Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

BIOMASA
7.-11.4. 2024

Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví

Odborný doprovodný program BIOMASA 2015

 

Společně s moderátory jednotlivých tematických bloků připravil prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr.h.c. – Mendelova univerzita v Brně.


Bioplynové transformace biomasy

Tematický blok moderuje prof. Groda.

Pátek 26.6.2015, 1000 - 1230, pavilon P, 1. patro, sál č. P1

 • 1000
  prof. Ing. Bořivoj Groda, DrSc. – úvodní slovo
 • 1000 – 1020
  Ing. Martin Laštůvka – místopředseda ERÚ a ředitel sekce POZE
  Téma: Podporované obnovitelné zdroje energie v r. 2015 a dále
 • 1020 – 1040
  Ing. Petr Zajíček, Ph.D. – Zástupce ředitelky odboru bezpečnosti potravin a vedoucí oddělení environmentálního a technologického rozvoje Mze ČR
  Téma: Integrovaná prevence (IPPC) – bioplynové stanice v r. 2015 a dále
 • 1040 – 1100
  Ing. Jan Veleba – senátor a emeritní čestný prezident AK ČR
  Téma: Podporované zdroje energie z biomasy z pozic Agrární komory
 • 1100 – 1120
  Ing. Karel Prokeš, Ph.D., Ing. Zdeňka Románková (+MENDELU) – KWS osiva, s.r.o.
  Téma: Nové poznatky bioplynových transformací z testování nových energetických odrůd kukuřice a čiroků
 • 1120 – 1140
  Ing. Karel Kuthan, CSc. – statkář Suchohrdly u Miroslavi
  Ing. Adam Moravec – CZ Biom
  Téma: Zkušenosti z provozu BPS a potenciál jejího dalšího rozvoje versus současná legislativní omezení
 • 1140 – 1200
  doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D., Ing. Tomáš Koutný – MENDELU
  Téma: Vliv konzervačních přípravků pro silážování a enzymatických směsí na kvalitu a produkci bioplynu
 • 1200 – 1220
  Ing. Adam Moravec, Ph.D. – CZ Biom
  Téma: Změny legislativy a nová podpora BPS
 • 1220 – 1230
  prof. Ing. Bořivoj Groda, DrSc.závěrečné slovo


Spalování dřevní hmoty

Tematický blok moderují Ing. Stanislav Václavek a Ing. Jaroslav Cink

Pátek 26.6.2015, 1000 - 1230, pavilon P, 1. patro, sál č. P4

 • Ing.Stanislav Václavek – úvodní slovo
 • RNDr. Alice Kotlánová (TÜV Nord Brno)
  Téma: Normy a specifikace paliv na bázi dřeva – 0:40 hod
 • Michaela Karásková (EUROPROJECT)
  Téma: Podpora spalování ekologických paliv ze strany státu a EU – 0:30 hod
 • Ing. Jaroslav Cink (DŘEVO-PRODUKT SV, spol. s r.o.)
  Téma: Ekonomika spalování dřevní hmoty – 0:30 hod
 • Markéta Kozáková (DŘEVO-PRODUKT SV, spol. s r.o.)
  Téma: Kotle a jejich rozdělení do emisních tříd, včetně vývoje legislativy v dalších letech – 0:20 hod

Certifikovaná biopaliva – stav a požadavky na období 2015 - 2020

Garant: Ing. Petr Jevič, CSc., prof. H.c.

Pátek 26.6.2015, 1300 - 1530, pavilon P, 1. patro, sál č. P1

 • 1300 – 1315
  Ing. Jan Gallas, Ing. Marek Světlík, Ph.D.: „Úvodní slovo“
 • 1315 – 1335
  Ing. Vlastimil Zedek, Ing. Karel Trapl, Ph.D.
  Téma:  „Víceletý program dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na období 2015-2020
 • 1335 – 1355
  Ing. Jiří Hromádko, Ph.D.
  Téma: „Směrnice EP a ER, kterou se mění směrnice 98/70/ES a jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů“
 • 1355 – 1415
  Ing. Antonín Beran
  Téma: „Státní energetická koncepce a Národní akční plán čisté mobility“
 • 1415 – 1435
  Ing. Luděk Dušek
  Téma: „Současná bilance výroby a hrubé spotřeby standardizovaných biopaliv, fosilních a směsných paliv na trhu ČR“
 • 1435 – 1455
  Ing. Bohumila Kotenová
  Téma: „Motorová paliva a biopaliva z pohledu zákona o spotřebních daních“
 • 1455 – 1515
  Ing. Miroslav Bažata
  Téma: „Porovnání cen energií a bilance rostlinných olejů na evropském a tuzemském trhu“
 • 1515 – 1530
  Ing. Petr Jevič CSc., prof. h.c.
  Téma: „Zavedení kvót na emise skleníkových plynů – legislativní požadavky a důsledky pro odvětví biopaliv“


Naše půda – Náš kapitál. A jak ji zhodnocujeme?

Tematický blok moderuje Ing. Šrefl

Pátek 26.06.2015, 1300 - 1530, pavilon P, 1. patro, sál č. P4

Program je koncipován jako rozšířené jednání kompostárenské sekce CZ Biom, jejímiž členy jsou zástupci provozovatelů kompostáren, zástupců ministerstev zemědělství a životního prostředí, výzkumných ústavů a odborných institucí i dodavatelů techniky a technologií.


Zemědělec jako producent potravin pro výživu člověka, transformátor lokální energetiky, ale zejména jako citlivá součást přírodních cyklů – šance pro zemědělce i společnost

Tematický blok moderuje Ing. Šrefl

Sobota 27.6.2015, 1000 – 1300 , pavilon P., 1. patro, sál č. P1

 • Ing. Josef Šrefl, CSc. – úvodní slovo
 • prof. RNDr. Stanislav Komárek, DrSc.
  Téma: Člověk, zvíře a krajina – minulost, současnost a budoucnost
 • prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc.
  Téma: Člověk, příroda a technologie – role zemědělce
 • RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.
  Téma: Globální změny klimatu, jejich lokální projevy a český zemědělec
 • Ing. Josef Šrefl, CSc. – závěrečné slovo
Datum: 27.5.2015 12:58:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Facebook

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště