Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

BIOMASA
7.-11.4. 2024

Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví

Rady a zkušenosti odborníků na vytápění dřevem – středa 11.4.

 

V rámci doprovodného programu veletrhu BIOMASA 2018 proběhnou i přednáškové a diskusní bloky tematicky připravené tak, aby návštěvníkům pomohly při řešení jejich problémů v běžném životě spojených s využíváním biomasy pro energetické účely.

Přednášky a rady si mohou vyslechnout v přednáškovém sále speciálně připraveném pro tyto účely s  tematickým názvem „U topolu“ v přízemí pavilonu „Z“. Podívejte se na středeční přednášky:

Prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc. , Ing. Josef Šrefl, CSc. / Lesní a zemědělská biomasa – jejich společné využití kompostováním a spalováním

10.00 – 10.30 hod, 11. 4. 2018, středa

Lesní a zemědělská biomasa se v současné době zpracovává převážně samostatně. Zbytková dendromasa určená pro energetické účely se drtí a  štěpkuje a dále se posílá na výtopny. Část zemědělské fytomasy se kompostuje s cílem navrátit živiny do půdy. Proč by bylo vhodné a rozumné tyto dvě odvětví propojit  nás seznámí Prof. Radomír Ulrich a Ing. Josef Šrefl. Prezentace je určená zejména výrobcům štěpky a provozovatelům kompostáren a samozřejmě vlastníkům lesa a zemědělské půdy.


Ing. Jaroslav Cink / Příprava, doprava a skladování štěpky a pelet (rady, zkušenosti). Důsledky topení pro kotel nevhodným palivem

10.30 – 11.00 hod, 11. 4. 2018, středa

 Správně provozovaný kotel na štěpku rovná se topení bez starostí a správně provozovaný kotel se neobejde bez paliva předepsaného výrobcem kotle. Co se stane, když dáme topíme nevhodným palivem? Že se to kotli nebude líbit podobně, jako když my sníme něco, po čem nám je špatně. Odborník z provozu Ing. Jaroslav Cink Vám uvede řadu příkladů správné přípravy štěpky a pelet, jak tyto paliva nakupovat a skladovat a co máme očekávat, když nekvalitním pro kotel nevhodným palivem.


Ing. Andrea Pondělíčková, Ing. Oldřich Václavek / Využití tepla a energie z biomasy v  různých průmyslových oborech a zejména v  zemědělsko-potravinářském sektoru

11.00 – 11.30 hod, 11. 4. 2018, středa

 Využití tepla a energie z biomasy je obecně známo především z dřevařských a zemědělských provozů, které produkují energetickou biomasu. Příkladem jsou pilařské výroby využívající zbytkové dříví k vytápění svých výrobních a administrativních objektů. Je to pro ně ekonomicky velmi výhodné.

Podporou a hledáním nových možností využívání biomasy zejména v zemědělsko-potravinářském sektoru se zabývá Lesnicko-dřevařská komora a Komoditní rada pro biomasu spadající pod Agrární komoru. Paní Ing. Andrea Pondělíčková společně s Ing. Oldřichem Václavkem představí příklady projektů v oborech, jež energetickou biomasu neprodukují, ale investice do zařízení na biomasu pro ně byla nadmíru zajímavá.


RNDr. Alice Kotlánová / Kvalita a certifikace paliv – pelet a štěpky

11.30 – 12.00 hod, 11. 4. 2018, středa

 Pelety a štěpka jsou dvě dřevní paliva, která už jsou v našich zeměpisných šířkách známá, ale přesto nejsou tak běžná jako v jiných například v sousedních německy mluvících zemích. Pro ty, kteří hledají odborné a praktické informace k těmto palivům, bude věnována prezentace paní RNDr, Alice Kotlánové.

Dozvíme se záležitosti k certifikaci těchto paliv, čeho si všímat při jejich nákupu a jaké jsou možnosti ověření jakosti. Jakost paliv určují parametry, jež se sledují a vyhodnocují a ne každý je zná.


Ing. Jakub John / MULTIFERM – zařízení k produkci energetického kompostu ze zbytkové i cíleně pěstované fytomasy

12.00 – 12.20 hod, 11. 4. 2018, středa

 Zbytková nebo odpadní fytomasa bývá nejčastěji využita v aerobních procesech materiálové transformace kompostováním. V řadě případů není vhodné nebo možné materiálové využití kompostu z fytomasy ke hnojení do půdy. V těchto případech je výhodné upravit substrát do podoby tzv. energetického kompostu a využít jeho energetický potenciál ve spalovacích zařízeních. Bylo vyvinuto patentově chráněné zařízení MULTIFERM umožňující efektivní způsob přípravy energetického kompostu. Toto zařízení bude představeno budou diskutovány zkušenosti s exploatací tohoto zařízení.


Ing. Jiří Pospíšil, CSc.,   prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. / Strojní linka ke sklizni fytomasy pro zpracování v zařízení MULTIFERM

12.20 – 12.40 hod, 11. 4. 2018, středa

 Sklizeň, případně sběr zbytkové nebo odpadní fytomasy ke kompostování má svá mnohá technicko technologická specifika. Stroje a strojní linky, které lze efektivně využít k tomuto účelu, budou představeny a diskutovány ve vztahu k určení optimality funkce a provozu zařízení MULTIFERM.

 

Kompletní doprovodný program BIOMASA 2018

Datum: 15.3.2018 15:20:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Facebook

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště