Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

ANIMAL TECH
22.-26.4. 2023

Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu

Registrace na Středoevropský veterinární kongres je zahájena

 

9. středoevropský veterinární kongres dostal podtitul „Quo vadis veterinární medicíno a veterinární profese?“. Základní myšlenkou kongresu je upozornit na aktuální trendy, které ovlivňují a ovlivní podmínky výkonu veterinární praxe ve státním i soukromém sektoru v blízké i vzdálené budoucnosti. Kongres je součástí doprovodného programu veletrhu ANIMAL TECH a Národní výstavy hospodářských zvířat. Nejvýhodnější je registrace do 15. dubna, kdy účast stojí 750 korun, pro studenta 300 korun.

Registrace na kongres

V souvislosti s realizací Akčního plánu Národního antibiotického programu na období 2018-2022 bude jedním s nosných témat budoucnost používání veterinárních léčivých přípravků v evropském prostoru na základě návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady o veterinárních léčivých přípravcích a zrušení stávající směrnice 2001/82/ES pro používání léčivých přípravků. Nařízení začne platit od roku 2024 a ukládá členským státům EU povinnost shromažďovat a vykazovat údaje o prodeji a používání antimikrobiálních látek používaných u zvířat. Nezastupitelná role veterinárního lékaře v řešení dopadů používání veterinárních léčiv na ochranu zdraví zvířat, lidí a životního prostředí vyžaduje už nyní přípravu, získávání informací a argumentů v zachování kontroly nad tokem veterinárních léčiv v chovech nejen hospodářských zvířat. Podmínkou dobře fungujícího systému bude spolupráce s chovatelskou veřejností ve využívání digitalizace a telemedicíny formou on-line big data a smart farming.

Odborné sekce programu kongresu budou zaměřeny na měnící se požadavky na veterinární profesi, veterinární léčivé přípravky v době globalizace a internetu, na nové přístupy k problematice zdraví zvířat, zdravotní nezávadnosti potravin, na měnící se modely veterinárního podnikání a na nová pravidla pro veterinární léčivé přípravky z pohledu lékových agentur a farmaceutického průmyslu.

Přednášky odborných specialistů a praktiků z tuzemska i zahraničí budou doplněny diskusí u kulatého stolu k formulování podstatných závěrů pro veterinární i chovatelskou veřejnost. Neodmyslitelnou součástí je i společenské setkání účastníků, výměna názorů a navázání kontaktů.

Kongres organizuje akciová společnost Veletrhy Brno pod záštitou Ministerstva zemědělství ve spolupráci s Komorou veterinárních lékařů ČR a SR, Státní veterinární správou ČR a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR, Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně a Nitře a Animalhealth CZ/SK.


[PJ1]https://www.bvv.cz/cevc/registrace/

Datum: 25.2.2019 16:04:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vystavovatelé 2021

 

Facebook

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště