Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Měření účinnosti veletrhu

Návštěvníci

Zahraniční návštěvníci přijíždějí nejčastěji ze soudeních států

Výzkum návštěvníků mapuje kromě názorů také jejich geografickou, demografickou a socioprofesní strukturu.

Zahraniční návštěvníci přicházejí zejména ze sousedních států – nejčastěji Slovenska, Německa, Rakouska, Polska, ale i vzdálenější Itálie a Velké Británie.

Průměrný návštěvník je:

  • muž se středoškolským vzděláním s maturitou (45%), popřípadě vysokoškolsky vzdělaný (asi 30-ti procentní podíl),
  • v mladším produktivním věku (nejčetněji zastoupená skupina 21-30 let dosahuje hodnoty 30-ti procent).

Většina návštěvníků jezdí na veletrh pravidelně

Tři čtvrtiny návštěvníků brněnského výstaviště mají rozhodovací pravomoc ve svých firmách
Celkově ekonomicky aktivní skupina tvoří až 75% návštěvníků. Zbylé procento ekonomicky neaktivních návštěvníků tvoří zejména studenti (73% z této čtvrtinové skupiny). Velké procento tvoří lidé, kteří veletrh navštěvují pravidelně (tato čísla se opět pohybují na hladině 70-ti procent) – tento fakt sám o sobě svědčí o celkové spokojenosti návštěvníků. Předmět návštěvy, tedy zda návštěvník přijíždí za účely služebními či soukromými, dělí soubor návštěvníků přesně na dvě poloviny. Většina však pracuje v relevantním oboru či jemu příbuzném.

Marketingové průzkumy zjišťují zdroje pro rozhodování se o návštěvě veletrhu a mapují také rozhodovací pravomoci návštěvníků v oblasti nákupů. Důležitým informačním zdrojem o konání veletrhu, je minulá návštěva, dále pak jsou informace zaručovány ze dvou zdrojů lidských – kontakty a společnost obecně a mediálních - tyto jsou zásadní zejména pro "nováčky" na veletrhu a vévodí jim Internet. Lidé, kteří navštěvují veletrhy, tvoří rozhodovací potenciál firem, jejich povědomí o situaci na trhu může významně přispět ke kupní síle vystavovaného produktu.

Návštěvníci nečastěji vyhledávají informace o novinkách a trendech

Průzkumy dále analyzují cíle a očekávání návštěvníků - jejich spokojenost a ochota přijít příště jsou významnými ukazateli očekávaného vývoje a budoucnosti veletrhu.

Cíle návštěvy veletrhů jsou průzkumy definovány jako hledání informace o novinkách a trendech v dané sféře, stejně tak jsou zde vyhledávány informace o cenách a výrobcích obecně, jsou i významnými zdroji kontaktů, prostorem pro jednání či monitorování konkurence.

Průzkumy jsou takto schopny i kvantifikovat míru spokojenosti návštěvníků a míru naplnění jejich očekávání - tato hodnota přesahuje vysokou hladinu devadesáti procent, což je velmi uspokojivý výsledek. V novějších ročnících marketingových průzkumů je zjišťován i zájem a návštěvnost webových stránek.

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště