Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

BIOMASA
7.-11.4. 2024

Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví

Program rozvoje venkova pomáhá začínajícím zemědělcům

 

Seminář věnovaný aktuálním podmínkám pro podávání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 uspořádala na veletrhu TECHAGRO Celostátní síť pro venkov. Vedle informací od poskytovatelů podpor zde zazněly také zkušenosti z praxe.

„Snažíme se organizovat semináře ke všem dotačním titulům, které Program rozvoje venkova umožňuje. U příležitosti veletrhu TECHAGRO, kde je vysoká koncentrace kompetentních zemědělců a zájemců o dotace, představujeme podmínky jarního kola Programu rozvoje venkova, kam spadá i podpora zahájení činnosti mladých zemědělců. Jde o staronovou záležitost, ale je tu řada nových podmínek, na které chceme žadatele předem připravit,“ vysvětlil smysl semináře Josef Tabery, ředitel odboru Ministerstva zemědělství ČR.

Novinkou jsou komplikovanější vstupní podmínky, protože uchazeči o dotaci dnes již musí disponovat nějakým základním potenciálem, ať již ve formě zemědělské půdy nebo zvířat. Další změnou je zkrácení podnikatelského plánu na čtyři roky a nové rozfázování splátek. „Dosud byla celková částka rozdělena na dvě splátky, polovina po podpisu dohody s platební agenturou a další část v určité fázi podnikatelského plánu, teď bude částka definitivně vyplacena až po splnění podnikatelského plánu. Proto jsme platby nově rozfázovali tak, aby zemědělci dostali co nejvíce peněz co nejdříve a pouze pět procent až na konci plánu,“ popisuje novinku Josef Tabery a dodává: „Pozitivní změnou je rozšíření škály toho, co si mohou mladí zemědělci pořídit. Vedle klasických výdajů do technologií a staveb je možné pořizovat také stroje, hnojiva, osiva, hospodářská zvířata, zemědělskou půdu atd. Další novou věcí je nastavení preferenčních kritérií, kde chceme dát větší důraz na zpracování, tak aby přidaná hodnota zůstávala tam, kde se produkuje. Motivujeme také investice nad rámec dotace, podporujeme citlivé komodity a v zájmu generační obměny stimulujeme ty, kteří přebírají hospodářství zemědělců starších 55 let.“

Seminář se v první části věnoval nastavení dostavení pravidel, o kterém přednášeli odborníci z Ministerstva zemědělství ČR a Státního zemědělského intervenčního fondu. Druhá část se zaměřila na pohled z praxe: zkušenosti začínajícího zemědělce, sociologii venkova, propojení zemědělské praxe s akademickou sférou a praktické zkušenosti z Místní akční skupiny Pošumaví.

Podpora zahájení činnosti mladých zemědělců má do podnikání v zemědělství přivést více mladých lidí a zabránit jejich odlivu z venkova do měst. Podobně jako jinde v Evropě, také v českém zemědělství podíl mladých pracovníků dlouhodobě klesá. Celková alokace dotačního titulu na období 2014 – 2020 včetně národních zdrojů dosahuje 810 milionů korun, ve druhém kole startujícím v květnu 2016 se bude rozdělovat 337,5 milionů korun. Jednotlivá přímá nevratná dotace činí 45 tisíc EUR.

 

Datum: 7.4.2016 11:48:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Facebook

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště