Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

BIOMASA
7.-11.4. 2024

Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví

12. mezinárodní konference Snižování emisí skleníkových plynů v dopravě a udržitelná mobilita s certifikovanými biopalivy

 

Termín konference: čtvrtek 7. dubna, 10 – 15 hodin

Organizační garant: Ministerstvo zemědělství České republiky, Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha, Sdružení pro výrobu bionafty Praha, Veletrhy Brno, a.s.
Odborný garant: Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. – VÚZT, v.v.i. & SVB
Místo konání: pavilon Z, 1. galerie, přednáškový sál č. 2

Program konference

 • 10.05 - 10.20
  Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období 2016 – 2020
  Ing. Vlastimil Zedek
  Ing. Karel Trapl, Ph.D.
  Ministerstvo zemědělství ČR
 • 10.20 – 10.35
  Transpozice směrnice EP a Rady 2015/1513, kterou se mění směrnice o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů do české legislativy
  Ing. Jiří Hromádko, Ph.D.
  Ministerstvo životního prostředí ČR
 • 10.50 – 11.05
  Bilance výroby a hrubé spotřeby motorové nafty, benzinu, biopaliv a směsných paliv na trhu ČR
  Ing. Luděk Dušek
  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • 11.05 – 11.20
  Novelizovaný zákon o spotřebních daních se zřetelem na zdanění čistých biopaliv a jejich směsí s fosilními palivy
  Ing. Bohumila Kotenová
 • 11.20 – 11.30
  Přestávka
 • 11.30 – 11.45
  Bioethanol v ČR: Status quo a perspektivy dalšího vývoje
  Ing. Martin Kubů
  AGROFERT, a.s. Praha
 • 11.45 – 12.00
  Velkoobjemová biopaliva v ČEPRO, a.s. v kontextu legislativních změn
  Ing. Pavel Cimpl
  Ing. Jaromír Hynek
  ČEPRO, a.s. Praha
 • 12.00 – 12.15
  Stav vývoja technológii na výrobu pokročilých palív z lignocelulózovej biomasy
  Ing. Josef Mikulec
  VÚRUP, a.s. Bratislava, Vlčie Hrdlo
 • 12.15 – 12.30
  Současné trendy v hydrogeneračním zhodnocení obnovitelných surovin
  Ing. David Kubička, Ph.D.
  Technopark Kralupy, VŠCHT Praha
 • 12.30 – 12.45
  Přestávka
 • 12.45 – 13.00
  Kvalitativní parametry a standardizace obnovitelných parafinických motorových naft a jejich směsí s motorovou naftou
  Ing. Vladimír Třebický, CSc.
  Ing. Ladislav Fuka
  SGS Czech Republic, s.r.o.
  Divize paliv a maziv
 • 13.00 – 13.15
  Technické parametry a zkušenosti s provozem přestavěného traktoru ZETOR 16045 jen na (bio)CNG
  Ing. Václav Tomášek, CSc.
  Moment, s.r.o. Zlín-Mladcová
  Ing. Milan Zavrtálek
  František Škamrala
  ZD vlastníků Fryšták
 • 13.15 – 13.30
  Cenový vývoj a marketing rostlinných olejů a souvisejících komodit na evropském a tuzemském trhu
  Ing. Miroslav Bažata
  Glencore Grain Czech, s.r.o. Ústí/L.
 • 13.30 – 13.45
  Snižování emisí skleníkových plynů v dopravě a příspěvek udržitelných biopaliv pro jeho splnění
  Ing. Petr Jevič, CSc.,prof.h.c.
  VÚZT, v.v.i. & SVB, Praha
 • 13.45 – 14.00
  Diskuze a závěr

Poznámka: K této mezinárodní konferenci bude vydán sborník

Datum: 29.3.2016 8:52:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Facebook

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště