Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

BIOMASA
7.-11.4. 2024

Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví

Soutěž pro návštěvníky veletrhů TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA 2020

 

Návštěvníci brněnských zemědělských a lesnických veletrhů TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA 2020 mohou soutěžit o zahradní traktor Stiga nebo loveckou zbraň. Stačí co nejlépe odhadnout, kolik návštěvníků projde branami brněnského výstaviště během uvedených veletrhů a svůj tip zaznamenat buď na vstupenku zakoupenou přes web nebo na formulář, který bude součástí Průvodce návštěvníka (dostanete na pokladnách nebo informačních stáncích). Návštěvníci, kteří budou nejblíže skutečnému počtu, vyhrají zahradní traktor nebo loveckou zbraň – podle toho, co vyznačili na soutěžním formuláři. Zájemci o zahradní traktor odevzdají soutěžní formulář v pavilonu V na stánku vydavatelství Profi press, zájemci o loveckou zbraň vhodí svůj tip do schránky na stánku vydavatelství Lesnická práce v pavilonu Z. Přejeme dobrý odhad!

Podmínky soutěže

 1. Soutěže o cenu se může zúčastnit každý občan starší 18 let. Účastník soutěže vyplněním tipovacího lístku a jeho vhozením do sběrné nádoby přistupuje k podmínkám soutěže vyhlášeným jejím organizátorem.
 2. Úplně a čitelně vyplňte tipovací lístek, který je součástí vstupenky zakoupené přes web na veletrhy TECHAGRO, SILVA REGINA, BIOMASA 2020 nebo průvodce návštěvníka, který je k dispozici na pokladnách a informačních stáncích.
 3. Odpovězte na soutěžní otázku a vyplňte tipovací číslo (tipovací lístek je platný pouze při vyplnění všech požadovaných údajů a čitelně vyplněného tipovacího čísla).
 4. V případě účasti v soutěži o zahradní traktor Stiga odevzdejte vyplněný tipovací lístek na stánku vydavatelství Profi Press s.r.o. v pavilonu V, st. č. 018. V případě účasti v soutěži o loveckou zbraň odevzdejte vyplněný tipovací lístek na stánku vydavatelství Lesnická práce s.r.o. v pavilonu Z, st. č. 001.
 5. Vítězem se stává ten účastník soutěže, který se svým tipem nejvíce přiblíží skutečnému počtu návštěvníků.

Časový průběh soutěže

Zahájení soutěže: 31.3. 2020 – Ukončení soutěže: 4.4. 2020 – Vyhodnocení odpovědí, vyrozumění výherců: duben 2020

Všeobecná ustanovení

 1. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a dalších právnických i fyzických osob podílejících se jakkoliv na této soutěži, jejich rodinní příslušníci a stejně tak i další osoby jakkoliv spjaté s firmami podílejícími se na této soutěži.
 2. Účastník dává souhlas organizátorovi soutěže nebo jím pověřené osobě zpracováním, správou a prodejem dat k zahrnutí svých údajů do databáze organizátora soutěže. Účastník soutěže zároveň dává svůj výslovný souhlas se zveřejněním poskytnutých dat.
 3. Vítěz bude vyrozuměn telefonicky nebo písemně k převzetí ceny.
 4. Vítěz si zajistí přepravu ceny na vlastní náklady.
 5. Na výhry v soutěži neexistuje právní nárok. Finanční výhra podléhá dani dle platných zákonů.
 6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit tuto soutěž kdykoliv bez náhrady.

 

Datum: 9.2.2020 20:15:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Facebook

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště