Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Měření účinnosti veletrhu

Vystavovatelé

Vystavovatelům jde především o budování image

Primárním úkolem marketingových výzkumů vystavovatelů je zmapování sledovaných cílů a míra jejich spokojenosti s účastí na veletrhu. Údaje definují tři hlavní cíle, za kterými vystavovatelé přijíždějí na veletrh:

  • předně je to prezentace vlastní firmy ve spojitosti s budováním její image (takto definuje svůj hlavní cíl 50% ze všech vystavovatelů Veletrhů Brno),
  • prezentace nových produktů je cílem 17% vystavovatelů, stejně tak je expozice prostorem pro hledání nových zákazníků a uzavření obchodů (12-ti % zacílení vystavovatelů),
  • v neposlední řadě je možností zmapování stavu konkurence a cen (asi 11%).

80 % vystavovatelů se na veletrhy v Brně pravidelně vrací

Cíle většiny vystavovatelů jsou naplněny

Tyto cíle jsou skutečně naplněny – více jak polovina vystavovatelů uvádí (v každém z případů hodnota přesahuje 60%), že je spokojena jak s navázanými kontakty, s uzavřenými obchody, ale i marketingovými informacemi - celková spokojenost vystavovatelů dosahuje vysokých hodnot 70%.

O této spokojenosti svědčí i to, že většina slibuje účast i v příštích ročnících.

Vystavovatelé s pravidelnou účastí skutečně tvoří významný podíl na veletrhu – 55% vystavovatelů uvedlo, že pravidelně vystavuje na akcích podobného typu, konkrétně na veletrzích v Brně svoji pravidelnou účast potvrdilo až 80% vystavovatelů.

Nejdůležitějším informačním zdrojem o veletrhu je pro vystavovatele pořadatel veletrhu

Průzkumy ověřují i zdroj informací ohledně konání konkrétní veletržní události - významnými informačními zdroji pro účast vystavovatelů na veletrhu jsou zejména tiskové a propagační materiály společnosti Veletrhy Brno (75%), dále pak vystavovatelé využívají Internetu (19%), kontaktů s kolegy a obchodními partnery (14%), ale je čerpáno i z dalších medií (9%).

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště