Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Výhody veletrhu jako marketingového nástroje podle metody Expoindex

Veletrh poskytuje dostatečnou dobu pro přijetí reklamního sdělení

Pokud má být reklamní sdělení účinné, musí mít příjemce dostatek času pro vstřebání informací. Obecně platí přímá úměra – čím déle médium na zákazníka působí, tím vyšší je pravděpodobnost nákupu.

Při srovnání indexů AH (Average Hours - Průměrná doba strávená kontaktem s médiem) veletrhů a tisku zjistíme, že veletrh poskytuje 4,8 x delší čas k přijetí informací než četba novin, nebo odborných časopisů. Srovnáme – li čas strávený na veletrhu s časem věnovaným přímo četbě inzerce v odborném časopise, vykazuje veletrh 45 x lepší výsledek.

Kontakt s reklamním sdělením při návštěvě veletrhu je 66 krát delší než kontakt s inzercí v denním tisku.

Kontakt s reklamním sdělením při návštěvě veletrhu je 66 krát delší než kontakt s inzercí v denním tisku. Na základě těchto údajů jasně vyniká jeden z hlavních benefitů veletrhu - ve srovnání s ostatními médii poskytuje dostatečný čas pro přijetí reklamního sdělení.

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště