Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Podrobný program konference Změna klimatu - příležitost nebo hrozba pro naši krajinu (Generel vodního hospodářství krajiny České republiky)

čtvrtek 11. května 2017, 9:00-16:30 hod.
brněnské výstaviště, pavilon P

Prezence s občerstvením
9:00 – 10:00

Neformální diskuse a registrace účastníků

10:00 – 12:10 Blok I:
Lokální projevy globálních problémů na příkladu reálných podniků

10:00-10:10
Slavnostní zahájení a úvodní slovo prezidenta Agrární komory ČR

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.

10:10-10:20
Motivace vzniku a představení koncepce generelu

Ing. Svatava Maradová, MBA + Ing. Václav Hlaváček, CSc.

10:20-10:25
Osnova Generelu

Prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.

10:25-10:40
Jak se změnily agroklimatické podmínky za poslední dvě generace? –  příklad pilotních farem

RNDr. Fililp Chuchma, Ph.D. Dr. Ing. Martin Možný,

10:40-11:00
Problematika degradace půd a možnosti jejího zmírnění – konkrétní příklady z pilotních farem

Ing. Jan Vopravil, PhD., Ing. Ivan Novotný

11:00-11:15 
Důsledky nevhodného využívání krajiny – nebezpečí lokálních povodní

Ing. Karel Drbal, Ph.D., Ing. František Pavlík, Ph.D.

11:15-11:35
Komplex protierozních opatření jako základ zdravé krajiny – konkrétní příklady z pilotních farem

Prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, Ph.D.

11:35-11:55 
Vrátí se náklady vložené do  protierozních opatření? – konkrétní příklad pilotních farem

Ing. Marie Trantinová

11:55-12:10
Vodní zdroje a jejich limity  - možnosti jejich využití na příkladu pilotních farem

Ing. Adam Vizina, Ph.D.

12:10 – 13:30 Blok II
Co může zemědělský podnik dělat před, během a po epizodě sucha?

12:10-12:30
Jak hospodařit když voda chybí – konkrétní řešení navržená pro pilotní farmy

Ing. Pavel Růžek

12:30-13:30
OBĚDOVÁ PAUZA SPOJENÁ S DISKUSÍ

13:30 – 16:00 Blok III
Od lokálních řešení k řešení komplexnímu

13:30-13:50
Pozorované trendy a očekávaný vývoj klíčových klimatických prvků v tomto století

Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D. a Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D.

13:50 – 14:05
Disponibilní vodní zdroje v ČR

Doc. Martin Hanel, Ing. Adam Vizina,

14:05-14:25
Bilance potřeb vodních zdrojů v ČR

Prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.

14:25-14:45
Zkušenosti se zvládáním nedostatku vodních zdrojů v krajině na příkladu povodí Moravy a Dyje

Dr. Ing. Antonín Tůma

14:45-15:00
Možnosti a praktické zkušenosti obnovy závlahových soustav v ČR

RNDr. Pavel Punčochář, CSc.

15:00-15:25
Monitoring sucha a jeho předpověď jako nástroj zvládání mimořádných situací

Prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.

15:25-16:00
Základní teze vyplývající z Generelu vodního hospodářství krajiny ČR a potenciál jeho využití pro rozhodování v rezortu zemědělství

Tým autorů GVHK, Zástupci Státního pozemkového úřadu,
Zástupci vedení Ministerstva zemědělství, Zástupci vedení AK ČR

Žádáme Vás o laskavé potvrzení Vaší účasti na emailu: konference_brno@czechglobe.cz nebo telefonicky na čísle 773752858 do 2.5. 2017.

 

Datum: 24.4.2017 14:59:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vystavovatelé

 

Facebook

Fotogalerie ANIMAL TECH

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště