Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

REHAPROTEX
19.-22.9. 2017

Veletrh rehabilitačních, kompenzačních a protetických pomůcek
reha-med-spa-care-50+

Univerzita třetího věku - Mendelova univerzita v Brně

 

S přesunem termínu veletrhu MEDICAL FAIR BRNO 2013 z podzimu do jara se částečně mění jeho náplň, která se rozšířila o aktuální témata související především s nárůstem klientely staršího věku. Novinkou jsou projekty Senior, Péče o pacienty ve stáří, Sociální péče a Léčebné lázeňství. V rámci projektu Senior se k účasti na veletrhu přihlásila Univerzita třetího věku - Mendelova univerzita v Brně.

Univerzita třetího věku (U3V) flexibilně reaguje na potřeby a požadavky seniorů 21. století. Neustále rostoucí zájem starších lidí s chutí a vůlí smysluplně trávit svůj čas, vzdělávat se, dovídat se novinky ze světa vědy a současně se seznamovat s lidmi a odborníky z praxe vytváří a podporuje primární cíl a záměr všech U3V v České republice. V průběhu základního tříletého  studia U3V na Mendelově univerzitě v Brně navštěvují studenti každý týden přednášky, které jsou zaměřeny na témata konkrétního výukového bloku, jako např. Ekonomické změny společnosti, Kvalita potravin a zdraví, výživa, Moderní trendy v pěstování ovoce a zeleniny, Zdraví lesů ČR a další. Součástí přednášek, jejichž odbornost, aktuálnost a zajímavost garantují nejlepší odborníci a pedagogové ze všech fakult Mendelovy univerzity v Brně, tj. Agronomické fakulty, Provozně ekonomické fakulty, Lesnické a dřevařské fakulty, Zahradnické fakulty a Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií, jsou i terénní cvičení, na kterých se posluchači dozvědí nejen informace teoretického, ale také praktického charakteru. Současně poznají místa, jako jsou areál Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici, Školní zemědělský podnik Žabčice, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny apod. Zájem je také o laboratorní cvičení Rozbor půdy a Rozbor vody, které se konají pod odborným dohledem pedagogů  v laboratořích univerzity.

Zájem seniorů užívat si aktivně života není omezen pouze na město Brno a jeho okolí, ale pronikl také do menších měst, kde postupně vznikaly naše pobočky, mezi něž patří Bruntál (při Obchodní akademii a Střední škole zemědělské v Bruntále),  Lednice (při Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně) či Kyjov (při Klvaňově gymnáziu a Střední odborné škole zdravotnické a sociální v  Kyjově).

První ročník seniorského vzdělávání s programem „Člověk a příroda na počátku třetího tisíciletí“ byl na Mendelově univerzitě v Brně otevřen již v roce 2003 a do roku 2012 ho absolvovalo přes 700 posluchačů.

V roce 2013 úspěšně ukončí studium tříletého základního cyklu 144 studentů, kteří studovali v Brně, a 72 studentů z poboček U3V v Lednici, v Kyjově a v Bruntálu.

Studenti budou vyřazeni na slavnostním ceremoniálu dne 29. dubna 2013 a 16. května 2013 v aule univerzity.

Po slavnostním vyřazení posluchačů, tedy úspěšném ukončení tříletého studia základního cyklu, je možné se dále vzdělávat v jednoletých nástavbových programech určených právě pro absolventy. V září, se zahájením nového akademického roku 2013/2014, budou opět otevřeny dva nástavbové programy "Zahrada a zdraví" a "Člověk, zvíře a životní prostředí", které zasahují do oblastí, jež jsou pro studenty velmi blízké a zajímavé a které je motivují k dalšímu aktivnímu životu.

Ke komplexnosti vzdělání slouží velmi oblíbené semestrální kurzy např. Angličtina, Principy výživy, Genealogie, Kreslení, Trénování paměti, Digitální fotografie či Základy práce na PC. Všechny tyto kurzy jsou s celkovou dotací nejméně 12 hodin a periodicitou 1x za semestr příjemným zpestřením a doplněním základní výuky.

Pro další akademický rok připravujeme další jazykové kurzy - němčina a ruština pro mírně pokročilé, kurz cvičení pro seniory, kurz Úloha Policie ČR, kurz Techniky dobré paměti a řadu dalších.

Kurzy nabízíme nejen posluchačům U3V Mendelovy univerzity, ale mohou se přihlásit i externí senioři.

Datum: 21.4.2013 9:59:00

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště