Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

NATUR EXPO BRNO
11.-14.5. 2017

Veletrh udržitelného života v krajině

Oborové členění veletrhu

 

 1. Projekční kanceláře
 2. Údržba krajiny
  • Zpevňování lesních cest, vytváření naučných stezek, vybavení odpočinkových míst v lese
  • Přechody/podchody pro zvěř, rybí přechody
 3. Ochrana lesů a dřevin
  • Zakládání lesních studánek, tůní
  • Ochrana proti požárům
 4. Úloha lesa
 5. Mikroklimatické funkce zeleně
 6. Zabezpečení elektrického vedení před úrazy a zraňování ptáků
 7. Ochrana půdy
 8. Ochrana rostlinných a živočišných druhů
 9. Ochrana vod, rybníků
  • Protipovodňová opatření
  • Revitalizace vodních toků
 10. Minimalizace spotřeby vody
 11. Čištění vody
 12. Ochrana a využití jeskyní
 13. Národní parky a rezervace
 14. Botanické a zoologické zahrady
 15. Financování ochrany životního prostředí
 16. Inovace, výzkum, služby, literatura, média
 17. Dodavatelé technologií, služeb a příslušenství
  • Varovné systémy před živ. pohromami
  • Monitoring stavu povrchových vod, vzorkovací a měřicí přístroje
 18. Služby pro tvorbu krajiny a parků
 19. Organizace jiné

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště