Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

NATUR EXPO BRNO
11.-14.5. 2017

Veletrh udržitelného života v krajině

Oborové členění veletrhu

 

 1. Tvorba a ochrana krajiny
  a) Ochrana půdy
  b) Ochrana rostlinných a živočišných druhů
  c.)Služby pro tvorbu krajiny a parků
  d) Údržba krajiny
  e) Projektová činnost v přírodním prostoru
  f) Mikroklimatické funkce zeleně
 2. Udržitelné lesní ekosystémy, ochrana lesů a dřevin, včetně struktury
  a) Ekologická funkce lesa (stabilita, biodiverzita, ukládání uhlíku)
  b) Ekonomická funkce lesa ( produkce, ochrana)
  c) Společenská funkce lesa (rekreační aktivity, lesoparky, městské lesy)
 3. Ochrana povrchových i podzemních vod
  a) Ochrana vod a rybníků
  b) Protipovodňová opatření
  c) Revitalizace vodních toků
  d) Zadržování vody v krajině
  e) Monitoring sucha
  f) Minimalizace spotřeby vody
  g) Čištění a údržba vody
 4. Financování ochrany životního prostředí
  a) Národní parky a rezervace
  b) Inovace, výzkum, služby, literatura, média
 5. Využití moderních technologií v ochraně životního prostředí
  a) Dodavatelé technologií, služeb, a příslušenství
  b) Varovné systémy před živ. pohromami
  c) Monitoring stavu povrchových i podzemních vod
  d) Vzorkovací a měřící přístroje
 6. Organizace jiné

 

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště