Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

BIOMASA
7.-11.4. 2024

Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví

Krteček na veletrhu BIOMASA dětem vysvětlí, proč třídit bioodpad

 

Světově uznávaný odborník na péči o přírodu, Milerův krteček, bude dětem na veletrhu BIOMASA v Brně vyprávět o využití bioopadů, kompostování a přínosu kompostu pro půdu a pěstování květin. Malí i velcí zahradníci si budou moci vzorek kompostu odnést domů. Akce, kterou pořádá CZ Biom – České sdružení pro biomasu, se uskuteční během v pondělí 4. 4. 2016 od 9.30 v prostorách brněnského výstaviště v rámci Veletrhu obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví BIOMASA.


Díky kompostování můžeme zpracovat bioodpady z domácností či zahrad a zároveň vyrobit ekologické hnojivo, které zlepšuje kvalitu půdy. Platí to jak v malém u domácího kompostování a zahradničení, tak ve velkém u profesionálních kompostáren, od kterých mohou zemědělci odebírat kompost pro využití na svých polích. Kompost půdě pomáhá vyrovnat se se suchem, erozí, či nízkou schopností krajiny zadržovat vodu. Představuje také alternativu k průmyslovým hnojivům.

Biologicky rozložitelné odpady, ať už jde o trávu či dřeviny ze zahrad nebo slupky od brambor a zeleniny z kuchyní, tvoří až polovinu komunálních odpadů. V Česku tyto odpady z velké části stále bez užitku skládkujeme. Třídění bioodpadů by proto mělo být možné v každé obci, minimálně prostřednictvím sběrných dvorů. Lepší jsou však sběrné nádoby přistavené přímo u domů a bytů, protože je to výrazně pohodlnější a  odpadu se tak zužitkuje více. Biologicky rozložitelný odpad pak mohou zpracovat např. bioplynové stanice či právě kompostárny. Kdo nemá podmínky pro domácí kompostování, může si kompost zakoupit v nejbližší kompostárně.

CZ Biom - České sdružení pro biomasu je profesní spolek s již dvacetiletou historií, který propaguje využívání biomasy v České republice jako obnovitelného zdroje a cenné suroviny. Mezi téměř 160 členy spolku patří desítky provozovatelů bioplynových stanic. CZ Biom hájí zájmy svých členů při projednávání důležitých zákonů a nabízí odborné zázemí v oblasti legislativy, technologií a provozu zdrojů využívajících biomasu.

www.czbiom.cz

Kontakt
Jan Habart, e-mail: habart@biom.cz, mobil: +420 603 273 672

Datum: 24.2.2016 10:00:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Facebook

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště