Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Výsledky výzkumů

Přehled výsledků výzkumu - Average Hours (AH)

Index AH měří průměrnou dobu strávenou kontaktem s médiem a kontaktem s reklamou. Čím vyšší je hodnota tohoto indexu, tím větší je pravděpodobnost přijetí reklamního sdělení.

Doba kontaktu s médiem

Doba strávená na veletrhu je takřka 2,5 x delší, než doba strávená nad odborným časopisem a více než 9 x delší, než četbou denního tisku.

Doba kontaktu s reklamou

Doba strávená na veletrhu je takřka 45ti násobkem času stráveného nad inzercí v časopise a více než 66ti násobek času stráveného nad inzercí v denním tisku.

Průměrná doba strávená na veletrhu je výrazně delší, než průměrná doba kontaktu s tiskem, popř. s tiskovou inzercí.

To logicky podporuje větší efektivitu v komunikaci s návštěvníky.

Zdroj: MAP, 2003

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště