Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

URBIS INVEST
24.-27.4. 2012

Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech

Předběžná závěrečná zpráva veletrhů URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO

28.4.2012

Společným konáním veletrhů URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO došlo k rozšíření tradičního setkání zástupců veřejné sféry s komerčními subjekty o stále aktuální obory vodního hospodářství a ochrany životního prostředí. Veletrhu se zúčastnilo 809 vystavovatelů z 19 zemí světa, a prohlédlo si je na 60.000 návštěvníků z 31 zemí světa, i přesto, že se letos neprezentoval obor stavebních strojů.

Předběžná závěrečná zpráva veletrhů URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO

O ukázky protipovodňové ochrany v bazénu před pavilonem Z je stále velký zájem

27.4.2012

Zajímavé ukázky ochrany proti povodním připravila v bazénu před pavilonem Z Česká protipovodňová asociace. Jde zejména o ochranu obytného domu, k vidění je i ochrana kanalizačního systému včetně koupelen a WC, kam se mnohdy dostává voda z přívalových dešťů i při povodních. Návštěvníci si mohou prohlédnout i model funkce suchého poldru, rybí přechody a dokonce model řeky Mississippi se zdvíhacím jezem.

O ukázky protipovodňové ochrany v bazénu před pavilonem Z je stále velký zájem

Česko patří k evropským zemím s nejnižší spotřebou vody na osobu

27.4.2012

Problematikou poptávky po pitné vodě s ohledem na sociální a ekonomické parametry se zabývala přednáška Vítězslava Malého z Katedry ekonomie životního prostředí, národohospodářské fakulty VŠE, která se uskutečnila v rámci Mezinárodní vědecké konference Environmentální účetnictví a reporting na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Ta se konala v rámci veletrhu ENVIBRNO.

Česko patří k evropským zemím s nejnižší spotřebou vody na osobu

Česko patří k zemím s nejvyšší úrazovostí

26.4.2012

V celosvětovém měřítku je pro muže ve věku 14 – 44 let dopravní nehodovost druhou nejčastější příčinou hospitalizace a úmrtí. Celkově jsou dopravní nehody 10. nejčastější příčinou úmrtí bez rozdílu věkových skupin obyvatelstva. Ročně na světě umírá 1,3 milionů osob v důsledku dopravních nehod. Zaznělo to na konferenci URBISAFETY 2012, která se uskutečnila v rámci veletrhu URBIS INVEST.

Mosty stále chátrají, finance chybějí, řešením by mohly být fondy EU

26.4.2012

Už 17. mezinárodní sympozium Mosty 2012, které se tradičně koná při Stavebních veletrzích Brno, bylo zahájeno ve čtvrtek v hotelu Voroněž. Tato dvoudenní prestižní akce je pořádána pod záštitou Ministerstva dopravy ČR. Jako obvykle se na sympóziu prezentuje řada příkladů zdařilých novostaveb mostních konstrukcí, se kterými se můžeme chlubit nejen u nás, ale i v zahraničí.

Mosty stále chátrají, finance chybějí, řešením by mohly být fondy EU

Srážková voda v územním plánování

26.4.2012

Seminář Srážková voda v územním plánování se konal v rámci veletrhu ENVIBRNO v kongresovém centru brněnského výstaviště pod záštitou Asociace pro vodu ČR (CzWA) a České komory autorizovaných inženýrů (ČKAIT).

Srážková voda v územním plánování

Kongres starostů k reformě veřejné správy a optimalizaci regionálního školství

26.4.2012

Zástupci samospráv se ve čtvrtek 26. dubna sešli na Kongresu starostů a primátorů, který Svaz měst a obcí ČR každoročně pořádá jako doprovodnou akci brněnského veletrhu URBIS. Starostové a primátoři diskutovali především o reformě veřejné správy, optimalizaci regionálního školství a vládním návrhu RUD.

Kongres starostů k reformě veřejné správy a optimalizaci regionálního školství

Trh s druhotnými surovinami nefunguje

26.4.2012

Aktuálním tématem současnosti je problematika českého trhu druhotných surovin ve spojení s poslední hospodářskou recesí. Nepříznivý vývoj globální ekonomiky v letech 2008-2009 silně negativně zasáhl tento trh i u nás.

CzechInvest chce svoji dvacítku oslavit změnou koncepce podpory firem

26.4.2012

CzechInvest, agentura pro podporu podnikání, je už mladá dáma, brzy oslaví dvacet let své existence. Do třetího desetiletí chce ale vstoupit s novou koncepcí.

CzechInvest chce svoji dvacítku oslavit změnou koncepce podpory firem

SPS trápí malá podpora investic, nedostatečná legislativa a špatné čerpání fondů EU

25.4.2012

Oblast bytové výstavby by měla pro příští období vycházet z Koncepce bydlení do roku 2020, kterou přijala vláda ke konci roku 2011. Jednou z nejvýznamnějších změn je, že dochází k přechodu investičních podpor bydlení poskytovaných ze strany státu z formy dotační na formu nízkoúročených úvěrů a státních garancí.

SPS trápí malá podpora investic, nedostatečná legislativa a špatné čerpání fondů EU
1 2 3 4 5

URBIS INVEST 2012

Vybíráme z firem

 

Mohlo by vás zajímat

Fotogalerie - URBIS INVEST

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště