Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

BIOMASA
7.-11.4. 2024

Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví

Kotlíkové dotace: zkušenosti z kraje Vysočina

 

Jedním z témat, o kterých se dnes hovořilo na veletrhu BIOMASA, byly kotlíkové dotace. Zkušenosti s prvním kolem dotačního programu sdílel radní Krajského úřadu kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a oblast životního prostředí Zdeněk Chlád, který přiblížil úlohy a aktivity úřadu v celém procesu. Podle jeho slov Krajský úřad kladl velký důraz na to, aby organizace dotací byla směrem k žadatelům přímá, vstřícná a co nejméně byrokratická.

Když si úplně na začátku radní položili otázku o smysluplnosti kotlíkových dotací, vycházeli mimo jiné ze skutečností, že největším znečišťovatelem ovzduší jsou na Vysočině lokální topeniště (60%) a že v kraji se používá na 40 000 nevyhovujících kotlů na tuhá paliva. A došli k závěru, že tato čísla mohou pomoci změnit i kotlíkové dotace, kdy finanční alokace 720 milionů korun ve 3 etapách v průběhu šesti let umožní zrealizovat výměnu asi 15 % stávajících nevyhovujících kotlů. 

„Snažili jsme se o to, aby žádosti nebyly žádným slohovým cvičením a aby lidé dotačnímu programu porozuměli. Během dvou měsíců jsme uspořádali 26 informačních schůzek ve všech městech kraje, propagovali jsme kotlíkové dotace prostřednictvím našich novin, které vydáváme a distribujeme do domácností zdarma, vytvořili jsme speciální webovou stránku a velmi nám vyšli vstříc i starostové, kteří sdíleli informace na svých stránkách,“ uvedl dnes Zdeněk Chlád s tím, že se Kraj snažil o co nejpřímější formu komunikace s koncovými žadateli. Úřad si také stanovil pravidlo, že neúplné žádosti nebude vyřazovat, ale vždy nejdříve požádá o doplnění potřebných dokladů, a také vyčlenil desítku pracovníků, kteří byli k dispozici, odpovídali na telefonické dotazy a pomáhali žadatelům s kontrolou vyplněné žádosti ještě před jejím podáním.

První dotační kolo přineslo i několik námětů na zlepšení. Například se ukázalo, že dotace neřeší nejstarší nemovitosti, kde není rozvedena otopná soustava. Je také otázkou, zda podporovat majitele nemovitostí, jenž jsou užívány pouze k rekreaci a nikoliv k celoročnímu bydlení. „S případy nečestného chování jsme se setkali jen ojediněle,“ říká radní s tím, že projekt uspokojil v první etapě na 2000 žadatelů v kraji Vysočina.

 

Datum: 5.4.2016 8:48:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Facebook

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště