Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Národní výstava je holdem českému chovatelství

 

Živočišná výroba je v České republice na špičkové úrovni a má vysoký exportní potenciál. Při zahájení všech souběžně konaných akcí - Národní výstavy hospodářských zvířat, veletrhů ANIMAL TECH a NATUR EXPO BRNO a Národní výstavy myslivosti se na tom shodli představitelé zemědělských organizací.

Zahájení proběhlo na předvadišti masného skotu v pavilonu P za přítomnosti diváků a VIP hostů, v předvadišti byla voděna na ohlávce desítka výstavních býků. Nejprve přítomné uvítal generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Jiří Kuliš. Ocenil, že se výstavu podařilo realizovat v novém konceptu, kdy se spolu s hospodářskými zvířaty prezentují také technologie pro živočišnou výrobu a příbuzné téma udržitelného života v krajině. Poděkoval všem lidem, kteří se zasloužili o přítomnost 900 kusů hospodářských zvířat, a také Ministerstvu zemědělství ČR za podporu celé výstavy. Na závěr vyjádřil obdiv všem chovatelům, kteří na Národní výstavě dokumentují vysokou úroveň chovatelství v České republice.

Ministr zemědělství Marian Jurečka ve svém vystoupení připomněl, že zemědělství v Evropské unii za sebou má poměrně složité období, z něhož čeští zemědělci a chovatelé vyšli velice dobře. „V parametrech týkajících se užitkovosti hospodářských zvířat, zejména výroby mléka a produkce masa, Česká republika patří mezi deset nejlepších států světa. Na to, co naši zemědělci a naši předci dokázali, jsem velmi hrdý. Při pohledu na tato ušlechtilá zvířata musím říci, že jsme skutečnou špičkou, a to jsem za poslední tři roky projel velký kus světa a viděl zemědělskou praxi ve zhruba čtyřiceti zemích,“ konstatoval ministr Jurečka a zdůraznil, že původně Národní výstava již dostává formát významné mezinárodní výstavy, kde mohou zahraniční hosté vidět více než 900 špičkových kusů hospodářských zvířat. „Jsme tady, abychom podpořili exportní úsilí našich zemědělců a vyváželi to nejlepší, co máme k dispozici v oblasti jak hospodářských zvířat, tak zemědělských technologií, výživy a poradenství. Děkuji všem, kteří se na této akci spolupodíleli, a byl bych rád, kdyby výstava přispěla ke zvýšení exportu a šíření dobrého jména našich chovatelů.“

Ve stejném duchu se vyjádřili také viceprezident Agrární komory ČR Václav Hlaváček a Josef Kučera, místopředseda představenstva Českomoravské společnosti chovatelů, která letos poprvé zaštítila expozice Národní výstavy. „Česká republika je špičkou mezi vývozci genetického materiálu a naše zvířata se uplatňují na ředě zahraničních trhů. O tom svědčí i hojná účast zahraničních hostů zde v Brně, kde jim chceme ukázat dlouhodobé výsledky práce našich šlechtitelů,“ uvedl Josef Kučera.

Další řečníci vyzdvihli spojení s novým veletrhem NATUR EXPO BRNO. O neoddiskutovatelné změně klimatu a jejích důsledcích pro zemědělství hovořil náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský, zatímco předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha připomněl souvislost změn v krajině s živočišnou výrobou. „Jsem velmi rád, že si tato výstava našla své místo v kalendáři nejen chovatelů, ale i laické veřejnosti, a zároveň velice vítám rozšíření o výstavu NATUR EXPO BRNO a problematiku udržitelného rozvoje krajiny. Spojitost možná není viditelná na první pohled, ale Česká republika je typickým příkladem země, kde v minulosti došlo k velkému poklesu živočišné výroby, což se negativně projevuje i ve stavu v krajiny, která potřebuje hospodářská zvířata a o ně pečující zemědělce,“ prohlásil Martin Pýcha. Řečníci také upozornili na to, že myslivost je součástí péče o krajinu a volně žijící zvěř.

V závěru zahajovacího ceremoniálu byl k mikrofonu pozván jeden z přítomných zahraničních hostů. Ministr zemědělství Regionu iráckého Kurdistánu Abdulsatar Majeed poblahopřál pořadatelům ke krásné výstavě a zdůraznil velmi dobré vzájemné vztahy jak politické, tak obchodní. „Jsem rád, že zde můžeme prohlubovat vztahy v oblasti zemědělství, a zítra v Brně podepisujeme smlouvu se společností Zetor,“ informoval. Výstavu dále navštíví delegace ministerstva zemědělství Kyrgyzstánu, incomingové mise z Afghánistánu, Angoly, Kazachstánu, Mongolska a Srbské republiky Bosny a Hercegoviny a delegace agrárních komor Maďarska, Polska, Slovenska, Slovinska, a Chorvatska.

Datum: 11.5.2017 15:15:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vystavovatelé

 

Facebook

Fotogalerie ANIMAL TECH

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště