklech zemědělských veletrhů TECHAGRO,ANIMAL VETEX , SILVA REGINA a BIOMASA je prezentace Mendelova učení určitě vhodným  doplněním  prezentovaných veletržních oborů. Navíc mnohé z nich vycházejí z historických kořenů v genetice, která byla předmětem Mendelova zkoumání. V expozici najdete jak symboliku výsledků jeho vědecké práce, tak i dokumenty přibližující v grafické symbolice přínos jeho celoživotního úsilí. Cílem této expozice není podat celkový  obraz o tomto geniálním vědci, ale alespoň přiblížit návštěvníkům veletrhů  konkrétní představu o tom, co  genetice přinesl.

Chcete-li se s jeho životem a dílem seznámit podrobněji, pak vám doporučujeme navštívit velmi poutavé expozice v Muzeu J. G. Mendela v Brně na Mendlově náměstí. Právě této instituci  patří naše poděkování, a to nejen za zapůjčení všech dokumentů a předmětů , ale také za velmi prospěšné konzultace. Za vstřícnost a ochotu zvláště děkujeme řediteli Mendelova muzea MU panu Mgr. Ondřeji Dostálovi, Ph.D.

Datum: 2.4.2016 20:00:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Facebook

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště