Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

BIOMASA
7.-11.4. 2024

Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví

TECHAGRO ukázalo budoucnost zemědělství - předběžná závěrečná zpráva

 

Brněnský komplex zemědělských a lesnických veletrhů potvrdil své postavení evropské veletržní akce. Vystavovatelé obsadili veškerou plochu brněnského výstaviště, využity byly i travnaté plochy, parkoviště, galerie pavilonů, byla postavena montovaná hala K s plochou 5 tisíc čtverečních metrů. Zvýšil se počet zahraničních vystavovatelů i prezentovaných značek, mezi nimiž nechyběl žádný ze světových výrobců zemědělské techniky. Díky koncepci doprovodného programu s těžištěm v odborných tématech se podařilo zvýšit podíl odborných návštěvníků. Za pět dní prošlo branami výstaviště 110 tisíc návštěvníků, stejně jako v minulých letech byl největší nápor zaznamenán v neděli. Veletrh zahájil předseda senátu Milan Štěch a ministr zemědělství Marian Jurečka, přítomen byl rovněž vícepremiér a ministr financí Andrej Babiš.

Zemědělské a lesnické veletrhy v Brně jsou v letošním roce největší svého druhu v Evropě a svým rozsahem i historicky největším veletrhem v České republice a Slovenské republice. Počet vystavovatelů se dostal téměř k osmi stovkám, 166 zahraničních vystavovatelů přijelo ze 40 zemí. Na expozicích bylo zastoupeno celkem 1125 značek. Účast dovozců světových značek na veletrhu TECHAGRO je silně podporována centrálami nadnárodních firem. Nosným tématem ročníku bylo přesné zemědělství, tj. využití nových technologií v zemědělské výrobě.

Návštěvníci přijížděli také formou zájezdů, hlavně z České republiky a ze Slovenska, z dalších zemí bylo nejvíce zastoupeno Rakousko.

V rámci slavnostního zahájení byly vyhlášeny výsledky soutěže GRAND PRIX TECHAGRO 2016, vystavovatelé přihlásili celkem 66 exponátů, z nichž 9 obdrželo ocenění. V dalších soutěžích (GRAND PRIX SILVA REGINA 2016, GRAND PRIX ANIMAL VETEX 2016, GRAND PRIX BIOMASA 2016) byly oceněny 4 exponáty. Do všech soutěží bylo přihlášeno téměř sto exponátů.

Jako součást doprovodného programu veletrhu ANIMAL VETEX proběhl Středoevropský veterinární kongres s účastí tuzemských i zahraničních veterinárních odborníků.

Po celých pět dní probíhal na výstavišti rozsáhlý doprovodný program zaměřený především na zemědělské a lesnické odborníky. Mezi nejdůležitějšími akcemi doprovodného programu lze uvést Sněm Agrární komory ČR, Agrofert fórum, Kulatý stůl ČR a Euroasijského ekonomického svazu zaměřený na chov ryb a akvakulturu, seminář pro začínající zemědělce, programy týkající se evropských fondů a podpory malého a středního podnikání, show a soutěže STIHL® TIMBERSPORTS®, programy zaměřené na následky změn klimatu jak pro zemědělce, tak pro lesníky. Doprovodný program BIOMASA se zaměřil na využívání energie dřevní hmoty a předvádění techniky pro zpracování biomasy. Návštěvníci veletrhu ANIMAL VETEX měli možnost vidět komentované přehlídky skotu, ovcí, prasat a koz. Galerii pavilonu C obsadila Velká včelařská výstava.

Novináři

Za první čtyři dny veletrhů se v tiskovém středisku akreditovalo celkem 262 zástupců médií z devíti zemí. Zahraničních novinářů přijelo celkem 41, a to z Rakouska, Maďarska, Slovenska, Bulharska, Polska, Německa, Švédska a Velké Británie.

 

Příští zemědělské a lesnické veletrhy se uskuteční na jaře 2018.

 


Řekli o veletrzích

Marian Jurečka, ministr zemědělství ČR
TECHAGRO je přehlídka toho nejlepšího, co Česká republika může nabídnout střední Evropě a celému světu v oblasti zemědělské techniky i technologií, a zároveň přehlídka toho, co Evropa může nabídnout českým zemědělcům. Potkáváme se tady v době, kdy není pro české zemědělství úplně jednoduchá situace z pohledu loňského sucha a z pohledu některých komodit. Nicméně věřím, že společně tuto situaci dokážeme zvládnout, že se Česká republika neotáčí k českým zemědělcům zády, že dokážeme nabídnout opatření, která pomohou našim zemědělcům překonat složité období, a že k tomu napomohou i tyto čtyři oborově zaměřené veletrhy TECHAGRO, SILVA REGINA, ANIMAL VETEX a BIOMASA, které pokrývají celou škálu agrárního sektoru.

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR
Letošní veletrh je gigantický, co do množství exponátů a vystavovatelů se skoro vyrovná Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu. Ukazuje to jednu věc: přestože naše zemědělství a lesnictví v rámci tvorby HDP vytváří pouze procenta, je zcela zřejmé, že přínos a význam těchto oborů je násobně a násobně větší. Všichni si myslím uvědomujeme, jaký význam má zemědělství pro obživu našich občanů, bezpečnostní stránku, ale také je zde otázka krajinotvorby a ochrany životního prostředí. Transformační období jsme překonali a dnes si tento sektor podle mého přesvědčení vede dobře díky práci vás všech, dobrému managementu a citlivému přístupu k půdě, lesům a k přírodě.

SILVA REGINA je krásná výstava a ukazuje, že Česká republika má životní prostředí velmi na srdci. Jsem rád, že máme tak dobře fungující organizace, které se o přírodu starají. A je dobře, že jsou tu zahraniční hosté a vidí, že Česká republika je vyspělá země i v této oblasti.

Miroslav Toman, prezident Agrární komory ČR
Jsem velmi rád, že Agrární komora může být partnerem těchto čtyř veletrhů, a jsem přesvědčen, že se tu budeme setkávat i do budoucna. Zemědělství momentálně není v lehké situaci, ale věřím, že českému zemědělství do budoucna pomůže nejenom Program rozvoje venkova, nejenom národní dotace, ale i vy všichni, kteří dodáváte stroje a zařízení pro zemědělství, protože bez nich by nefungovalo tak dobře. České zemědělství je konkurenceschopné a do budoucna se v Evropě neztratí.

Patrik Mlynář, náměstek ministra zemědělství pro řízení sekce lesního hospodářství
Na veletrhu SILVA REGINA mě potěšily nejen krásné stánky, ale i přítomnost spousty mladých lidí, kteří mají o náš obor zájem. Je dobře, že tento veletrh propaguje lesnictví a myslivost v České republice. Myslím, že na české lesníky a myslivce můžeme být právem hrdi.

Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR
Pokaždé zde říkám, že tento ročník je rekordní, a rekordní je i letos, a to nejen počtem 777 vystavovatelů, ale také počtem 40 zastoupených zemí. Zároveň mě velmi těší, jak veletrh ukazuje veřejnosti, že zemědělství nelze vnímat jen optikou tří procent pracovníků, které zaměstnává, a optikou podílu na HDP, ale v provázanosti s jinými sektory. Účast vystavovatelů a návštěvníků dokazuje, jak významným sektorem je zemědělství pro Českou republiku.

Bohumil Belada, generální ředitel a předseda představenstva společnosti FARMTEC a. s., viceprezident Agrární komory ČR
TECHAGRO je suverénně nejdůležitější výstava v naší branži, profesionální záležitost, kam se chodí cíleně za výrobky zemědělské techniky. Navíc má dopad i mimo Českou republiku, na trhy Slovenska, Ruska, Maďarska, Polska. Je to opravdu mezinárodní výstava nejen co se týče vystavovatelů, ale i z pohledu návštěvníků. Návštěvnost našeho stánku byla letos standardní, ale pro nás je důležitější než počet to, jací lidé přicházejí a jestli chtějí investovat. Pro mě je pozitivní zprávou z Techagra, že čeští zemědělci neházejí flintu do žita a dále chystají investice a projekty.

Adam Žert, ředitel prodeje a marketingu společnosti ZETOR TRACTORS a. s.
TECHAGRO je pro nás domácí půda, proto tady jsme prakticky pokaždé. Letos jsme expozici zaměřili tak, abychom ukázali trošku více z naší kuchyně. Pro účast máme tři hlavní důvody. Domácí trh je pro nás velice důležitý a oslovujeme tady české a slovenské zákazníky. Zároveň sem za námi přijíždí poměrně hodně návštěv ze zahraničí, protože brněnský veletrh má ve střední Evropě dominantní postavení. Třetím důvodem je, že se zde chceme prezentovat jako perspektivní zaměstnavatel. Na našem stánku v pavilonu P je pořád plno.

Jiří Sopoušek, místopředseda představenstva společnosti STROM PRAHA a. s.
Na veletrhu TECHAGRO jsme pokaždé, setkáváme se tu s našimi zákazníky a prezentujeme jim výrobky nejen značky John Deere, ale celého našeho sortimentu. Můžeme si tu vyměnit s klienty názory a zjistit, jakou techniku potřebují, což je pro nás důležitá zpětná vazba. Dodáváme pouze na český trh, ale přijíždějí sem i naši kolegové z jiných zemí, kterým jsme na stánku poskytli prostor, aby zde mohli obsloužit své zákazníky. Co se týče obchodu, předpokládá se, že trh se zemědělskou technikou letos o něco poklesne, což je dáno především situací na trhu s komoditami – obilovinami, mlékem, vepřovým masem. Ale s účastí na veletrhu jsme tradičně spokojeni, chodí sem naši zákazníci a můžeme si s nimi popovídat v neformální atmosféře.

Pavel Kouřil, zástupce společnosti Maschinenfabrik Bernard KRONE pro ČR a SR
Letošní TECHAGRO se mi líbí. Náš stánek v pavilonu P se velmi podařil, je opravdu krásný, a také služby společnosti Veletrhy Brno musím pochválit. Návštěvnost je dobrá, možná o něco nižší než minule, ale o to profesionálnější. Chodí sem lidé, které chceme oslovit, a jednání jsou krátká a obsažná. A také se obchoduje, právě včera jsme tady podepsali kontrakt.

Martin Kořízek, marketingový ředitel společnosti Farmet a. s.
Vyvážíme do třiceti zemí a český trh je pro nás významný jako domácí, nicméně tvoří jen asi pětinový podíl našeho prodeje. Protože jsme česká firma, chceme tady jednak oslovit domácího zákazníka, ale bereme TECHAGRO i jako mezinárodní veletrh, takže je pro nás důležité prestižní umístění a reprezentující expozice. Letošní TECHAGRO vidím jak úspěšné, návštěvnost byla slušná a hlavně kvalitní, což je důležitější než kvantita. Jsme spokojeni s expozicí a umístěním, pavilon P je atraktivní a vzdušný, chodí sem hodně návštěvníků. Davy proudí a neustále se u nás jedná, stolky jsou skoro pořád obsazené a dojednáváme tu konkrétní dodávky.

Ladislav Vybíral, jednatel společnosti CROY s. r. o.
Zastupujeme společnost Mercedes-Benz v kategorii speciálních vozidel a s novými produkty nabízíme velmi zajímavé kombinace i pro zemědělce, proto jsme se asi po 15 letech vrátili na TECHAGRO. Oslovujeme tady nejen pro zemědělce, ale i lesníky a všechny, kdo pracují v přírodě a mají s ní co do činění. V hale K se nám líbí, lidí sem přichází dost a věříme, že si zde naše vozidla najdou zákazníky.

Vladimír Opatřil, jednatel společnosti AGROVO CZ s. r. o.
Vystavujeme ročník od ročníku na větší ploše, abychom zákazníkům představili co nejvíce z naší nabídky. Oslovujeme tady zemědělce, koncové zákazníky z České i Slovenské republiky. Je těžké přivézt sem všech 36 modelů, které nabízíme, takže jsme si udělali statistiku prodeje z posledních dvou let a přivezli jen ty nejzajímavější, po kterých je největší poptávka. Celkem vystavujeme šest exponátů, mezi nimi tři novinky.

Martin Roh, ředitel společnosti MULTOS s. r. o.
Na veletrhu TECHAGRO jsme dříve vystavovali pravidelně, ale na posledních dvou jsme nebyli. Letos nás oslovila nabídka vystavovat v montované hale, která je na dobrém místě na hlavní trase. Návštěvníků sem přichází dost, takže jsme spokojeni.

Oto Lasák, ředitel Nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s.r.o.
Letošní veletrh SILVA REGINA byl z pohledu vystavovatelů i návštěvníků velmi úspěšný. Vystavovatelé dokázali představit největší množství novinek ve čtrnáctileté historii. Přímo na veletrhu byla uzavřena celá řada obchodů. Bohatý doprovodný program v pavilonu Z vhodně doplňoval lesnickou atmosféru.

Mezi lesníky - opravdu z celé republiky – vystavovatelé nově zaznamenali i zástupce církevních lesů. Nejsilnější zastoupení návštěvníků ze zahraničí patřilo sousedním Slovákům, kteří velmi kladně hodnotili úroveň veletrhu SILVA REGINA a určitě se vrátí na příští ročník. Brněnské výstaviště přestává stačit nabízet prostor pro čtyři veletrhy.

Petr Šereda, obchod, REPAROSERVIS spol. s r. o.
Na veletrhu SILVA REGINA vystavujeme pravidelně. Lesní hospodářství je poměrně úzký obor a je třeba tady být kvůli našim zákazníkům. A jelikož jsme pyšní na to, co děláme, vždycky to sem přivezeme a chceme ukázat, což nám dělá dobré jméno. Letošní cena Grand Prix nás samozřejmě potěšila. Návštěvnost mi připadá ročník od ročníku lepší, i když většina lidí sem chodí ze zemědělství a z lesnictví sem za námi přicházejí lidé, které většinou už známe. Jsme tady spokojeni.

Jan Marek, obchodní ředitel společnosti Mikov s. r. o.
Na veletrhu SILVA REGINA vystavujeme pravidelně, vždycky se tu zviditelníme a o naše produkty je stálý zájem. Spousta zákazníků se k nám vrací a jsou rádi, že přicházíme s novinkami jako nůž Patron oceněný Grand Prix 2016, což je pro nás velká čest. S návštěvností i zájmem o výrobky jsme letos spokojeni.

Jiří Mašek, předseda hodnotitelské komise soutěží Grand Prix
Na veletrh TECHAGRO jezdím pravidelně od roku 1994, sleduji soutěž Grand Prix a vždy mě zajímalo, které exponáty získají cenu. Letos bylo přihlášeno skoro 100 exponátů, patnáctičlenná mezinárodní porota vybrala 59 nominací a z těchto poté 13 oceněných. Pevně věřím, že každé ocenění, ať už nominací nebo cenou Grand Prix, přispěje k vyšším prodejům.

Ivan Olšan, jednatel společnosti AGRIO MZS s.r.o.
Velmi nás těší, že komise Grand Prix ocenila náš exponát. Je to první český samojízdný postřikovač s hydrostatickým pohonem. Po 23 letech vývoje firmy od úplných pionýrských začátků je to vyvrcholení určité etapy. Během tří veletržních dnů nás navštívila spousta zákazníků i zahraničních obchodníků, například z Maďarska nebo Mongolska. Došlo i ke konkrétním podpisům smluv nebo potřesení rukou „bereme to“, takže po mnoha letech je to pro nás nejúspěšnější veletrh.

Václav Baštýř, oddělení marketingu a komunikace, GARNEA a.s.
Vystavujeme zde kompletní portfolio značky DEUTZ-FAHR. Jediné, co nám tady chybí, je kombajn, na který už nezbyla volná plocha. Získali jsme Grand Prix za novinku, přední nápravu DEUTH-FAHR Agroplus 320. Z  ocenění jsme měli obrovskou radost i z toho důvodu, že DEUTZ-FAHR v Brně už dlouho žádnou cenu nezískal.

Václav Jirka, ředitel prodeje, Leading Farmers CZ, a.s.
TECHAGRO je tradiční veletrh, na který jezdíme od založení firmy, což bude letos 15 let.  Je to nejprestižnější veletrh v České republice zaměřený na zemědělství. Oceňujeme na něm to, že sem opravdu chodí lidé, kteří mají zájem, a když přijdou na stánek, tak opravdu chtějí něco vědět.

 Tomáš Mayer, obchodní ředitel, YARA Agri  Czech Republic s.r.o.
V Brně představujeme novinky pro český trh v oblasti průmyslových hnojiv. Co se týká servisu zemědělcům a nových technologií, naší novinkou jsou tři základní aplikace do mobilních telefonů a tabletů.  Během prvních tří dnů se na firemním stánku objevilo hodně agronomů. Diskutovali jsme například o možných aplikacích listových hnojiv nebo o technologické pomoci při stanovování dávek dusíku u pšenice. Domlouváme už prodeje nebo předvedení našich produktů přímo na podnicích, takže stále máme společně co řešit.

 Petr Pawlica, jednatel, PAWLICA s.r.o.
Na našem stánku představujeme revoluční řešení - třídičku, která pomocí NIT technologie odděluje zrna pšenice nebo ječmene podle jejich kvality. Setkání s odbornou veřejností je hlavním důvodem, proč jsme na veletrhu. A těší nás i zájem ze zahraničí - z Polska, ze Slovenska, dokonce nám přijeli klienti i ze Slovinska. Hodnotím kladně, že jsou tady na výstavě, která je pro ně blízko a má dobrou úroveň.“

 Stanislav Václavek, odborný garant doprovodného programu veletrhu BIOMASA
V rámci třetího ročníku veletrhu obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví BIOMASA jsme připravili cyklus odborných přednášek. Dnes je budeme mít hodně zaměřené na kotlíkové dotace. Chceme nabídnout kompletní servis lidem, kteří se zajímají o to, jak proběhla první kola, případně co se chystá, a také aby věděli, na co se při nákupu zaměřit a kam se technické vlastnosti kotlů na dřevo za poslední roky posunuly. 

 Václav Chaloupek, režisér a scénárista
Můj hlavní zájem směřuje do pavilonu Z na veletrh SILVA REGINA. Je k neuvěření, kolik je tady lidí. Nezbývá, než tiše obdivovat, kolik nadšenců se zajímá o sekání trávníků, vysokozdvižné vozíky a spoustu dalších věcí. Byl jsem tu naposledy před šesti lety a je vidět, jak velký posun od té doby veletrh udělal.

David Lipovský, vedoucí odboru plemenářské práce, Českomoravská společnost chovatelů
Poprvé jsme byli garantem expozice hospodářských zvířat a máme řadu nápadů a myšlenek, které bychom chtěli zabudovat do příštího ročníku.   V rámci této výstavy je tu s námi Svaz chovatelů holštýnského skotu, Svaz chovatelů českého strakatého skotu a Svaz chovatelů prasat. V letošním ročníku byly k vidění ukázky zvířat s malou soutěžní přehlídkou, příští rok bude expozice zvířat významně větší. Novinkou byla akce, kterou jsme uspořádali s ministerstvem zemědělství a zástupci postsovětských republik, zejména Moldávie a Uzbekistánu, kteří se zajímali například o nákup plemenných zvířat a předávání know-how.

 Stanislav Václavek, ředitel společnosti DŘEVO-PRODUKT SV, spol. s r. o.
Letošní ročník veletrhu BIOMASA je podle mě nejlepší, který jsem zatím zažil. Je to vidět už na tom, že i poslední den odpoledne veletrh pořád  žije a je tu hodně lidí. První čtyři dny byl v pavilonu Z opravdu člověk na člověku. I obchodně se nám letos dařilo, ale jsem rád, že přišli i lidé hledající všeobecné informace třeba o nákupu dřeva a podobně. Líbil se mi doprovodný program, který oslovil také děti, a nezaregistroval jsem žádného nespokojeného návštěvníka. Letos jsme se v kampani více zaměřili na Rakousko a mluvil jsem s návštěvníky z Rakouska, kteří byli veletrhem úplně nadšeni, jak velikostí plochy, tak komplexností nabídky pro lesníky, zemědělce i veterináře. Jinak by na takový veletrh museli jet třeba 700 kilometrů do Německa, ale do Brna to mají daleko blíž.

 Kamil Menšík, vedoucí provozu, firma Lovecký svět
Na veletrhu SILVA REGINA vystavujeme poprvé. Přišlo sem mnoho lidí z branže i mimo ni, což je velice pozitivní z pohledu propagace naší značky a obchodu Lovecký svět. Určitě se nám tady líbilo, zviditelnili jsme se na trhu, což je pro nás jako mladou firmu dobrá investice do budoucna. Zároveň jsme si tu otestovali zájem o naše produkty. Dařilo se nám i obchodně, získali jsme tu nové kontakty, které chceme rozvíjet do budoucna. Z naší strany tedy spokojenost.

 Eva Jeníčková, jednatelka společnosti BANNER
Jsme tady pravidelně už 15 nebo 20 let. Letošní SILVA REGINA je pro nás z pohledu zájmu zákazníků určitě úspěšná a po obchodní stránce jsme opět spokojeni. Pro nás je účast vždycky přínosem i z toho důvodu, že sem přicházejí také velkoobchodní zákazníci, nejen malí koncoví. Jsme tady spokojeni.

 Jaroslav Pospíšil, ředitel sdružení SILVAJAGD
Po mém soudu měl tento ročník veletrhu SILVA REGINA nejbohatší nabídku co se týče obsahu pavilonu Z a pestrosti. Byla tu obrovská koncentrace zajímavostí na poměrně malé ploše a významně dobrá galerie, která se místy stává rovnocennou přízemí. Do budoucna bychom se měli ještě více zaměřit na to, abychom při obrovské návštěvnosti rozptýlii pozornost příchozích do první a možná i do druhé galerie. Pokud je tamní obsahová náplň zajímavá alespoň pro polovinu návštěvníků, můžeme se dole snáze pohybovat. Osobně si myslím, že kombinace děl mistra Buriana a jeho pokračovatelů v tomto sehrála obrovskou roli a galerie pavilonu Z se díky nim stala skutečnou uměleckou galerií, samozřejmě s instalací odpovídající pětidenní výstavě.  Téměř všechny návštěvníky zaujala také tradiční výstava preparovaných zvířat “Za zvěří kolem světa”. I dalších unikátů včetně uniforem, historických map, výučních listů i fotografií tady bylo opravdu hodně.

 Martin Fojtík, technická podpora, KOVARSON s. r. o.
Vystavujeme tady pravidelně a z pohledu počtu návštěvníků je brněnský veletrh v našem oboru tím nejlepším u nás. Letos přišlo  ještě více lidí než před dvěma lety, takže paráda. I po obchodní stránce jsme spokojeni.

 David Pachmann, obchodní ředitel pro ČR, Schwarzmüller s. r. o.
Letos na tomto veletrhu vystavujeme poprvé a účast splnila naše očekávání. Jsme nadšeni úrovní a rozsahem veletrhu a překvapila nás vysoká návštěvnost. Hodně klientů jsme si i sami pozvali. Navíc se podařilo také ideálně objednat počasí. Jsme tu tematicky, dalo by se říci, okrajový výrobce, ale přesto má pro nás účast smysl.  Do budoucna se určitě budeme nadále účastnit.

Datum: 7.4.2016 20:00:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Facebook

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště