Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Výhody veletrhu jako marketingového nástroje podle metody Expoindex

Informace z veletrhu zůstávají dlouho v paměti návštěvníků

Dalším ještě významnějším faktorem, který ovlivňuje účinnost marketingové komunikace, je schopnost vybavit si získané informace. Pokud si zákazník nevzpomene na podrobnosti reklamního sdělení, bude méně ovlivnitelný, než když si potřebné informace zapamatuje.

Existuje několik typů pamětí, například někdo má paměť auditivní (vybaví se mu snáze zvukové podněty), někdo má paměť spíše vizuální a lépe reaguje na obraz. V každém případě se nejsnáze vybavují ty podněty, které zapojí více smyslů. To je příčinou vynikajících výsledků veletrhu v Recall testu. Díky komplexním podnětům z veletrhů, se informace tam získané vybavují výrazně snadněji, než je tomu u jiných médií:

"Konkrétní expozici si sice vybavilo pouze o dvě procenta více respondentů, než je tomu u čtenářů a tiskové inzerce, nicméně vystavovatele si vybavilo 83 % respondentů, inzerenty si vybavilo pouze 36 % respondentů."

Veletrhy vykazují špičkové hodnoty ve všech měřených kritériích a proto lze předpokládat, že účinnost komunikace na veletrzích bude výrazně vyšší, než je tomu u jiných médií.

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště