Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Výsledky výzkumů

Expoindex na jednotlivých veletrzích

Pilotní průzkum metody byl realizován v rámci veletrhu Embax-Print 2003. Prvním průzkumem realizovaným v plném rozsahu metodou Expoindex byl Autosalon 2003, který přinesl přesná data. Veletrh prokázal své specifické postavení mezi reklamními médii; Ve všech sledovaných parametrech prokázal lepší hodnoty, než tisková reklama: v délce kontaktu s médiem, spontánní vybavitelnosti expozic, i v indexech návratnosti investic. Průzkum poukázal na nutnost blíže specifikovat rozhodovací pravomoci respondentů.

Druhý průzkum byl zrealizován na veletrhu MSV 2003. Data získaná na tomto veletrhu potvrdila výsledky předchozího průzkumu. Sledované indexy dosáhly u veletrhu významně vyšších hodnot než u tiskové reklamy. Na základě spontánních výpovědí oslovených respondentů se potvrdila kladná odezva osobního kontaktu s obchodníky i vystavovanými produkty. Vyvstala potřeba přesně charakterizovat strukturu nákupů uskutečněných na základě komunikace prostřednictvím jednotlivých médií.

Veletrhy Invex 2003 a Sport life 2003 potvrdili všechny klíčové benefity veletrhů zjištěné předchozími průzkumy.

V roce 2004 se zrealizovaly dva průzkumy.

Průzkum na veletrhu Styl/Kabo přinesl opět zajímavá data. Veletrh nedosáhl nejlepších výsledků předchozích veletrhů co se zapamatovatelnosti expozic týče, přesto se projevil jako podstatně účinnější z hlediska uskutečněných nákupů. Projevil se tu menší důraz na architektonické zpracování jednotlivých stánků, ale též specifičnost módního zboží.

Posledním realizovaným průzkumem byla Salima 2004. I tento veletrh přinesl zajímavé výsledky. Veletrh dosáhl velmi dobrých výsledků ve spontánní vybavitelnosti i v ostatních parametrech. Jedinou výjimkou bylo procento skutečně zrealizovaných nákupů, které bylo nižší než u tiskové reklamy. Důvodem je patrně přechod na dvouletou periodu konání akce. To přivedlo výrazně více nových návštěvníků veletrhu. Pozitivní ovšem je vysoké procento plánovaných nákupů (26,7 %).

Všechny uskutečněné výzkumy však nezvratitelně potvrzují výlučné postavení veletrhů mezi marketingovými médii. I když se výsledky mění v závislosti na jednotlivých oborech, takřka ve všech případech dosáhly veletrhy výrazně lepších hodnot než tisková reklama!

Uvedené průzkumy realizovala specializovaná marketingová agentura MAP Česká republika.

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště