Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Měření účinnosti veletrhu

Marketingové výzkumy na brněnském výstavišti

Názory vystavovatelů a návštěvníků se na brněnském výstavišti zjišťují už více než 10 let

Na brněnském výstavišti trvale probíhají marketingové výzkumy monitorující názory návštěvníků a vystavovatelů na veletrzích Brno. Výsledky konstantně vykazují optimistické závěry ve smyslu vysoké míry účinnosti veletrhů. Navíc kontinuita vyhodnocovacího procesu umožňuje reagovat na výstupy analýz z předchozích ročníků a umožňuje přizpůsobovat formát veletržního média specifickým požadavkům jak samotných vystavovatelů, tak návštěvníků.

Vstupní data jsou zajišťována ze strany veletržní správy, ta jsou dále zpracována standardními statistickými procedurami agenturou Ipsos Tambor – tímto způsobem je zajištěn ideální přístup k informacím za podmínek maximální objektivity vyhodnocení výsledků veletrhu.

Metodologicky je marketingová analýza založena na dotazníkovém interview s návštěvníky a vystavovateli. Tato metoda je optimální pro statisticky významnou účast respondentů, na druhé straně forma rozhovoru poskytuje dostatečnou kvalitativní hloubku šetření.

Výsledky výzkumu názorů vystavovatelů a návštěvníků jsou k dispozici v závěrečné zprávě každého veletrhu.

Týmy jednotlivých veletrhů se zpětnou vazbou od vystavovatelů a návštěvníků pečlivě pracují

Jednotlivé veletrhy jsou analyzovány a vyhodnocovány jednak samostatně, dále jsou data ze všech ročníků souhrnně zpracována - průběh v jednotlivých ukazatelích umožňuje odhadnout budoucí vývoj.

Závěry a konkrétní výsledky z jednotlivých šetření jsou k dispozici v závěrečných zprávách jednotlivých veletrhů.

Primárním cílem je samozřejmě měření spokojenosti obou subjektů, dále pochopení toho, kde se cíle rozcházejí a následné využití zjištěných poznatků k nalezení optimálního řešení této eventuální disproporce.

Metoda marketingových výzkumů je založena na přímém dotazování subjektů výzkumu – vystavovatelů a návštěvníků – jsou sondovány osobní názory a interpretace, vyhodnocení jsou tedy sekundární interpretací.

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště