Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Výhody veletrhu jako marketingového nástroje podle metody Expoindex

Návštěvníci na základě veletrhu nakupují

Účinnost reklamy se určuje na základě prodejů. Zvýší – li reklama prodej a tím přinese zvýšený zisk, je úspěšná. Schopnost zvýšit prodej ovlivňuje nejen způsob reklamní kampaně, ale též médium, které je nositelem informací. V rámci zjištění efektivity jednotlivých médií jsme stanovili 3 základní faktory, které mapují míru návratnosti investic – faktory ROI (return of investment).

Faktory ROI (return of investment):

TBP (Total Buying Plans, celkově pronákupní záměry)

je určen poměrem zákazníků, kteří po shlédnutí reklamního sdělení (četbě tisku, shlédnutí veletrhu) uvažují o koupi jednoho, nebo více produktů.

NBI (Net Buying Influences)

poměr návštěvníků s kupní silou pro jeden nebo více inzerovaných produktů /index NBI/

Uskutečněné nákupy na základě působení média

nákupy, které byli iniciovány přijetím konkrétní reklamní informace – četbou tisku, nebo návštěvou veletrhu.

Zjištěná data:

TBP (Total Buying Plans, celkově pronákupní záměry)

Veletrhy: 1,3 x více než u čtenářů odborného tisku, 1,9 x více než u čtenářů denního tisku

NBI (Net Buying Influences)

Veletrhy: 1.6 x více než tisková inzerce

Uskutečněné nákupy na základě média

Veletrhy: 2,4 x více než tisková inzerce

Veletrh je nejvýhodnější médium pro iniciování nákupů

Veletrh je schopen zprostředkovat kompletní informace nutné k rozhodnutí zakoupit vystavovaný produkt. Není již třeba dohledávat informace z jiných zdrojů a proto má největší vliv na plánované, ale především na uskutečněné nákupy. Veletrh má proto největší potenciál pro návratnost investic.

Ve všech faktorech ROI se projevuje veletrh jako účinnější médium. Uskutečněné nákupy jsou dvojnásobné u veletrhů ve srovnání s tiskovou inzercí!

Na základě návštěvy veletrhu si zakoupilo některý z vystavovaných produktů cca 44 % návštěvníků. To je 2 x více než je tomu u inzerce v odborných časopisech a takřka 4x více než u inzerce v denním tisku. Ve srovnání s denním tiskem je výrazně odlišná též kvalita nákupů – na základě veletrhů se často uskutečňují koupě v řádech miliónů korun, převažují nákupy strojů, technologií apod. u tiskové inzerce se spíše jedná o předměty denní potřeby a tím i podstatně nižší částky *.

Na této vynikající vlastnosti veletrhu se odráží jak vysoká kvalita návštěvníků veletrhů – jedná se z velké části o cílovou skupinu s rozhodujícími pravomocemi pro uskutečnění nákupu, tak možnost shlédnout vystavovaný produkt "in natura", důkladně se seznámit s jeho funkcí, ovládáním, servisem a všemi potřebnými informacemi pro uskutečnění nákupního rozhodnutí. Toto je výsada veletrhů nepřekonatelná jinými médii.

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště