Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

VVS Verměřovice nabídne špičkovou výživu skotu

 

VVS Verměřovice s.r.o. je tradiční český výrobce minerálních krmiv, premixů a koncentrátů pro výživu hospodářských zvířat. Cílem VVS byla vždy spokojenost a úspěšnost jejích obchodních partnerů. Díky strategii založené na týmové práci, obohacované sdílenými znalostmi z aplikovaného výzkumu a dlouholeté praxe, se společnost v posledních letech poměrně dynamicky rozvíjí a to nejen, co se týká dosažených tržeb, ale hlavně pokud se jedná o komplexní servis svým klíčovým zákazníkům – farmám.

Společnost VVS Verměřovice s.r.o. se zaměřuje hlavně na výživu mléčného a masného dobytka, prasat, spárkaté zvěře a koní.  “Na výstavě hodláme propagovat celou škálu našich produktů určených pro výživu špičkového dojeného skotu popř. masného skotu a také náš konzultantský servis,” uvedl Ing. Jan Záhora, MBA, ředitel pro nákup a exportní trhy.

Poslání společnosti

Navrhujeme a realizujeme řešení efektivní výživy zvířat.

Vize společnosti

Hrát klíčovou roli na farmách, základním článku potravinového řetězce a tím maximálně ovlivňovat kvalitu, sortiment a dostupnost potravin nejen ve středoevropském regionu.

Technologie

Od roku 1995 má VVS Verměřovice s.r.o. počítačově řízený system výroby a o 5 let později došlo ke kompletní rekonstrukci a inovaci výrobních linek. Inovace je však nikdy nekončící proces a tak neustálým zlepšováním technologického vybavení se společnost snaží být vždy o krok vpřed. Na základě investic do kvalitní technologie VVS obdržela v roce 2000 certifikát ISO 9001, v roce 2005 byl ve VVS zaveden systém HACCP a v roce 2009 certifikován.

V roce 2008 prošla technologie další modernizací, která umožňuje vyrábět produkty s vyšší přidanou hodnotou - tzv. aglomerovaná minerální krmiva, která jsou neprašná a zároveň zchutněná. Kontinuální modernizace technologie je spolufinancována z fondů EU - Programu pro rozvoj venkova.

1.říjen 2012 byl pro VVS mezníkem začátku nejmodernějšího stylu řízení výroby a skladového hospodářství s pomocí nového ERP (Enterprise Resource Planning) systému Microsoft Dynamics NAV Classic a s využitím RFID (Radio Frequence Identification) technologie. Od listopadu 2013 je VVS Verměřovice držitelem certifikátu GMP+B1 pro oblast „Výroba minerálních krmiv, doplňkových krmiv a premixů pro zvířata a obchod s krmnými surovinami a doplňkovými látkami.“

Systém GMP+ v kombinaci s technologiemi RFID a MS NAV umožňuje společnosti úplnou dohledatelnost všech ingrediencích aplikovaných v minerálních krmivech nebo premixech. Je to jedinečná záruka kvality a bezpečnosti pro zákazníky VVS.

V letech 2019-2018 společnost investovala do nových skladovacích prostor a automatické balící linky  s robotizovanou paletovací koncovkou a také do nové laboratoře vybavené postupně NIR analyzátory, HPLC a rentgenovým přístrojem pro detekci minerálů.

Výrobky a služby

VVS nabízí širokou paletu výrobků ať už vlastních nebo od svých partnerů, které jsou určeny pro výživu velkých přežvýkavců, hlavně dojeného skotu. Jedná se v první řadě o minerálně-vitamínová krmiva, která se aplikují na farmě do směsné krmné dávky (TMR – Total Mixed Ratio), dále o chráněné krmné tuky na bázi palmového oleje, mléčné krmné směsi pro telata a zdroje tekuté energie založené na směsích gylcerolu a melasy. Dalším sortimentem VVS jsou biologické inokulanty pro správnou fermentaci pícnin. Konzultanti VVS těmito přípravky pomáhají zajistit požadovanou kvalitu objemných krmiv přímo na farmě.

K aplikaci výrobků VVS poskytuje rozsáhlý poradenský servis zahrnující tvorbu krmých dávek, management a ekonomiku chovu a take faremní analýzu dat z kontroly užitkovosti.

Klíčové výrobkové řady

 • Minerálně vitamínová krmiva pro dojený skot
  VMD, VMD Standard a VMD Plus, Premin® EX 
 • Chráněné krmné tuky pro dojený skot
  C16, Formafat® 
 • Mléčné krmné směsi pro telata
  Multimilk®, Multimilk® Vital a Multimilk® Premium 
 • Tekuté zdroje energie
  Energie G, Energie MG, Promel, Energie MG-V 
 • Biologické inokulanty pro konzervaci píce
  Formasil®, Formasil® Alfa, Formasil® Maize a Formasil® Cool 
 • Minerálně vitamínová krmiva pro masný skot
  Premin® masný skot
 • Minerálně vitamínová krmiva pro spárkatou zvěř
  Premin® srnec, Premin® jelen, daněk, Premin® free choice minerals
 • Minerálně vitamínová krmiva pro koně
  Premin® stable, Premin® performace, Premin® ProRace, Premin® hoofcare, Premin® mare, Premin® Plus energy mix, Premin® Plus motion…

Datum: 21.3.2019 11:45:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vystavovatelé

 

Facebook

Fotogalerie ANIMAL TECH

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště