Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Bike Brno
4.-7.10. 2012

Mezinárodní cyklistický veletrh

Bike konference 2012 o potenciálu cyklistické dopravy v ČR

V rámci cyklistického veletrhu Bike Brno, který se uskuteční na brněnském výstavišti ve dnech 4. – 7. října 2012, se bude konat i tradiční dvoudenní Bike Konference (4. – 5. 10.2012). V centru její pozornosti bude dialog mezi orgány státní správy, městy a obcemi, neziskovými organizacemi a firmami, které rozvíjejí obchodní aktivity v různých činnostech souvisejících s cyklistikou a cyklistickou dopravou. „Chceme skloubit aktivity všech subjektů, které mohou ovlivnit politiku i budoucí podobu cyklodopravy u nás na několik let dopředu a více zapojit i podnikatelský sektor,“ říká Jaroslav Martinek z Centra dopravního výzkumu, jeden z hlavních organizátorů konference. Hlavním mottem a tématem letošní konference bude „Jak propagovat cyklistickou dopravu“.


Podle jeho slov stále více lidí vnímá kolo jako levný, zdravý a rychlý dopravní prostředek. Přispívají k tomu i rekordní ceny pohonných hmot, díky nimž lidé omezují jízdy autem a objevují výhody veřejné dopravy a jízdních kol. „V sousedním Německu například dvě třetiny řidičů omezilo své cesty a snažilo se jezdit co nejúsporněji, celých 28 % přitom vyměnilo automobil za jízdní kolo. V minulosti měly ropné krize v zahraničí obvykle za následek zvýšení počtu cyklistů. Mnoho lidí si myslí, že Holandsko bylo cyklistickou zemí odjakživa, ve skutečnosti tuto změnu přinesl až rok 1973. Po ropné a ekonomické krizi změnila země svoji politiku dopravy, výsledkem byl obrovský nárůst počtu cyklistů, v některých městech se uvádí až o 60 % . Zkusme tedy hovořit spíše o naší šanci, než o krizi,“ dodává Jaroslav Martinek.

Rozvoj cyklistiky u nás se dotýká hned několika rezortů: Ministerstva dopravy, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro životní prostředí.  I proto jsou zástupci těchto ministerstev členy nově vzniklé Národní pracovní skupiny, která se zabývá přípravou Aktualizované Cyklostrategie, základního dokumentu, jenž ovlivní vývoj cyklistiky na mnoho dalších let dopředu. „Tato strategie má nahradit dosud platný dokument  z roku 2004,“ říká Jaroslav Martinek s tím, že v současné době prochází nová Cyklostrategie připomínkovacím řízením u ministerstev a dalších orgánů státní správy. V pracovní skupině jsou dále zastoupeni cyklokoordinátoři z měst a krajů, zástupci státních, neziskových a zájmových organizací, soukromých subjektů, odborníci územního a dopravního plánování fungující na celostátní, regionální a místní úrovni, zástupci Policie ČR, České centrály cestovního ruchu - CzechTourism, dopravních společností a neziskového sektoru, stejně jako profesních a zájmových sdružení. Ti všichni jsou zváni na Bike konferenci, aby vedli dialog o budoucnosti české cyklistické dopravy, o přípravě vhodných podmínek pro její rozvoj, zlepšení bezpečnosti cyklistů na našich silnicích, aktuální spolupráci s podnikateli a dalších tématech. Zpracování Aktualizované Cyklostrategie je součástí mezinárodního německo-česko-slovensko-polského projektu Central MeetBike, který koordinuje Centrum dopravního výzkumu,v.v.i., a který je financován prostřednictvím programu Central Europe a za podpory Ministerstva dopravy.

 

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV) – CDV je veřejnou výzkumnou institucí a jedinou dopravní vědeckovýzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy (MD). Základním posláním CDV je výzkumná, vývojová a expertní činnost s celostátní působností pro všechny obory dopravy, veřejný i komerční sektor a zajišťování servisních činností pro MD a další orgány a organizace státního, veřejného i soukromého sektoru.
www.cdv.cz

Projekt Central MeetBike (3CE343P2) je realizován prostřednictvím programu Central Europe, který je spolufinancován ERDF.  Projekt Central MeetBike je společným dílem polsko-česko-slovensko-německého partnerství. Zkušenosti z německých měst mají být aplikovány v partnerských státech a jejich vybraných pilotních městech. Za Českou republiku se projektu účastní Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. a města Pardubice a Uherské Hradiště, za Slovensko Výzkumný ústav dopravní v Žilině a města Žilina a Prešov, za Polsko nezisková organizace PSWE a města na severu země Tczew a Gdaňsk a za Německo Technická universita v Drážďanech a města Lipsko a Dráždany.
www.centralmeetbike.eu

Projekt Mobile2020 odstartoval v květnu 2011 a poběží do dubna 2014. Mobile2020 je součástí programu Evropské unie Inteligentní Energie – Evropa pro trvale udržitelnou budoucnost, spadající pod Výkonný orgán pro konkurenceschopnost a inovaci (EACI). Jeho realizace probíhá současně v jedenácti zemích střední a východní Evropy. V České republice je za realizaci projektu, jehož prioritou je vytvoření prostředí vhodného pro ukotvení, propagaci a pozitivní rozvoj cyklodopravy, jako rovnocenné formy dopravy v malých a středně velkých městech, zodpovědné Regionální environmentální centrum, Česká republika, o.p.s. (REC ČR), které je součástí sítě národních kanceláří Regionálního environmentální centra pro střední a východní Evropu pomáhající řešit otázky ochrany životního prostředí prostřednictvím podpory spolupráce mezi vládami, nevládními organizacemi, firmami a dalšími subjekty.
www.mobile2020.eu, czechrepublic.rec.org

Program Central Europe – jedná se o program Evropské unie, který posiluje spolupráci mezi státy střední Evropy za účelem podpory inovací, zlepšení dostupnosti, životního prostředí, zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity středoevropských měst a regionů. Central Europe investuje 231mil. euro a zajišťuje tak financování projektů nadnárodní spolupráce, kterých se účastní veřejné i soukromé organizace z Rakouska, České republiky, Německa, Maďarska, Itálie, Polska, Slovenska a Slovinska.  Program je financován z Evropských regionálních rozvojových fondů a probíhá v letech 2007 až 2013. 
www.central2013.eu

 

 

Mohlo by vás zajímat

Partneři veletrhu

 

Fotogalerie - Bike Brno

Video - Bike Brno

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště