Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Degradační změny středoevropské krajiny a půdy a možnosti nápravných opatření

 

Součástí pátečního bloku přednášek „Půda – základ naší civilizace – jsme si toho vědomi?“ (pavilon F, centrální expozice NATUR EXPO BRNO, 11:00 – 14:00) je i přednáška prof. Bořivoje Šarapatky z Univerzity Palackého v Olomouci.

Přednáška rozebírá nejproblémovější degradační faktory, které působí na naši krajinu i půdu a negativně ovlivňují nejen její produkční potenciál, ale i řadu mimoprodukčních funkcí. U půdy se jedná o větrnou erozi, ztrátu organické hmoty, utužení půd a zejména o vodní erozi, která ohrožuje zhruba polovinu zemědělského půdního fondu České republiky. Jednotlivé degradační vlivy spolu úzce souvisejí a v mnoha případech je výsledná degradace kombinací více faktorů. V intenzivně využívané zemědělské krajině jsme zejména v uplynulých desetiletích přišli o značné množství krajinných prvků, které plnily vedle ekologických funkcí i funkce půdoochranné. To ukáží i popisované příklady z praxe, které budou zahrnovat nejen nápravná opatření týkající se půdního prostředí, ale i biologických a ekologických vztahů v krajinném prostoru. Příspěvek představí i úzkou provázanost mezi ohrožením funkcí půdy i krajiny a v této souvislosti bude nastíněn i koncept konektivity, kde by provázané krajinné struktury mohly plnit jak funkci ekologickou, tak půdoochrannou a mohou mít i značný význam při zadržování vody v krajině. 

Datum: 26.4.2017 16:18:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vystavovatelé

 

Facebook

Fotogalerie ANIMAL TECH

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště