Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky
23.-26.6. 2011

Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky

Předběžná závěrečná zpráva

Naši zemědělci se mají čím pochlubit

Ukázala to Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky v Brně, která představila zemědělství jako moderní a perspektivní obor s dobrými výsledky. O kvalitě tuzemské produkce svědčí zájem zahraničních partnerů, kteří ocenili kvalitu našich chovů a přijeli jednat o odkupu plemenného skotu. Vysokou úroveň našich technologií dokládá prezentovaná  technika a produkty unikátní nejen na českém trhu. Ty nejlepší exponáty byly oceněny Zlatou medailí.

Ve srovnání s brněnskou premiérou národní výstavy v roce 2009 se výrazně rozrostla chovatelská část, která obsadila již dva pavilony. Na ploše přibližně 14 000 m2 představilo 230 chovatelů 776 kusů hospodářských zvířat. Přibližně polovinu tvořil skot, jehož vysokou chovatelskou úroveň potvrdily zejména národní šampionáty masného a holštýnského skotu. Samostatné přehlídky se věnovaly českému strakatému skotu, plemenným beranům a kozlům, předvádění prasat a hodnocení koní. V komerční části výstavy se prezentovalo 180 vystavovatelů techniky, technologií, produktů i služeb pro zemědělství celkem z dvanácti zemí.

Národní výstava oslovila nejen odbornou, ale také laickou veřejnost. Probíhaly zde obchodní schůzky i odborné prezentace, praktické ukázky chovatelských činností, farmářské trhy i zábavný doprovodný program s westernovým rančem. Prostor pro obchodní jednání byl především v prvních dvou dnech, kdy branami výstaviště prošlo 11 tisíc návštěvníků. O víkendu se k odborníkům přidala široká veřejnost, kterou přilákala nejen atraktivní přehlídka  hospodářských zvířat, ale také výstava chovatelských potřeb pro domácí mazlíčky Propet.

Celková návštěvnost za čtyři dny překročila 45.000 osob.

Značný zájem vzbudila výstava u zahraničních odborníků, kteří přijeli ze 16 zemí. Nejvíce zahraničních návštěvníků se zaregistrovalo ze Slovenska, Litvy a Polska. Oficiální delegace vedené představiteli agrárních komor a zemědělských organizací přijely z Maďarska, Polska a Slovenska, s delegacemi ze Srbska a Republiky Baškortostán Ruské federace proběhla bilaterální obchodní jednání u kulatého stolu.

Zlaté medaile nejlepším exponátům
Slavnostní zahájení národní výstavy proběhlo ve čtvrtek 23. června přímo v centru dění v pavilonu F mezi hospodářskými zvířaty. Zahajovací projev přednesl náměstek ministra zemědělství ČR Juraj Chmiel, mezi účastníky byli také předseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR Jan Hajda, prezident Agrární komory ČR Jan Veleba, předseda Zemědělského svazu ČR Miroslav Jirkovský a další významní hosté z ČR i zahraničí.
Na zahájení byly uděleny tři Zlaté medaile nejlepším exponátům výstavy. O jejich výběru rozhodla odborná hodnotitelská komise pod vedením docenta Adolfa Rybky, vedoucího Katedry zemědělských strojů Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Ocenění získaly extrudér FE 100 Clever společnosti FARMET, pícní odrůda trávy FESTULOLIUM-HOSTÝN společnosti DLF Trifolium a dlátový kypřič TRIOLENT TX 300 N, který vyrábí FARMET a vystavuje NAVOS FARM TECHNIC.

Vyhlašovatelem soutěže o Zlaté medaile je společnost Veletrhy Brno, a. s. Zlatou medaili mediálního partnera – časopisu Zemědělský týdeník - získal exponát extrudér FE 100 Clever společnosti FARMET.

Setkání odborníků i propagace českého zemědělství
Na výstavišti proběhlo třídenní chovatelské fórum s účastí zahraničních odborníků, které se postupně zaměřilo na problematiku chovu prasat, skotu, malých přežvýkavců a koní. Významnou akcí druhého dne výstavy bylo Podnikatelské fórum, na kterém vystoupili vedle českých představitelů resortu také prezidenti agrárních komor Polska a Slovenska. U příležitosti setkání vyhlásil Zemědělský svaz ČR výsledky desátého ročníku soutěže TOP zemědělský podnik. Absolutním vítězem a nejlepším zemědělským podnikem roku 2010 se stal VH Agroprodukt, spol. s r. o.

Zvýrazněným oborem ročníku byla Biomasa. Problematice jejího využití se věnovaly jak expozice vystavovatelů, tak dvoudenní doprovodný program přednášek a seminářů probíhající přímo v pavilonu V.

Národní výstava plnila i důležitou propagační roli. Široká veřejnost se na výstavišti seznámila s nabídkou českého zemědělství, velký zájem vzbudily ukázky dojení krav a koz, stříhání ovcí, spřádání vlny apod. S příznivým ohlasem se setkaly také ochutnávky masa a mléčných výrobků v rámci programu „Česká kuchyně“ propagujícího české produkty. Návštěvníci opět vybírali nejkrásnější krávu výstavy a titul MISS SYMPATIE získala jalovice masného skotu plemene charolais.


Řekli o výstavě

 

Juraj Chmiel, náměstek ministra zemědělství ČR:
Zúčastnil jsem se už několika výstav, ale to, co vidím tady, je opravdu ojedinělé. Proto musím poblahopřát a zejména poděkovat všem vystavovatelům i organizátorům. V živočišné výrobě, užitkových vlastnostech a parametrech, se Česká republika řadí mezi chovatelsky nejvyspělejší země v evropském i světovém měřítku. Významný podíl na tom mají spolu s našimi chovateli také firmy a společnosti zabývající se genetikou a šlechtěním jednotlivých druhů zvířat. Nelze opomenout ani další odvětví přímo či nepřímo vstupující do živočišné výroby, jako je výroba krmiv či vývoj nových výrobků a technologií v rostlinné výrobě. I na tomto poli jde výzkum a vývoj nezadržitelně vpřed, což nám ostatně ukazuje i tato výstava.

Jaroslav Jandek, ředitel, AGROTECHNIC MORAVIA a. s.:
Jsme tady, abychom se prezentovali jako firma, setkali se se stálými zákazníky a ukázali naši nabídku i menším zemědělcům, kteří sem přicházejí. Kontrakty se tady nepodepisují, protože spíše než o obchodních jednáních je to o přátelských setkáních. Většinou sem přicházejí naši stálí zákazníci a výstava je součástí celoroční komunikace, která vede k jednotlivým obchodním případům. Očekávání, se kterými jsme do Brna přišli, se splnila.

Alexander Nikolaev, zástupce ředitele Poradenského centra pro zemědělství a chovatelství Republiky Baškortostán:
Přijeli jsme s cílem prohlédnout si vaši nabídku a navázat spolupráci s podniky, které se zabývají chovem masného skotu. Během pár dnů jsme navštívili velký počet různých zemědělských podniků, prohlédli jsme si technologie chovu, podařilo se nám navázat již i první pracovní kontakty a získali jsme nabídky na odkup českého skotu. Domnívám se, že návštěva naprosto splnila naše očekávání. Mohu říci, že v Brně máte velmi moderní výstavní komplex a bylo zde vystaveno opravdu velké množství plemenného skotu. Domnívám se, že příští rok na veletrh TECHAGRO přijede naše delegace v ještě širším složení a budou v ní zastoupeny všechny oblasti zemědělského sektoru.

Bachytžan Ištvančinová, generální ředitelka a jednatelka, D&BB group, s. r. o., Slovensko:
Chtěli jsme poprvé představit naši nabídku minerálních hnojiv společnosti KAZPHOSPHATE z Kazachstánu ve střední Evropě, po dlouhém uvažování jsme se rozhodli pro výstavu v Brně a udělali jsme velmi dobře. Mohu říci, že jsme měli velký úspěch. Jednali jsme tady se spoustou lidí nejen z Česka a Slovenska, ale i z Polska, Rumunska a Ruska. Jsou zde i naši partneři z Kazachstánu, kteří jsou absolutně nadšeni – jak prostředím a organizací výstavy, tak ohlasem na naše hnojiva.

Radomír Andrýs, obchodní ředitel, FIDES AGRO, spol. s r. o.:
Vystavujeme pravidelně na veletrhu TECHAGRO i na národní výstavě. Oceňuji, že se zúčastnily všechny chovatelské svazy, čili je tu kompletní zastoupení zvířat. Mohu říci, že osobně jsem s vystavenými zvířaty velice spokojen, je to opravdu reprezentativní vzorek a po této stránce považuji výstavu za vůbec nejlepší akci, jaká se u nás koná. Úroveň předvádění zvířat i poskytnuté zázemí byly velice dobré. Měli jsme tu obchodní partnery z Rumunska, kteří označili výstavu a její organizaci za opravdu špičkovou. Myslím si, že výstava opravdu plní svůj účel, nejen pro kontakty mezi námi zemědělci, ale i pro prezentaci celého oboru vůči veřejnosti.

Jiří Krátký, vedoucí obchodu vločkovaných komodit, ADW AGRO, a. s.:
Vystavujeme v Brně poprvé a účast nám pomohla dále se zviditelnit jako naprosto profesionální výrobci, dodavatelé a také exportéři krmných surovin. Příjemně mě překvapilo, že jsme přímo tady získali nejen nové kontakty, ale i některé nové zákazníky, což se na výstavách nestává moc často. Byla tady řada návštěvníků z Rakouska, kam také míříme s našimi produkty, a jednali jsme i se zájemci ze Slovinska, Ruska a Pobaltí. Protože nás nezajímá jen český trh, šli jsme sem s cílem podpořit export, a to se opravdu podařilo. Naše očekávání se určitě naplnila, odvážíme si řadu kontaktů a viděli jsme se se spoustou našich zákazníků, takže jsme spokojeni.

Příští rok se na brněnském výstavišti uskuteční mezinárodní veletrhy zemědělské a lesnické techniky TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA,  BIOMASA, a to v novém termínu 31. 3. – 4. 4. 2012.

Další ročník bienální Národní výstavy hospodářských zvířat a zemědělské techniky proběhne v roce 2013.

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště