Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

BIOMASA
7.-11.4. 2024

Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví

13. mezinárodní konference: Současné postavení a výhled využívání certifikovaných biopaliv v nízkoemisní mobilitě

11. 4. 2018, 10.00 – 14.45 hod

Místo konání: Výšková budova areálu výstaviště, sál č. 102
Organizační garant: Ministerstvo zemědělství České republiky & Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha & Sdružení pro výrobu bionafty Praha & Veletrhy Brno, a.s.
Odborný garant: Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. – VÚZT, v.v.i. & SVB Praha

 • 10.00 - 10.05
  Zahájení
 • 10.05 - 10.20
  Udržitelné využívání zemědělské biomasy a související cíle na rok 2030 podle návrhu směrnice Evropské komise a Rady o energii z obnovitelných zdrojů
  Ing. Vlastimil Zedek, Ing. Karel Trapl, Ph.D. - Ministerstvo zemědělství ČR
 • 10.20 - 10.35
  Novelizace zákona o ochraně ovzduší a nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv
  Ing. Jiří Hromádko, Ph.D. - Ministerstvo životního prostředí ČR
 • 10.35 - 10.50
  Úloha udržitelných biopaliv v sektoru dopravy vzhledem k národním energeticko-klimatickým plánům
  Ing. Antonín Beran - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • 10.50 - 11.05
  Bilance výroby a hrubé spotřeby motorové nafty, benzinu, biopaliv a směsných paliv na trhu ČR
  Ing. Luděk Dušek - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • 11.05 - 11.20
  Bilance rostlinných olejů
  Ing. Miroslav Bažata - Glencore Grain Czech, s.r.o. Ústí/L.
 • 11.20 - 11.30
  Přestávka
 • 11.30 - 11.45
  Transpozice směrnic o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a kvalitě paliv do slovenské legislativy a jejich naplňování
  Ing. Zuzana Jakubičková - ZVVB Bratislava
 • 11.45 - 12.00
  Projekt výroby bioethanolu z lignocelulózové biomasy
  Ing. Peter Ševčík, PhD., Ing.Petra Ondrejíčková,PhD. - Envien Group Leopoldov
 • 12.00 - 12.15
  Možnosti využití oleje z Camelina sativa, sp. na výrobu biopaliv
  Ing. Jozef Mikulec - VÚRUP, a.s. Bratislava, Vlčie Hrdlo
 • 12.15 - 12.30
  Technologie výroby bionafty z nízkouhlíkových surovin a zbytků - rodinná tradice CBM Italy v oleochemické branži
  Tomasz Nowak - C. M. Bernardini, Řím
 • 12.30 - 12.45
  Nové cesty plnění cílů snižování emisí skleníkových plynů v ČEPRO, a.s.
  Ing. Pavel Cimpl, Ing. Jaromír Hynek, Ing. Michaela Rážková - ČEPRO, a.s. Praha
 • 12.45 – 13.00
  Přestávka
 • 13.00 – 13.15
  Praktický vliv zákona o ovzduší na paliva pro dopravu a suroviny pro jejich výrobu
  Ing. Dalibor Delong - Andone, s.r.o. Dobronín
 • 13.15 – 13.30
  Použití paliva s vysokým obsahem obnovitelných parafinických složek z hydrogenační rafinace
  Ing. Vladimír Třebický, CSc., Bc. Jan Špinka - SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv
 • 13.30 – 13.45
  Zkoušky paliva s vysokým obsahem obnovitelných parafinických složek z hydrogenační rafinace na motorech
  Ing. Ivo Krajíček - SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv
  Ing. Petr Jevič, CSc. - VÚZT, v.v.i. & SVB, Praha
 • 13.45 – 14.00
  Nové požadavky na stanovení emisních faktorů biopaliv, biokapalin a surovin pro jejich výrobu
  Ing. Petr Jevič, CSc., Ing. Zdeňka Šedivá - VÚZT, v.v.i. & SVB, Praha
 • 14.00 – 14.45
  Diskuze a závěr
Datum: 9.4.2018 8:30:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Facebook

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště