Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

PYROS / ISET
12.-14.5. 2011

Mezinárodní veletrh požární a bezpečnostní techniky a služeb

Veletrhy IDET a PYROS/ISET se blíží

Ve dnech 10. až 13. května se bude v Brně konat již jedenáctý ročník Mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET. V letošním roce zareagovali organizátoři na současný vývoj ve světě i na požadavky vystavovatelů, takže se spolu s IDETem uskuteční také Mezinárodní veletrh požární a bezpečnostní techniky PYROS/ISET – ten se bude konat v termínu 12. až 14. května. Cíl je jasný – nabídnout návštěvníkům komplexní přehled o celé oblasti vojenské a civilní bezpečnosti. Tomu odpovídá i podtitul: Veletrhy integrovaného záchranného systému.

IDET je veletrh, který vždy věrně odráží bezpečnostní situaci ve střední Evropě i ve světě.
Od ní se také odvíjejí hlavní témata veletrhu akcentována zejména v doprovodném programu. Aktuálními tématy tohoto ročníku tedy budou především spolupráce při boji proti mezinárodnímu terorismu, sbližování armádních a bezpečnostních struktur, nasazení armády při přírodních a průmyslových katastrofách a v neposlední řadě ochrana civilního obyvatelstva proti rizikům, která přináší dnešní doba.

Termínovým spojením s veletrhem PYROS/ISET se také prohlubuje důraz na bezpečnostní technologie a služby. V popředí zájmu je především ochrana obyvatel při teroristických útocích na straně jedné a průmyslovými či přírodními katastrofami na straně druhé. Přitom je dnes jasné, že nelze tyto dvě oblasti od sebe oddělit. Útok teroristů např. na chemickou továrnu může mít stejně katastrofální důsledky jako technická chyba či lidské selhání. Komplex veletrhů IDET + PYROS/ISET přitom svojí působností pokrývá nejenom Českou republiku, ale také země střední Evropy, tedy zajímavý trh s 80 miliony obyvatel.

Oficiální armádní delegace z více než sedmdesáti zemí
Co se týče mezinárodní účasti, patří veletrh IDET k nejvíce internacionalizovaným projektům společnosti Veletrhy Brno. Z celkových 575 zúčastněných firem v roce 2009 bylo 47,8 procent ze zahraničí, mimo jiné z USA, Ruska, Indie, Izraele, Argentiny či Thajska. Branami brněnského výstaviště prošlo celkem 24 779 odborných návštěvníků*, z toho 10% ze zahraničí.

Také letos se na brněnské výstaviště chystají oficiální armádní delegace pozvané ministrem obrany České republiky. Jde především o země NATO a EU, avšak pozvání přijaly také komerčně zajímavé země pro středoevropský obranný průmysl. Celkem jde o více jak sedmdesát zemí ze všech kontinentů vyjma Austrálie a Antarktidy.

Bílá kniha o obraně na IDETu 2011
Top událostí letošního IDETu bude představení Bílé knihy o obraně, koncepčního rámce stanovující úlohu a směry dalšího rozvoje Armády České republiky ve střednědobém horizontu. Jedná se o komplexní dokument, na jehož přípravě se podílí týmy odborníků. Dá se očekávat, že budou nastíněna řešení budoucích armádních akvizicí.

Odborný doprovodný program
Aktuálním trendům v bezpečnostní oblasti vždy odpovídá i odborný doprovodný program veletrhu IDET. Jeho stěžejní částí bude další ročník mezinárodní konference CATE (Community – Army – Technology – Environment), organizovaný ve spolupráci s Univerzitou obrany v Brně. V jednotlivých sekcích konference se bude debatovat zejména o nejnovějších vojenských technologiích, bezpečnosti a ochraně informací, bezpečnostním managementu a společnosti a také o armádě a znalostní společnosti.

Mezi další akce konané ve dnech 10. – 14. května bude patřit například Kulatý stůl evropské bezpečnosti, zasedání České euroatlantické rady anebo již jedenáctý ročník odborné konference PYROMEETING – evropského setkání hasičů.


* Statistická data byla ověřena auditorskou, účetní a poradenskou firmou BDO CS, s.r.o. Při ověřování vykazovaných statistických dat auditoři postupovali v souladu s auditingovými předpisy pro výstavní statistiku mezinárodního svazu CENTREX, který respektuje metodiku FKM/UFI.

Vyberte si veletrh

PYROS/ISET 2011

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště