Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

ANIMAL TECH
22.-26.4. 2023

Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu

ANIMAL TECH a Národní výstava hospodářských zvířat 2021 splnily očekávání


Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH a Národní výstava hospodářských zvířat byly první velkou veletržní akcí, která po více než roční vynucené přestávce zahájila restart veletrhů na brněnském výstavišti.  Akce byla přesunuta z původního tradičního červnového termínu, aby se letos mohla konat.  Veletrhy Brno implementovaly přístup na akci pouze na základě principu O-N-T (očkování – prodělaná nemoc – test), kdy účastníci při vstupu museli prokázat imunitu/bezinfekčnost. Dle reakcí v průběhu byla očekávání organizátorů, odborných partnerů, vystavovatelů i návštěvníků splněna. Za čtyři dny navštívilo brněnské výstaviště přes 20 000 osob, převážně odborných návštěvníků.

„Ještě v květnu jsme nevěděli, zda se výstava bude konat. Přesto jsme do toho šli společně se svazy chovatelů a dalšími partnery. Poděkování patří všem, kteří měli tu odvahu a důvěru, že se akce bude konat. V relativně krátké době se podařilo připravit standardní veletrh na úrovni minulých let,“ uvedl Jiří Kuliš, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno.

Účast všech chovatelských svazů

Národní výstavy hospodářských zvířat se zúčastnily Český svaz chovatelů masného skotu, Svaz chovatelů holštýnského skotu, Svaz chovatelů českého strakatého skotu, Český svaz chovatelů málopočetných dojených plemen, Svaz chovatelů normandského skotu, Svaz chovatelů ovcí a koz a Svaz chovatelů prasat. Ve spolupráci s odbornými partnery proběhly národní šampionáty plemen masného skotu, národní šampionát skotu Jersey, soutěžní přehlídka českého strakatého skotu, národní šampionát plemene brown swiss, soutěžní přehlídka normandského skotu a národní šampionát holštýnského skotu, chovatelské přehlídky prasat ovcí a koz a chovatelské přehlídky koní. Rekordní byla účast dojených plemen, někteří chovatelé se zúčastnily národní výstavy poprvé.  V pavilonu F byla umístěna včelařská výstava. Celkově bylo vystaveno téměř 1000 hospodářských zvířat. Zúčastnění chovatelé i vystavovatelé ocenili komunitní charakter akce a možnost osobního setkání po delší době.

Kompletní sortiment pro živočišnou výrobu

Vystavovatelé v pavilonu P a na volných plochách představili kompletní sortiment z oblasti krmiv, technologií pro chov, genetiky a zemědělské techniky. Celkem přijelo na brněnské výstaviště 149 vystavovatelů z České republiky, Slovenska, Rakouska, Dánska Německa, Maďarska, Nizozemska, Španělska a Polska.

Velký zájem o program koní

V pavilonu F probíhaly po celé čtyři dny chovatelské přehlídky koní, jezdecké i westernové ukázky, ukázky práce koní. Celkem se v ukázkách a přehlídkách představilo téměř 100 koní, o vzrůstajícím zájmu o tato zvířata svědčily stále plné tribuny.

Ocenění práce českých chovatelů

Na slavnostním zahájení, které proběhlo v neděli v 11 hodin, vyzvedli hosté práci českých chovatelů. Živá zvířata jsou významným exportním artiklem, od poslední Národní výstavy hospodářských zvířat vyvezla Česká republika plemenné jalovice za víc než 1,3 miliardy korun. Slavnostního zahájení se zúčastnili mimo jiné místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová, ministr zemědělství Miroslav Toman, místopředsedkyně výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR Hana Žáková nebo hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

Zaměření na odborné návštěvníky

Koncepce veletrhu ANIMAL TECH a Národní výstavy hospodářských zvířat v roce 2021 spočívá především v zaměření na odborné návštěvníky z oblasti živočišné výroby. V souladu byl do doprovodného programu zařazen jubilejní 10. středoevropský veterinární kongres, jehož kapacita byla zcela naplněna.

Do letošního ročníku nebyla zařazena Národní výstava myslivosti, což snížilo návštěvnost široké veřejnosti. V dalších ročnících však bude pokračovat osvědčená koncepce realizovaná v uplynulých ročnících, tj. zaměření na živočišnou výrobu, welfare zvířat, význam chovu zvířat pro zachování zdravé krajiny a péči o volně žijící zvěř. Příští ročník je plánován včetně Národní výstavy myslivosti v jarním termínu 2023.


Řekli o veletrhu:

Miroslav TomanMiroslav Toman, ministr zemědělství ČR

Děkuji organizátorům za tuto krásnou akci. Jsem hrdý, že je to národní výstava. Neděle je od slova nedělat, ale lidé tu přesto jsou, protože zemědělci pracují 365 dní v roce a 24 hodin denně. O zvířata se musí starat každý den a zemědělci jsou velmi pracovití, což se projevuje i na této krásné výstavě.


Jan DoležalJan Doležal, prezident Agrární komory ČR

Živočišnou výrobu je důležité zachovat, protože udržitelnost nemůže existovat bez živočišné výroby, která nám dává statková hnojiva a tím i výživu pro rostlinnou výrobu. Děkuji zemědělcům za to, jak všechno kolem covidu zvládají, i když si nemůžou vzít home office a pracovat distančním způsobem.


Martin PýchaMartin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR

Výstava se chystala ve velmi složité době, kdy organizátoři ani chovatelé nevěděli, jestli se vůbec bude konat. Chci jim poděkovat za práci, kterou na přípravě odvedli, a za to, že i ve složité době rozvíjeli svoje podnikání. Jak to zvládli, je vidět tady v pavilonu, protože zemědělci neustále zlepšují svoje chovy a české chovatelství je celosvětový pojem kvality.


Jan GrolichJan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje

Je dobře, že se podařilo tuto výstavu uspořádat a že současná opatření jsou taková, že si ji mohou užít i návštěvníci. Tato akce není jen o obchodu, není jen pro vystavovatele, ale i pro veřejnost. Je dobře, že tu lidé mohou být, protože si to opravdu užijí.


Martin SedláčekMartin Sedláček, ředitel vydavatelství Profi Press s. r. o.

Děkuji společnosti Veletrhy Brno za to, že našla odvahu tuto nádhernou výstavu uspořádat.


Václav JungwirthVáclav Jungwirth, předseda Českého svazu chovatelů masného skotu

Výstavu hodnotím jen pozitivně, je to po dlouhé době příležitost k setkáním chovatelů a porovnání jejich práce. Má velký ohlas i v sousedních zemích, kde si zatím nedovolili nic podobného uspořádat. Pro naše chovatele to jsou takové žně. Výstava nám určitě pomůže i vůči zahraničním návštěvníkům, kteří dorazili navzdory covidovým komplikacím. Na současné podmínky je letošní zahraniční účast dobrá.


Josef KučeraJosef Kučera, výkonný místopředseda představenstva Českomoravské společnosti chovatelů

Národní výstava je výkladní skříň českého chovatelství. Bohužel je letošní cestování ještě trochu omezené covidem, ale i tak jsem tady potkal spoustu cizojazyčně hovořících návštěvníků. Je vidět, že i když na přípravu bylo méně času, jsou tu k vidění špičková zvířata a jsou nádherně připravená na prezentaci. Je to pro nás možnost, jak ukázat to nejlepší, co jsou chovatelé v České republice schopni svým zákazníkům nabídnout. Pro chovatele je výstava svátek.


Kateřina VodrážkováKateřina Vodrážková, KV Felted Designs

Na výstavě v Brně jsem poprvé a vystavuji tady svoje výrobky, hlavně plstěné oděvy a doplňky. Pro návštěvníky je zajímavé vidět tady všechno na jednom místě, od ovce přes surovou vlnu a její zpracování až po hotový výrobek.


Vít MarešVít Mareš, předseda Svazu chovatelů ovcí a koz

Na výstavě o sobě dáváme vědět nejen odborníkům, ale i laické veřejnosti. Návštěvníci by si měli uvědomit, že chov ovcí a koz u nás má své místo a je užitečný. U ovcí je důležitá mimoprodukční funkce, tedy údržba travnatých ploch, se kterými si neporadí mechanizace. Chceme ukázat i na užitek z těchto zvířat. Na ovcích roste vlna, která je v současné době velmi nedoceněná. A jejich maso je vhodné ke konzumaci, dietetické, zdravé a zajímavé.


Petr ZajíčekPetr Zajíček, místopředseda Českého svazu chovatelů málopočetných dojných plemen

Jsem rád, že se konečně něco odehrálo a mohli jsme se setkat se spoustou chovatelů, se kterými jsme si dlouho spíš jen telefonovali, ale neviděli se osobně. Mohli jsme tady prezentovat naše nejlepší zvířata a porovnat si je mezi sebou. Termín byl pro zemědělce trochu složitý, protože předvedení zvířat vyžaduje zhruba jeden a půl až dva měsíce přípravy a toto období letos padlo na prázdniny, nicméně nakonec se nám v rámci našich tří plemen podařilo na výstavu dostat zatím rekordní počet zvířat. Chovatelé, kteří se výstavy zúčastnili, byli spokojení.


Jan ZámečníkJan Zámečník, místopředseda Svazu chovatelů normandského skotu ČR

Letošní ročník se nám líbí, protože po půstu způsobeném pandemií koronaviru se konečně hnuly ledy a opět se dostáváme do standardní situace, kdy můžeme předvádět veřejnosti a ostatním chovatelům výsledky našeho snažení. V našem svazu klademe důraz hlavně na kvalitu produkce. Normandské plemeno je geneticky vybaveno k tomu, že má mimořádně kvalitní produkty, a to jak mléko, tak maso se speciálním mramorováním. Naše krávy měly na letošní výstavě velký ohlas a zájem o ně výrazně vzrostl, a to jak u chovatelů, tak u konzumentů.


Pavel KrálPavel Král, ředitel Svazu chovatelů českého strakatého skotu

Ochota našich členů vystavovat byla překvapivě vysoká, oceňuji jejich vstřícnost a to, že se našli i noví vystavovatelé českého strakatého skotu. Přehlídka tedy proběhla dobře. Návštěvníků bylo v neděli hodně, pondělí bylo průměrné a v úterý přišlo lidí zase dost. Letošní počasí výstavě bohužel moc nepřeje, protože na Vysočině a v podhůří zemědělci ještě dohání žně, které se nepodařilo dokončit v tradičních termínech. Naši chovatelé, kteří se zúčastnili, jsou s letošní výstavou spokojeni.


Aleš BychlAleš Bychl, tajemník Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR

Chovatelé byli nadržení, po dlouhé době se mohli zase potkat. Až nás překvapilo, kolik lidí přijelo. Jsou to chovatelé srdcaři, pro které jsou zvířata vším. Rozhodně to nedělají kvůli zisku, ale dělají to rádi. Přestože na přípravu zvířat měli chovatelé kratší dobu, úroveň šampionátu byla v podstatě standardní. Přímý obchodní efekt výstava nemá, spíš jde o to, že chovatelé, kteří často vystavují, získávají určité renomé. Prestiž chovatelů účastí na výstavě roste.


Miroslav Hrdlička, předseda představenstva, 1. zemědělská a. s. Chorušice

K chovatelství patří prezentace na výstavách a ukázka toho, kam šlechtitelství v daném chovu dospělo. Jde i o to porovnat úroveň svého chovu s ostatními a zjistit, jak to dělají jinde. Na letošní výstavě se nám líbilo. Jsme chovatelé se třemi plemeny dojného skotu – jersey, brown swiss i holštýn. Účastnili jsme se všech tří soutěží a jsme hrozně rádi, že se vedle velmi etablované přehlídky plemene holštýn uskutečnil už čtvrtý ročník šampionátů plemen jersey a brown swiss. Bodovali jsme všude a spolu s dětskými cenami v soutěži „Dítě a tele“ jsme získali jedenáct pohárů.


Libor Novotný, ACO FUNKI A/S

Na veletrhu jsme byli proto, abychom udělali promo našim dealerům. Jsme rádi, že naši prodejci a zákazníci dostali díky veletrhu široký přehled o tom, co může naše společnost nabídnout chovatelům v celé České republice!


František Kolář, Axel Industries

Na veletrhu se nám moc líbilo. Po laické neděli náš stánek ovládla odborná veřejnost, a to jsme potřebovali.


Petr Zaoral, rodinný statek Čabová

Jsme spokojeni, naše Ginger vyhrála Miss sympatii a prezentovali jsme zde A2 mléko. Z něj jsme točili pro návštěvníky zmrzlinu, o kterou byl opravdu velký zájem.


Dušan Kořínek, Schaumann

Moc jsme se těšili na fyzické setkání s chovateli, my se s nimi sice potkáváme, ale tady přišli oni za námi. A o to nám šlo.


Jaromír Bubík, DeLaval

Na veletrh jsme dorazili s řadou žhavých novinek, byli jsme zde naposledy před dvěma lety a farmáři a atmosféra, která zde je, nám opravdu chyběla. Věříme, že se nám díky účasti zde zvýší i prodeje!


Martin Haitl, Mikrop Čebín

Náš stánek na veletrhu byl frekventovaný, trvale obsazený a plně vytížený. Také jsme zde pro naše zákazníky vytvořili zázemí, kde se mohli přijít občerstvit.


 

 

Datum: 20.9.2021 15:00:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vystavovatelé 2021

 

Facebook

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště