Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

BIOMASA
7.-11.4. 2024

Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví

Dřeva na obnovitelné zdroje energie nebude dostatek

 

Dosavadní energetické koncepce ČR počítaly s cílem zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové výrobě energií do roku 2020 na 13 procent. Dominantním surovinovým zdrojem má být „biomasa“, což je pojem, který není zatím v ČR nijak specifikován. Ministerstvo průmyslu a obchodu ale upozorňuje, že uvedený cíl bude obtížné splnit. Potenciál obnovitelných zdrojů energie totiž činí při využití všech zdrojů necelých sedm procent z celkové výroby energie v naší zemi.

Využívání energie dřevní hmoty v ČR byl věnován seminář, který se uskutečnil v rámci doprovodného programu veletrhu BIOMASS. Jak vyplývá  z analýzy Světové organizace pro zemědělství a výživu (FAO), pokud by měly země EU do roku 2020 naplnit současné plány na využití dřevní hmoty k energetickým účelům, padlo by na tyto účely veškeré dřevo těžené v EU.

Podle prof. Vladimíra Simanova, odborníka na lesní hospodářství, opustily naděje vkládané na energetické využívání dříví zcela realitu. „V ČR i Evropě jsou sice historicky nejvyšší výměry lesů a nejvyšší těžební možnosti, ale tento stav nepotrvá věčně. Plocha světových lesů se snižuje tempem 0,2 procenta ročně (úbytek 7, 9 milionů hektarů), a i když celková výměra lesů v Evropě vzrůstá o 0,08 procenta (zhruba o 750 hektarů) ročně, výměra hospodářsky využívaných lesů se snižuje zařazováním lesů do stále dalších území se zvýšenou ochranou až bezzásahovostí. Do roku 2040 se tak očekává úbytek dalších více než šesti milionů hektarů lesů, což je přibližně velikost území Chorvatska,“ konstatoval Simanov.

Podle FAO má od roku 2005 do roku 2030 vzrůst spotřeba dřeva v EU na energetické účely o 327 procent. V roce 2006 byla přitom v Evropě celková spotřeba dříví včetně dovozů 638,7 milionu kubíků, ale předpoklad objemu energeticky využívaného dříví v roce 2020 je 700 milionů kubíků. „To znamená, že by se mělo v Evropě za deset let spálit o devět procent více dřeva, než je současná jeho celková spotřeba. Politická podpora energetického využívání dříví v období jeho počínajícího nedostatku nemá tak logické opodstatnění,“ řekl  Simanov. FAO navíc považuje roční objem těžeb dřeva v Evropě ve výši od 730 milionů kubíků ročně za výši přesahující přírůstek dřeva a snižující jeho zásoby v lesních porostech.

Datum: 1.4.2014 14:35:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Facebook

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště