Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

REHAPROTEX
19.-22.9. 2017

Veletrh rehabilitačních, kompenzačních a protetických pomůcek
reha-med-spa-care-50+

Elektrotechnika ve zdravotnictví 2013

 

V rámci odborného doprovodného programu veletrhu Medical Fair Brno 2013 se 15. – 16. května na brněnském výstavišti uskuteční odborná konference Elektrotechnika ve zdravotnictví.  

Konference je orientována na elektrické instalace ve zdravotnických prostorách. Cílem je během dvou dnů konání přiblížit zúčastněným pravidla nastavená novou normou ČSN 33 2000-7-710 Elektrické instalace nízkého napětí – Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zdravotnické prostory, která platí od ledna 2013. Součástí programu je také problematika zdravotnických přístrojů, jejich kontrol a revizí.

Odborným garantem akce je František Kosmák, odborný konzultant pro elektrotechniku, s dlouhodobou praxí v orgánech státního odborného dozoru. Ten také pronese úvodní přednášku o nové normě a jejím propojení s vyhláškou č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených technických zařízení. Během prvního dne budou následovat ještě přednášky o monitorování sítí IT (izolovaná soustava) ve zdravotnických prostorách (od Daniela Anděla ze společnosti Hakel – Trade) a podrobný rozbor používání proudových chráničů právě ve zdravotnictví od Ing. Františka Štěpána ze společnosti Eaton. O zálohování napájení zdravotnických prostor statickými UPS a vlivu těchto zařízení na funkci ochranných zařízení, jakými jsou např. proudové chrániče, bude přednášet Josef Zíka, také ze společnosti Eaton. Na odpoledne prvního dne konference nejsou plánovány žádné přednášky. Je určeno k návštěvě veletrhu Medical Fair Brno/Rehaprotex, který v tu dobu na Výstavišti probíhá. Vstupné na veletrh je pro účastníky konference volné.

Druhý den konference zahájí František Kosmák přednáškou o zákonech, vyhláškách a normách, týkajících se elektrických přístrojů využívaných ve zdravotnictví. Na něj naváže Ing. Ševčík ze společnosti Puro-klima s informacemi o bezpečnostně technických kontrolách těchto přístrojů a zákonech, případně normách, podle kterých se tyto kontroly provádějí.

Komplexní pohled na provozování zdravotnické izolované soustavy (IT sítě), včetně různě řešeného napájení nabídne Ing Roman Smékal ze společnosti GHV Trading z Brna. Jeho vystoupení by mělo poskytnout všem zájemcům doporučení k výběru přístrojů pro monitorování IT sítí (hlídačů izolace) a s tím také doporučený postup diagnostiky izolačních poruch IT sítě bez přerušení napájení.

Program konference uzavře seznámení se systémy nouzového osvětlení s centrálním bateriovým napájením. O tomto tématu bude přednášet Ing. Tomáš Kratěna ze společnosti Vyrtych.

Program konference je navázán na souběžně pořádaný veletrh zdravotnické techniky a vybavení. Jde o specializovanou akci pro elektrotechniky, kteří ve své praxi přicházejí s elektrickými instalacemi ve zdravotnictví a se zdravotnickou technikou do styku.

Další informace naleznete zde.

Datum: 16.4.2013 8:46:00

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště