Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Výsledky výzkumů

Přehled výsledků výzkumu - Recall test

Recall Test – test znovuvybavení (na základě fotografií expozic či inzerátů z tisku se zakrytým logem inzerenta/vystavovatele).

Tímto testem zjišťujeme schopnost respondentů rozpomenout si na konkrétní inzeráty v tisku nebo na expozice z navštíveného veletrhu.

U respondentů, kteří byli schopni si rozpomenout na konkrétní inzerát/expozici též zjišťujeme kolik procent z nich je schopno vybavit si též inzerenta/vystavovatele.

Schopnost znovuvybavení si inzerátu/expozice je naprosto zásadní pro účinnost reklamního sdělení.

Recall test

Návštěvníci veletrhu, kteří byli schopni na základě fotografie expozice vybavit si vystavovatele, byli 2,3 x úspěšnější než čtenáři tisku, kteří si byli schopni na základě inzerátu vybavit inzerenta.

Zdroj: MAP, 2003

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště