Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Technicko bezpečnostní předpisy

 

Technicko-bezpečnostní předpisy Veletrhy Brno, a.s.

V zájmu bezpečného provozu akcí pořádaných v areálu brněnského výstaviště vydává akciová společnost Veletrhy Brno tyto TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.

Platnost Technicko-bezpečnostních předpisů

Tyto předpisy jsou povinni dodržovat všichni vystavovatelé, montážní firmy a všichni kdo provádějí jakoukoliv pracovní činnost v areálu Veletrhy Brno, a.s. (dále jen společnost) a jsou závazné pro příslušné odborné útvary společnosti. Tyto předpisy jsou nedílnou součástí smluv k pronájmu výstavních ploch pro veletržní i mimoveletržní akce.

 

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště