Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

PYROS / ISET
12.-14.5. 2011

Mezinárodní veletrh požární a bezpečnostní techniky a služeb

Generálmajor Štěpán: Kdyby nebylo rizik, nebylo by třeba veletrhu

 

Mezinárodní veletrh požární a bezpečnostní techniky PYROS/ISET byl slavnostně zahájen v pavilonu F, kde jsou soustředěny expozice zúčastněných 179 firem z 21 zemí. Některé z nich mají expozice na přilehlých plochách. Zahájení se zúčastnili vrcholní představitelé hasičských a policejních složek.

„Je vhodné vzpomenout, že je tomu právě 40 let, kdy naši předchůdci začali přemýšlet, zda je vhodné dělat výstavu požární a bezpečnostní techniky. V roce 1972 se u nás konal první PYROS na světě. Tento veletrh je v současnosti jednou z nejprestižnějších a největších akcí ve východní Evropě. Původně se jednalo o kontraktační výstavy, což už v současnosti neplatí,“ řekl generálmajor Miroslav Štěpán, generální ředitel Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Přesto má podle něho význam se u příležitosti veletrhu scházet, neboť se na něm potkává odborná veřejnost, a to dokonce i s laickou veřejností. Odborníci z nejrůznějších oblastí si na výstavišti vyměňují si zkušenosti a poznatky. „Důležitý je i odborný doprovodný program. Kdyby nebylo rizika, asi by nebyly veletrhy. S riziky se setkáváme každý den, jedná se mimo jiné o živelné pohromy nebo terorismus. ČR je každoročně vystavena těmto pohromám a zkouškám, kde svou významnou roli hraje technika i obsluha. Jde také o rizika technická způsobená někdy nedbalostí a někdy selháním techniky,“ uvedl generálmajor. V této souvislosti vzpomenul na nedávný požár Technoplastu Chropyně, který se svým rozsahem neblaze zapsal do novodobé historie ČR, a to i v případě nasazení hasičů, policistů a ostatních záchranných složek.

„Jsem rád, že letošní ročník, přestože se nacházíme v období krize, nemá velký propad z hlediska počtu vystavovatelů. Prezentuje se na něm 179 firem z 21 zemí světa. Svědčí to o tom, že veletrh má svůj význam pro bezpečnostní složky. V současnosti jsme v období, kdy není dostatek finančních prostředků. Proto se musíme připravovat na období až budou, to znamená prezentovat techniku a vybírat si, co nakoupíme, až se finanční situace zlepší. Jsme tu proto, abychom zjistili, co je v naší branži nového. Na veletrhu můžeme beztrestně a nepostižitelně diskutovat s výrobci. V okamžiku, kdy je vypsán tendr, to už dělat nesmíme. Využijte této příležitosti,“ doplnil generálmajor Štěpán.

Plukovník Tomáš Kužela, ředitel Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje řekl, se v tomto období policie zabývá zejména mezinárodním terorismem a organizovaným zločinem. K tomu potřebuje jednak vhodné legislativní prostředí a jednak podporu techniky, výzbroje a výstroje. „Policie nemůže zůstat pozadu ve vybavení, jinak ztratí kontakt s lidmi, kteří páchají tuto nesmírně závažnou trestnou činnost. Nemohla by se také dobře připravit na boj s trestnou činností a důsledky, které následně vznikají. Jsem přesvědčen, že Policii ČR se vylepší finanční situace, abychom mohli vybavit bezpečnostní sbor a drželi tak krok s těmi, kteří chtějí ublížit naší republice. V této souvislosti vzniklé škody mnohonásobně převyšují to, co stát vydává na policii, hasiče a další bezpečnostní složky,“ konstatoval plk. Kužela.

Generální ředitel Veletrhy Brno a.s. Jiří Kuliš připomněl, že se v Brně podařilo integrovat bezpečnostní témata do akcí PYROS, ISET a IDET, které se částečně konají v jednom termínu. „Brněnské výstaviště je právě vhodným místem pro konání těchto veletrhů vzhledem k velké ploše pavilonů a navíc unikátnímu bazénu, kde probíhají ukázky proti povodňových opatření,“ doplnil.

Vyberte si veletrh

PYROS/ISET 2011

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště