Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Systém profesního rozvoje zaměstnanců společnosti Veletrhy Brno, a.s.

Popis projektu

Veletrhy Brno, a. s., jsou nejvýznamnější veletržní správou ve střední Evropě. Jejich hlavní činností je pořádání veletrhů a výstav. K dalším aktivitám patří výstavba veletržních expozic, pronájem všech prostor brněnského výstaviště, pořádání doprovodných programů k veletrhům a zajištění veškerých služeb, které s realizací veletrhů souvisí.
Projekt svým obsahem reflektuje na vývoj oblasti veletrhů a výstav a vzdělává zaměstnance takovým směrem, aby byli nejen oni sami, ale i celá společnost konkurenceschopní. Vybrané vzdělávací aktivity byly naplánovány dle požadavků na pracovní náplň i profesní kvality těchto zaměstnanců. Realizací projektu chce společnost Veletrhy Brno, a.s. dosáhnout zvýšení kvalit vybraných zaměstnanců, vytvoření komplexně vybaveného univerzálního obchodníka, posílení schopností manažerů s cílem efektivního managementu. Projektem společnost sleduje nastartování nového vzdělávacího systému založeného na vyškolení interních lektorů a založení interního vzdělávacího centra. Do budoucna společnost bude neustále posilovat kompetence těchto lektorů, čímž dojde ke zvýšení poměru interních školení a snížení nákupu externích kurzů.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je rozvoj podnikového systému řízení lidských zdrojů a jeho inovace, který zajistí trvalé zvýšení adaptability a produktivity zaměstnanců. Dalším cílem je zvyšování profesních dovedností zaměstnanců společnosti Veletrhy Brno, a.s., které zajistí vysokou odbornou úroveň zaměstnanců a přispějí k zlepšení prozákaznického přístupu. Dalším cílem je prohloubení a rozšíření klíčových kompetencí jednotlivých skupin zaměstnanců. Cílem je rozšíření portfolia obchodníků od úzké specializace na jednotlivé produkty k větší univerzálnosti prodeje. Do budoucna budou obchodníci tvořit pool a budou nabízet produkty celé společnosti. Dalším cílem je umožnit zaměstnancům s velkým potenciálem (talentům) jejich komplexní rozvoj prostřednictvím cíleného vzdělávání a podpory.

Cílové skupiny

Cílovou skupinou projektu jsou hlavně obchodníci, manažeři a okrajově asistentky. Z obchodníků se bude navíc projekt týkat tzv. klíčových zaměstnanců, což jsou talentovaní obchodníci, které si chce společnost Veletrhy Brno, a.s. motivovat a udržet.

Průběh projektu

V první fázi projektu budou realizována odborná školení pro interní lektory, trenéry a kouče, kteří v následné fázi budou zabezpečovat interní školení všech klíčových skupin zaměstnanců společnosti. Jednotlivé vzdělávací aktivity jsou rovnoměrně rozloženy v průběhu celé doby realizace projektu, jehož ukončení je plánováno v prosinci roku 2012.

Inovativnost projektu

Inovativnost projektu spočívá v zavedení nových aktivit do systému vzdělávání zaměstnanců, který vznikl v rámci předchozího projektu žadatele a který nyní bude inovován a zdokonalován. Projekt se zaměřuje na konkrétní oblasti vzdělávání u vybraných profesních skupin. Oblasti vzdělávání byly voleny takovým způsobem, aby účastníkům školení umožnily odborný rozvoj, ale aby také přispěly k chápání firemních procesů v souvislostech.
Dalším inovativním prvkem je důraz na zajištění zpětné vazby. Bude sledována úspěšnost aplikace získaných dovedností v praxi, a to formou obchodního koučinku a prostřednictvím Development centra a hodnotících pohovorů. Třetím inovativním prvkem bude vytvoření e-learningového kurzu se zaměřením na produkty společnosti. E-learningový kurz bude možné upravovat podle potřeby, v závislosti na tom jak se budou měnit produkty společnosti. Čtvrtým inovativním prvkem bude vytvoření vzdělávacích materiálů pro zaměstnance. Těmito materiály bude Katalog produktů a služeb (příručka zaměstnance) a Matice argumentů (manuál obchodníka), která souvisí se změnou pojetí obchodníka (ze specializovaného na univerzálního).

Informace o projektu

Systém profesního rozvoje zaměstnanců společnosti Veletrhy Brno, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/35.01305
Částka: 4 302 175,50 Kč
Doba realizace projektu: 12 / 2010 - 12 / 2012
Více informací na stránkách ESF

 

Realizátor projektu
Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno

Kontakt
Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D.
vedoucí odboru personálního
tel: + 420 541 152 526
fax: + 420 541 152 655
e-mail: tkroupa@bvv.cz
www.bvv.cz

Video - O nás (EN)

Podporujeme

Více informací k dispozici zde

Užitečné odkazy

Magazín fairherald

- zpravodaj pro návštěvníky a vystavovatele
- nové vydání fairheraldu v interaktivní verzi

Magazín <strong>fairherald</strong>

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště