Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

BIOMASA
7.-11.4. 2024

Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví

Půda – základ naší civilizace. Expozice na veletrhu BIOMASA

 

V rámci veletrhu BIOMASA připravují společnost AGROINTEG, zemědělská regionální agentura ZERA, Komora zemědělských poradců ve spolupráci s Výzkumným ústavem pícninářským, Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, Výzkumným ústavem zemědělské techniky, Českou akademií zemědělských věd, Českou pedologickou společností, univerzitami Palackého a Mendlovou, Bioinstitutem, Bioforschung Austria a vybranými provozovateli kompostáren společnou expozici, jejímž hlavním mottem je „Zdravá živá půda jako základ existence naší civilizace“.

Cílem této společné expozice je názorně ukázat mechanismus a principy zdravého rozvoje života v půdě s ucelenými systémy hospodaření a technologiemi, které takové principy umožňují. Důraz je kladen na dodání kvalitní organické hmoty do půdy, zejména ve formě kvalitních kompostů, samozřejmě v souladu s dalšími opatřeními (osevní postup, meziplodiny, diverzita apod.)

Jednotliví partneři expozice budou prezentovat účelné propojení výzkumných pracovišť a praxe zcela v souladu s programem aplikovaného výzkumu MZe na období 2017 – 2025, který klade důraz na udržitelné hospodaření s přírodními zdroji, udržitelné zemědělství, lesnictví i udržitelnou produkci potravin. Pro splnění těchto cílů je zdravá živá půda naprosto klíčová a to nejen pro produkci zdravých potravin, ale i pro hospodaření s vodou, podporu přirozených klimatických cyklů a v neposlední řadě i pro biodiverzitu.

Kromě názorné demonstrace nosného tématu jsou připravována diskusní fóra (cca 1 hod.) s osobnostmi výzkumu a praxe. Expozice „Půda – základ naší civilizace“ je umístěna v pavilonu C v přízemí.

Datum: 21.2.2018 14:55:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Facebook

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště