Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Výsledky výzkumů

Měření účinnosti veletrhu

Expoindex jednoznačně prokazuje účinnost veletrhu v číslech

Dosud chyběl objektivní způsob měření účinnosti veletrhů jako reklamního média. Tento nedostatek řeší metodika Expoindex.

V rámci produktu Expoindex byla stanovena jasně měřitelná kritéria, podle kterých lze určit míru zásahu cílové skupiny reklamním sdělením. Expo index měří účinnost stejně jako je tomu u ostatních médií na příjemcích reklamního sdělení, tj. na návštěvnících veletrhu.

Tato metodika kombinuje kvantitativní a kvalitativní postupy a eliminuje tak nevýhody obou metod. Proto jsme schopni velmi přesně porovnat účinnost reklamního zásahu média veletrhu s účinností zásahu tištěných médií. Nebavíme se pouze o počtech příjemců reklamního sdělení, kteří přišli s daným médiem do styku, ale o skutečně oslovených návštěvnících či čtenářích.

Pouze veletrh dává zadavatelům reklamy kompletní informaci o zásahu cílové skupiny - běžným marketingovým výzkumem na každém veletrhu zjistíte počet a strukturu návštěvníků, expoindexem zjistíte, jak byli veletrhem ovlivněni

Zjistit skutečný zásah cílové skupiny včetně míry jejího ovlivnění reklamním sdělením umožňují modifikované Copy testy, Recall testy společně s využitím unikátní kombinace kvantitativních a kvalitativních metod. Vznikl tak prostředek měřící faktický dopad účinků marketingové komunikace přímo na jeho příjemce.

Jako kritérium efektivity veletrhu bylo zvoleno srovnání s efektivitou inzerce. Pro jasnou možnost srovnání účinnosti jednotlivých reklamních médií jsme stanovili jasné, kvantifikovatelné ukazatele:

Kognitivní (poznávací) ukazatele

>> AH (Average Hours)

Průměrná doba strávená kontaktem s médiem – přijetí reklamního sdělení úzce souvisí s dobou, po jakou je příjemce tomuto sdělení vystaven.

>> Index spontánní vybavitelnosti

Procento návštěvníků, kteří jsou schopni si po přijetí reklamního sdělení vybavit základní informace (firmu, produkt...)

Faktory mapující míru návratnosti investic ROI (return of investment)

>> NBI (Net Buying Influences)

Procento návštěvníků s kupní silou pro jeden nebo více vystavovaných produktů

>> TBP (Total Buying Plans, celkově pronákupní záměry]

Procento návštěvníků, kteří uvažují o koupi jednoho nebo více produktů po návštěvě veletrhu

>> Realized Buy

Uskutečněné nákupy na základě média - kolik bylo skutečně realizovaných nákupů iniciovaných médiem

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště