Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

WOOD-TEC
18.-21.10. 2011

Mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dřevozpracující průmysl

EXCOLO: Přepravní balení zboží a ložení nákladu v dopravních prostředcích a kontejnerech

Současné silné konkurenční prostředí zvyšuje tlak na bezpečnou přepravu zboží od odesilatele k příjemci. Zboží nestačí kvalitně vyrobit a zabalit, ale také bezpečně přepravit. Zajistit bezpečnou a hospodárnou přepravu zboží tak znamená dokonale zvládnout celý komplex činností od zajištění jeho správného zabalení přes minimalizaci přepravních vlivů až po vyřešení optimálního způsobu uložení a zajištění nákladu v dopravních prostředcích nebo kontejnerech. Chyby vedou ke škodám na zboží, cestě, dopravních prostředcích a k úrazům.

Jedním z prostředků jak řešit problém škod je zadat realizaci specializované firmě. Takovou firmou je EXCOLO s.r.o. Cheb, firma, která již 17 let působí v oblasti přepravního balení, uložení a zajištění nákladu v dopravních prostředcích a kontejnerech. Činnost firmy obsahuje celou škálu výše uvedené problematiky a je rozdělena do tří základních oblastí.

1. Oblast prodeje obalového materiálu, vázacích pásek s veškerým příslušenstvím, přepravních obalů a prostředků k zajištění nákladu. Toto je zajištěno prodejními sklady v Chebu, v Kyšicích u Plzně a ve Valašském Meziříčí, které pracují dle ISO 9001.

2. Oblast projektování a realizace přepravního balení a ložení. Tato oblast je zastřešena Útvarem balení se sídlem v Kyšicích u Plzně pracujícím pod ISO 9001 a obsahuje zejména:

 • vývoj, výrobu a prodej přepravních obalů, speciálních úložných prostředků a palet,
 • zpracováním projektů přepravního balení a ložení zboží v dopr. prostředcích a kontejnerech,
 • zpracováním návrhů (doporučení) přepravního balení nebo ložení vycházející z rozboru současného stavu a obsahující možné způsoby řešení problému,
 • zpracováním nakládacích směrnic dle mezinárodních nakládacích norem a předpisů,
 • kompletní realizací přepravního (exportního) balení a ložení dle požadavků zákazníka nebo vlastní zpracované dokumentace včetně dodávek obalů, obalového a fixačního materiálu,
 • odborným a technickým dozorem při realizaci přepravního balení nebo ložení.

3. Oblast zkušebnictví zajišťuje zkušební laboratoř EXCOLO v Kyšicích u Plzně, akreditovaná u Českého institutu pro akreditaci pod č.L 1187. Provádí:

 • zkoušky odolnosti nákladu, přepravního balení a ložení, pevných nebo oddělitelných prostředků k zajištění nákladu v silniční a železniční nákladní dopravě s vydáním protokolu o zkoušce s mezinárodní platností,
 • zkoušky tahové pevnosti a průtažnosti vázacích pásek s vydáním protokolu o zkoušce,
 • stanovení součinitele smykového tření materiálů pro přepravní balení a ložení s vydáním protokolu o zkoušce s mezinárodní platností,
 • monitorování způsobu zacházení se zbožím, zásilkami, nákladem nebo s dopravním prostředkem po dobu přepravy s vydáním protokolu o zkoušce,
 • prodej měřících přístrojů a měřidel pro měření teploty, vlhkosti a mechanického namáhání,
 • odborná školení a posudky z oblasti přepravního balení, ložení a škod z přepravy.

Všechny tyto oblasti činností bude firma EXCOLO s.r.o. presentovat na mezinárodním veletrhu WOOD TEC v Brně od 18. do 21.10.2011.

www.excolo.cz
excolo@excolo.cz

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště