Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

ANIMAL TECH
22.-26.4. 2023

Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu

AgriTechnika CZ, s.r.o.

 

Firma AgriTechnika CZ, s.r.o. představí produkty italského výrobce technologií pro precizní krmení Dinamica Generale.

Konkrétně se bude jednat o tyto výrobky:

Mobilní analyzátor krmiv „AgriNIR“
Přenosný analyzátor AgriNIR slouží na rychlou, operativní analýzu krmiv. Pracuje na bázi NIR fotospektrometru, díky čemuž dokáže zanalyzovat vzorek během pár vteřin. Přístroj se v základu dodává se 7 kalibračními křivkami (kukuřičná siláž, TMR, seno, vojtěškové seno, sójový šrot, CCM a travní siláž). Dle požadavků zákazníka je možné doobjednat další (zelená kukuřice, vojtěšková siláž, kukuřičné zrno, pšeničné zrno) nebo si objednat zcela novou křivku. Přístroj dokáže změřit sušinu, škrob, N-látky, ADF, NDF, popel a tuk. Přístroj AgriNIR je vybaven tiskárnou a USB portem pro uložení nebo vytištění naměřených dat.

Ruční analyzátor krmiv „XNIR“
Jedná se o zmenšenou a zjednodušenou verzi přenosného analyzátoru AgriNIR. Má ještě kompaktnější rozměry a je použitelný na měření krmiv přímo v silážní jámě nebo krmné chodbě. Princip měření je založen na NIR fotospektrometru a měřený vzorek nemusí být před měřením nijak upravován ani sušen. Výsledek dostanete do pár vteřin. Přístroj je vybaven USB portem na uložení naměřených dat. Je možné navolit si křivky, které chcete v přístroji mít (kukuřičná siláž, seno, vojtěškové seno, travní siláž, vojtešková siláž, TMR, sójový šrot, zelená kukuřice, CCM, kukuřičné zrno, pšeničné zrno). Měřené parametry jsou stejné jako u přístroje AgriNIR, a sice sušina, škrob, N-látky, ADF, NDF popel a tuk. XNIR je dodáván v kompaktním kufříku včetně baterie a nabíječky.

Systém kontinuální analýzy krmiva „dg precision feeding“
DG precision feeding je technologie, která na bázi NIR fotospektrometru zabezpečuje měření vybraných výživových parametrů krmiv, a to v reálném čase. Na základě naměřených parametrů pak systém automaticky přepočítává aktuální krmnou dávku. Značně tak zefektivňuje výrobu TMR a tím snižuje výrobní náklady mléka. Systém je montovatelný buď na samochodné krmné vozy, nebo do lopat, kterými se tažené vozy nakládají.

U samochodů se senzor montuje většinou do horní části frézy, kde se v reálném čase měří materiál, který je do vozu nakládán. Tyto informace se automaticky ukládají do váhy a také se na základě aktuální sušiny automaticky přepočítá krmná dávka tak, aby vyhovovala vypočtené dávce sušiny. Skot tak dostává vždy optimální dávku TMR dle vypočítané receptury, i když je v jámě v různých místech siláž s různou sušinou.

U lopaty to pak funguje obdobně s tím rozdílem, že data ze senzoru, který je namontován na lopatě nakladače, jsou posílané bezdrátově přes váhu nakladače do váhy, která je v traktoru krmného vozu.

Systém kontinuální analýzy kukuřičné řezanky „NIR on BOARD“
NIR analyzátor v této podobě je namontovatelný na jakoukoli řezačku a dokáže v reálném čase analyzovat následující parametry sbírané hmoty: sušina, škrob, N-látky, ADF, NDF popel a tuk. Systém momentálně dokáže analyzovat zelenou kukuřici a zelenou trávu. Senzor je umístěn v komíně řezačky, kde kontinuálně měří. V reálném čase jsou informace zpracovávané v centrální jednotce, která je umístěna v kabině stroje. Ta je pak posílá na centrální server, kde je možné s nimi pracovat pomocí programu na PC. Můžete tak mít přesnou informaci o tom, jakou kvalitu hmoty máte a v jakých částech pole.

Systém sledování optimální délky řezanky a homogenity TMR pod názvem „Visiomix“
Jedná se o zcela novou technologii využívající počítačové vidění. Tento nový systém je schopen měřit homogenitu a délku struktury v krmném voze při míchání TMR. Délka struktury se měří srovnáváním jednotlivých obrazů za sekundu a pro každý jeden obraz se aplikuje algoritmus, který určuje délku struktury. Jakmile je 90 % struktury změřeno systémem VISIOMIX vyhovujících požadované délce, krmivo je vyhovující. V případě, že se sleduje i homogenita, systém srovnává subsekvence obrazů a měří topologické rozdíly mezi nimi. Cílová homogenita se dosáhne, když je rozdíl mezi subsekvenčními obrazy menší, anebo rovný hodnotě zadané uživatelem.

Další informace o společnosti naleznete na www.atcz.cz.

Datum: 13.3.2017 12:36:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vystavovatelé 2021

 

Facebook

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště